Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?


07:30
Registrácia účastníkov, ranná káva
08:30
plenárka 1
8:30 - 9:30 EÚ a NATO: ako budovať bezpečnú Európu?
V roku 2016 EÚ predstavila Európsku globálnu stratégiu. V dokumente zadefinovala postavenie Únie v bezpečnostnom priestore a svoj vzťah so spojencami, partnermi, ale aj postoj voči rivalom. Rovnako sa stal dialóg medzi EÚ a NATO intenzívnejším a snaha priniesť spoločné riešenia na bezpečnostné výzvy reálnejšou. Päť rokov je dostatočná doba na obhliadnutie sa za uplynulým obdobím a vyhodnotiť napĺňanie ambícií tohto pre Európu dôležitého vzťahu z bezpečnostného a obranného hľadiska. Čo sa doteraz podarilo? Aké ostávajú výzvy medzi oboma blokmi?
08:30
Lucia Yar, Euractiv
Úvod moderátora
08:35
Martin Klus, štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Marian Majer, Ministerstvo obrany SR
Vladimíra Marcinková, Výbor NR SR pre európske záležitosti
Tomáš Valášek, Výbor NR SR pre európske záležitosti
DISKUSIA: EÚ a NATO: ako budovať bezpečnú Európu?
09:30
Plenárka 2
9:30 - 11:00 Bezpečná krajina v digitálnej dobe
09:35
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Kybernetická bezpečnosť - od koho to vlastne závisí?
09:55
Tomáš Hlavsa, Atos IT Solutions and Services
Ransomware, a kdy dojde na vás?
10:05
Petr Dočekal, Asseco Central Europe
Nie je penetrácia ako penetrácia
10:35
Dominika Hajdu, Centre for Democracy & Resilience GLOBSEC
Ako znížiť vplyv dezinformácií v online priestore?
11:00
Coffee-break
11:15
Plenárka 3
11:20 - 12:20 Európsky kozmický výskum
Napriek desaťročiam výskumu ostáva vesmírny priestor miestom hladným po neustálom bádaní. Online sledovanie letov do kozmu sa stávajú rutinou pre značnú časť obyvateľstva planéty Zem, komerčné projekty a vízia kozmického turizmu už prestávajú byť vedeckou fikciou. Pomáha komercializácia vesmíru jeho objavovaniu? Čo bude nasledovať ďalej? Kde ostáva potenciál vesmíru neprebádaný? Má na rozdiel od vesmíru, vesmírny výskum svoje hranice? Ako predísť vojnovému zneužitiu vesmírneho priestoru? Medzi priemyslom a vládnymi inštitúciami kto politiku voči vesmíru tvorí a kto ju implementuje a dobieha?
11:25
Sa'id Mosteshar, London Institute of Space Policy and Law
Keynote
11:35
Vladimír Bednár, Ministerstvo financií SR
Tomáš Hrozenský, European Space Policy Institute
Matej Poliaček, ISS Flight Operations
Jana Rovňanová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jiří Šilha, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
DISKUSIA: Európsky kozmický výskum
12:20
Obed
13:00
Sekcie poobede
13:20 - 14:50 Nové disruptívne technológie v obrane a bezpečnosti a Európsky obranný fond
Oblasť vedy a výskumu sa stále viac zameriava na produkty tzv. dvojitého použitia. Stierajú sa hranice medzi civilným a bezpečnostným, respektíve obranným využitím nových technológií. Akú úlohu v tomto vývoji zohrávajú Emerging Disruptive Technologies – tzv EDTs? EDTs siahajú od umelej inteligencie, veľkých dát, autonómnych systémov, hypersonických zbraní až  po robotiku a stále častejšie sa skloňujú v diskurze a bezpečnosti a obrane. Sme pripravení na výzvy, ktoré súvisia s EDTs?
13:20
13:30
Michał Rekowski, THE KOSCIUSZKO INSTITUTE
Prezentácia
13:50
Andrej Aleksiev, ITAS
AI – nezmeškajme ďalší vlak!
13:20 - 14:50 Kvantové technológie
Už od polovice 20. storočia prakticky vo všetkých technológiách využívame znalosti a javy z kvantovej fyziky. V súčasnosti sme na začiatku rozvoja kvantových technológií druhej generácie, ktoré pracujú s kvantovými vlastnosťami jednotlivých kvantových systémov a menia samotné princípy fungovania technológií. V rámci tohoto panelu sa dozviete o čom sú kvantové technológie, čo bude prínosom kvantovej komunikačnej infraštruktúry a kvantových počítačov, čo sa deje v tejto oblasti vo svete a aké sú možnosti a plány na Slovensku. Budeme diskutovať aj s čím všetkým vývoj kvantových technológií súvisí, aké zdroje a investície ich vývoj vyžaduje a ktoré oblasti hospodárstva a spoločnosti potencionálne budú ich rozvojom zasiahnuté?
13:20
Juraj Kubica, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kvantové technológie (úvod do témy)
13:25
Djeylan Aktas , Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (IPSAS)
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Miroslav Grajcar, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Rupert Ursin, Qtlabs
Mário Ziman , Fyzikálny ústav SAV
DISKUSIA: Kvantové technológie
13:20 - 14:50 Technologické trendy pre cyber security a defense security
13:30
Ferdinand Vavrík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Achilles – posila kybernetickej bezpečnosti
13:40
Ján Kromel, LYNX
Lovecká sezóna
14:00
Marian Kuna, Oracle Slovensko
Ste očkovaní proti ransomware?
14:20
Michal Sekula, Atos IT Solutions and Services
IT/OT bezpečnosť v priemysle
14:50
Coffee-break
15:00
Sekcie poobede 2
15:00 - 16:15 Ako certifikovať bezpečnosť cloudových služieb v súlade s požiadavkami EÚ?
Certifikácia výrobkov procesov a služieb (súhrnne len „produktov“) v kybernetickej bezpečnosti je postup, ktorým akreditovaný orgán posudzovania zhody poskytuje písomné ubezpečenie, že výrobok, proces, služba, alebo systém sú v zhode so špecifickými požiadavkami. Certifikácia je najformálnejšou, ale zároveň aj najdôveryhodnejšou v rade metód posudzovania súladu. Na základe mandátu daného Nariadením EÚ č. 2019/881 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií agentúra ENISA zriadila ad-hoc pracovnú skupinu, ktorá pracuje na príprave kandidátskej schémy pre cloudové služby EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services).

Ako posúdiť bezpečnosť cloudových služieb v súlade s európskym rámcom certifikácie kybernetickej bezpečnosti a zároveň požiadavkami akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh?

 
15:00
Róbert Kormaňák, člen TK37 pri UNMS SR pre informačné technológie
Ako certifikovať bezpečnosť cloudových služieb v súlade s požiadavkami EÚ (úvod do témy)
15:05
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Rastislav Neczli, ITMS
Juraj Pankuch, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miroslav Pikus, nezávislý konzultant
Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba
DISKUSIA: Ako certifikovať bezpečnosť cloudových služieb v súlade s požiadavkami EÚ?
15:00 - 16:15 Nebojte sa oznamovania zraniteľností a nebráňte sa takéto oznámenie prijať
Zraniteľnosti sú prirodzenou súčasťou produktov a služieb. Je takmer nemožné sa im vyhnúť. Dnes existujú etickí hackeri a bezpečnostní výskumníci, ktorých dennou rutinou je vyhľadávanie zraniteľností a ich oznamovanie zasiahnutým organizáciám. Ako sa majú správať pri oznamovaní? Prečo je dobré, keď zraniteľnosť nájde etický hacker namiesto útočníka? A na druhej strane - akými pravidlami sa má riadiť organizácia, u ktorej našli zraniteľnosť a aké opatrenia má prijať v oblasti riadenia zraniteľností?
15:00
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Nebojte sa oznamovania zraniteľností a nebráňte sa takéto oznámenie prijať (úvod do témy)
15:05
Pavol Capek, Národné centrum zdravotníckych informácií
Tomáš Suchý, Advokátska kancelária SUCHÝ & PARTNERS
Roman Varga, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Tomáš Zaťko , Citadelo
DISKUSIA: Nebojte sa oznamovania zraniteľností a nebráňte sa takéto oznámenie prijať
16:15
Prestávka
16:30
Open Talk 3
16:30 - 17:30 ITAPA OPEN TALK: Slovensko zmietané dezinformáciami
Manipulatívne a klamlivé informácie sa šíria na Slovensku rýchlosťou svetla. Je slovenská verejná správa pripravená na boj s hybridnými hrozbami,  s dezinformáciami a šírením klamstiev v online priestore? Ako sa dá zabrániť šíreniu klamstiev a ich prenosu z online sveta do bežného života? Ako sa k boju s dezinformáciami stavia Európa? Aké aktivity sa plánujú na Slovensku a stíhame vôbec efektívne reagovať na dianie okolo nás? Ako sa má krajina postaviť k politikom, ktorí dezinformácie šíria? O tomto a mnohom ďalšom sa bude hovoriť na ITAPA Open Talku na tému dezinformácie.
16:30
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
Slovensko zmietané dezinformáciami (úvod do diskusie)
16:35
Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Roman Mikulec, minister vnútra SR
Jaroslav Naď, minister obrany SR
Veronika Remišová, Za ľudí
ITAPA OPEN TALK: Slovensko zmietané dezinformáciami
17:30
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies