Program - Kongres ITAPA 2003

09:15
Keynote 4
09:15
Mary Hanafin, Department of the Taoiseach and Department of Defence.
Rozvoj informačnej spoločnosti a eGovernmentu v Írsku
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 3
Financovanie informatizácie na úrovni štátu
10:15
Bauke van Daalen , Gartner Consulting
Outsourcing - Strategies and Challenges
10:15
Rudi Richter, Hewlett-Packard Company
Public Private Partnership by HP
10:15
Marián Marek, PosAm, s.r.o., SR
Viac úžitku z informačných technológií
Back Office verejnej správy (I. časť)
10:15
Zsolt Sikolya, Ministry for Informatics and Communications, Hungary
Present State and Strategic Plans of the Back Office of the Hungarian Public Administration
10:15
Michal Hutník,
Pavel Fargaš, Úrad pre štátnu pomoc SR
Impementácia IS pre monitorovanie štátnej pomoci
10:15
Csaba Baráth,
Anton Dubčák,
Register obyvateľov a správne agendy
Workshop IV.: eLearning - ako využiť eLeraning vo verejnej správe
10:15
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
eLearning alebo "blended" learning?
10:15
Ivan Hanzlík, EEA communication solutions Praha, ČR
Kedy je e-learning naozaj efektívny?
10:15
Mark Slavický, PosAm, s.r.o., Slovenská republika
Výpočtová technika - efektívny nástroj vzdelávania zamestnancov
Workshop V.: Manažment dokumentov
12:15
Obed
13:15
Keynote 5
13:15
Hellmuth Broda, Sun Microsystems Inc.
Identity, Privacy and Trust Management for eGovernment
14:00
Keynote 6
14:00
Zsolt Sikolya, Ministry for Informatics and Communications, Hungary
Rozvoj informačnej spoločnosti a eGovernmentu v Maďarsku
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 4
Vzdelávanie profesionálov vo verejnom sektore
15:00
Greg Lane, Deloitte Consulting
CIPS
15:00
Zdena Vasilová, Úrad pre štátnu službu
Vzdelávanie profesionálov vo verejnej správe
15:00
Mark Slavický, PosAm, s.r.o., Slovenská republika
Možnosti efektívneho vzdelávania zamestnancov vo VS prostredníctvom IT
15:00
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
Ako môžu IT profesionáli vo verejnej správe využiť CNAP
15:00
Yuri Misnikov, UNDP Regionálne centrum Bratislava
Ants Sild, Baltic Computer Systems
eGovernance Academy in Tallin, Estonia - Training, Research and Networking in CIS and SEE
Služby eGovernmentu (Front office)
15:00
Manfred Mayer, Bavarian State Chancellery
eGovernment in Bavaria - Networked Administration
15:00
Václav Kraus, SUN Microsystems, Česká republika
Front Office - e-Citizen Portal
Workshop VII.: Využitie outsourcingu
17:00
Coffe-break
17:15
Duel dňa - diskusia o komerčnom a nekomerčnom softvéri