Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2021


07:30
Registrácia účastníkov, ranná káva
08:30
plenárka 1
8:30 - 10:00 EÚ a NATO: ako budovať bezpečnú Európu?
V roku 2016 EÚ predstavila Európsku globálnu stratégiu. V dokumente zadefinovala postavenie Únie v bezpečnostnom priestore a svoj vzťah so spojencami, partnermi, ale aj postoj voči rivalom. Rovnako sa stal dialóg medzi EÚ a NATO intenzívnejším a snaha priniesť spoločné riešenia na bezpečnostné výzvy reálnejšou. Päť rokov je dostatočná doba na obhliadnutie sa za uplynulým obdobím a vyhodnotiť napĺňanie ambícií tohto pre Európu dôležitého vzťahu z bezpečnostného a obranného hľadiska. Čo sa doteraz podarilo? Aké ostávajú výzvy medzi oboma blokmi?
08:45
Martin Klus, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Marian Majer, Ministerstvo obrany SR
DISKUSIA
10:00
Coffee-break
10:30
Plenárka 2
10:30 - 11:30 Bezpečná krajina v digitálnej dobe
11:30
Obed
12:30
Sekcie poobede
12:30 - 14:30 Technologické trendy pre cyber security a defense security
12:30
Peter Matej, incident.sk
Úvod moderátora
12:35
Ferdinand Vavrík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Prezentácia
12:45
Ján Kromel, LYNX
Lovecká sezóna
13:05
Marián Kuna, Oracle
Ste očkovaní proti ransomware?
13:25
Pavol Adamek, InterWay
DISKUSIA
12:30 - 14:00 Umelá inteligencia, EDTs a dual use
Oblasť vedy a výskumu sa stále viac zameriava na produkty tzv. dvojitého použitia. Stierajú sa hranice medzi civilným a bezpečnostným, respektíve obranným využitím nových technológií. Akú úlohu v tomto vývoji zohrávajú Emerging Disruptive Technologies – tzv EDTs? EDTs siahajú od umelej inteligencie, veľkých dát, autonómnych systémov, hypersonických zbraní až  po robotiku a stále častejšie sa skloňujú v diskurze a bezpečnosti a obrane. Sme pripravení na výzvy, ktoré súvisia s EDTs?
12:30 - 14:00 Kvantové technológie
Už od polovice 20. storočia prakticky vo všetkých technológiách využívame znalosti a javy z kvantovej fyziky. V súčasnosti sme na začiatku rozvoja kvantových technológií druhej generácie, ktoré pracujú s kvantovými vlastnosťami jednotlivých kvantových systémov a menia samotné princípy fungovania technológií. V rámci tohoto panelu sa dozviete o čom sú kvantové technológie, čo bude prínosom kvantovej komunikačnej infraštruktúry a kvantových počítačov, čo sa deje v tejto oblasti vo svete a aké sú možnosti a plány na Slovensku. Budeme diskutovať aj s čím všetkým vývoj kvantových technológií súvisí, aké zdroje a investície ich vývoj vyžaduje a ktoré oblasti hospodárstva a spoločnosti potencionálne budú ich rozvojom zasiahnuté?


 
12:30
Juraj Kubica, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Úvod moderátora
12:35
Djeylan Aktas , Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (IPSAS)
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Miroslav Grajcar, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mário Ziman , Fyzikálny ústav SAV
DISKUSIA
14:00
Coffee-break
14:30
Sekcie poobede 2
14:30 - 16:00 Ako budovať bezpečný digitálny štát
14:30
Peter Matej, incident.sk
Úvod moderátora
14:35
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Prezentácia
14:45
15:15
Tomáš Barta, Veracomp Slovakia
Najslabší článok je užívateľ!
15:25
14:30 - 16:00 Ako certifikovať bezpečnosť cloudových služieb v súlade s požiadavkami EÚ?
Certifikácia výrobkov procesov a služieb (súhrnne len „produktov“) v kybernetickej bezpečnosti je postup, ktorým akreditovaný orgán posudzovania zhody poskytuje písomné ubezpečenie, že výrobok, proces, služba, alebo systém sú v zhode so špecifickými požiadavkami. Certifikácia je najformálnejšou, ale zároveň aj najdôveryhodnejšou v rade metód posudzovania súladu. Na základe mandátu daného Nariadením EÚ č. 2019/881 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií agentúra ENISA zriadila ad-hoc pracovnú skupinu, ktorá pracuje na príprave kandidátskej schémy pre cloudové služby EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services).

Ako posúdiť bezpečnosť cloudových služieb v súlade s európskym rámcom certifikácie kybernetickej bezpečnosti a zároveň požiadavkami akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh?

 
14:30
Róbert Kormaňák, člen TK37 pri UNMS SR pre informačné technológie
Úvod moderátora
14:35
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Rastislav Neczli, ITMS
Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba
DISKUSIA
14:30 - 16:00 Nebojte sa oznamovania zraniteľností a nebráňte sa takéto oznámenie prijať
Zraniteľnosti sú prirodzenou súčasťou produktov a služieb. Je takmer nemožné sa im vyhnúť. Dnes existujú etickí hackeri a bezpečnostní výskumníci, ktorých dennou rutinou je vyhľadávanie zraniteľností a ich oznamovanie zasiahnutým organizáciám. Ako sa majú správať pri oznamovaní? Prečo je dobré, keď zraniteľnosť nájde etický hacker namiesto útočníka? A na druhej strane - akými pravidlami sa má riadiť organizácia, u ktorej našli zraniteľnosť a aké opatrenia má prijať v oblasti riadenia zraniteľností?
14:30
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Úvod moderátora
14:35
Pavol Capek, Národné centrum zdravotníckych informácií
Tomáš Suchý, Advokátska kancelária SUCHÝ & PARTNERS
Roman Varga, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Tomáš Zaťko , Citadelo
DISKUSIA
16:00
Prestávka
16:30
Open Talk 3
16:30 - 17:30 ITAPA OPEN TALK: Slovensko zmietané dezinformáciami
Manipulatívne a klamlivé informácie sa šíria na Slovensku rýchlosťou svetla. Je slovenská verejná správa pripravená na bojs hybridnými hrozbami,  s dezinformáciami a šírením klamstiev v online priestore? Ako sa dá zabrániť šíreniu klamstiev a ich prenosu z online sveta do bežného života? Ako sa k boju s dezinformáciami stavia Európa? Aké aktivity sa plánujú na Slovensko a stíhame vobec efektívne reagovať na dianie okolo nás? Ako sa má krajina postaviť k politikom, ktorí dezinformácie šíria? O tomto a mnohom ďalšom sa bude hovoriť v ITAPA Open Talku na tému dezinformácie.
16:30
Roman Mikulec, minister vnútra SR
Daniel Milo, Inštitút správnych a bezpečnostných analýz, MV SR
Jaroslav Naď, minister obrany SR
Diskutujúci
17:30
Čaša vína