Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2021


07:30
Registrácia účastníkov, ranná káva
08:30
Plenárka 1
8:30 - 10:30 Next generation EU - Next generation Slovakia
Make it Green / Make it Digital / Make it Healthy / Make it Strong / Make it Equal  
Prežije Európska únia? Udrží sa v konkurencii iných globálnych mocností? Ostane Európa najlepším miestom pre život? Zabezpečí nám aktuálny Plán obnovy pre Európu toľko sľubovanú udržateľnosť, zdravé životné prostredie, či vzdelanú a zdravú generáciu? Hovoriť budeme o tom, aká bude Európa ďalšej generácie, aké sú jej hlavné piliere a čo budú znamenať pre členské štáty a pre nás.
 
08:50
Richard Prokypčák, SPP
Prezentácia
09:00
Svetlana Síthová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Pavol Šajgalík, Slovenská akadémia vied
Vladimír Šucha, UNESCO
Michal Vašečka, Bratislavský politický inštitút
DISKUSIA: Next generation EU - Next generation Slovakia
10:30
Coffee-break
11:00
Plenárka 2
11:00 - 12:30 Slovensko ako inovačná veľmoc
Inovácie sú hlavným nástrojom ekonomického rastu. Nie ropa, nie zlato, nie pôda, ale inovácie. Bez inovácií krajiny končia v pasci stredného príjmu, stávajú sa večnými  montážnymi dielňami. Inovácie naopak otvárajú dvere do skutočne vyspelej ekonomiky so silným výskumom a s vlastným high-tech segmentom. Zlá správa pre Slovensko je, že sme v inováciách jednými z najhorších v EÚ, ďaleko horší, ako napríklad Česko. Dobrá správa je však to, že iným krajinám, ktoré boli v podstatne ťažších podmienkach, sa podarilo stať sa inovačnými veľmocami. Prečo by sa to teda nemohlo podariť aj Slovensku? 
11:00
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátorky
11:05
Lívia Vašáková, Úrad vlády SR
Keynote
11:15
Ján Uriga, stratég
Prečo zlyhávajú vízie
11:45
Gustav Kalbe, DG Connect C „Digitálna excelentnosť a vedecká infraštruktúra“
Keynote
12:30
Obed
13:30
Sekcie poobede
13:30 - 15:00 Reforma zdravotníctva
Zdravotníctvo je potrebné reformovať. Dôležitou súčasťou reformy by mal byť koncept Value Based Healthcare (VBHC). Má v princípe tri základné ciele: zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre pacienta a jeho vnímanie a skúsenosť zo samotnej starostlivosti. Cieľom je zlepšiť zdravie populácie a redukovať celkové náklady na zdravotnú starostlivosť na 1 obyvateľa. Nie je lepší čas diskutovať o tomto koncepte ako v práve v súčasnosti, keď sa nám rozbieha kľúčová reforma zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Je VBHC vhodným nástrojom či cestou a čo vie ponúknuť nášmu zdravotníctvu? 
13:30
Róbert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR
Úvod moderátora
13:35
13:55
Peter Balco, ATOS IT Solution and Services
Ako sa rodí digitálna nemocnica, na začiatku je Blueprint
14:05
Peter Ferjančík, Ministerstvo zdravotníctva SR
Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa
Marian Šóth, Asociácia súkromných lekárov SR
DISKUSIA
13:30 - 15:00 Transformácia priemyslu
Ako dostať priemysel na vyšší level digitalizácie, ale aj otvoriť ho inováciám a dynamike krajiny. Slovensko je krajina postavená na priemysle, ale ľudia ešte stále nemajú potrebné zručnosti. Ako v tomto kontexte môžeme transformovať náš priemysel?
13:30
Miroslava Aleksieva,
Úvod moderátora
13:35
Willem Jonker, EIT Digital
Prezentácia
13:55
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
DISKUSIA
13:30 - 15:00 Moderné regionálne školstvo - potreby, trendy, inovácie
Regionálne školstvo je základným kameňom kvalitného vzdelávacieho systému každej krajiny. Komplexný ekosystém škôl a školských zariadení si zaslúži zvýšenú mieru pozornosti zo strany štátu a potreba jeho modernizácie je nevyhnutná. Globálna pandémia poukázala na nepripravenosť nastavenia systému a bremeno zodpovednosti zostalo na učiteľoch a zamestnancoch škôl. Akésú dnešné potreby v regionálnom školstve? Ako vidia jeho budúcnosť samotní učitelia? Aké technológie dnes využívajú vyspelé krajiny pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu? Aké inovácie plánujeme zavádzať do školstva a aké sú trendy pri vzdelávaní a učení sa? O tomto a mnohom ďalšom bude diskusia na tému Moderné regionálne školstvo - potreby, trendy, inovácie.
13:30
Roman Bomboš,
Úvod moderátora
13:35
Martin Minárik , NEXINEO
Vitajte vo vyučovaní budúcnosti
13:45
Alena Kanabová, Accenture Advanced Technology Center in Central Europe
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
13:55
Colin Cui Yu, Huawei Technologies
Prezentácia
14:05
Eva Guliková, Ekofond SPP
Prezentácia
14:15
Mário Lelovský, Republiková únia zamestnávateľov
Svetlana Síthová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
DISKUSIA
15:00
Coffee-break
15:30
Sekcie poobede 2
15:30 - 17:00 Dáta ako liek pre zdravotníctvo
Dáta môžu v každej oblasti života robiť zázraky. Dáta sa stali za posledné dve desaťročia kľúčovou témou najmä vďaka potenciálu, ktorý v sebe skrývajú. Rôzne verejné a súkromné organizácie dáta vytvárajú, zbierajú a analyzujú s cieľom zvýšiť kvalitu svojich služieb. Rovnaký prínos predstavujú dáta aj pre oblasť zdravotníctva. Je slovenské zdravotníctvo pripravené na “data-driven” éru, sme schopní dáta zbierať a efektívne vyhodnocovať? Aké trendy Slovensko sleduje a má sledovať? Pripravuje štát v tejto oblasti nejaké legislatívne úpravy alebo projekty? O všetkých týchto otázkach sa bude diskutovať v paneli Dáta ako liek pre zdravotníctvo.


 
15:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátorky
15:35
Martin Fojtik, Dôvera zdravotná poisťovňa
Prezentácia
15:55
Jozef Benčík, SAS Slovakia
Hodnota dát v zdravotníctve
16:05
Rastislav Karbas, Prosoft Košice
Prezentácia
16:15
Milan Andrejkovič, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pavol Capek, Národné centrum zdravotníckych informácií
Martin Smatana, Asociácia na ochranu práv pacienta
Róbert Suja, konzultant
DISKUSIA
15:30 - 17:00 Prečo potrebujeme superpočítače?
Sú superpočítače a vysokovýkonné počítanie (HPC) potrebné pre pokrok a inovácie? Kde všade sa bez nich už nezaobídeme? Kto ich môže používať a ako? Diskusia so slovenskými odborníkmi o HPC ekosystéme na Slovensku, plánoch do budúcnosti a o tom, či sme pripravení využiť ďalšiu generáciu exascale superpočítačov.


 
15:30
Michal Číž, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Úvod moderátora
15:35
Lukáš Demovič, Slovenská akadémia vied
Prezentácia
15:45
Ivan Štich, Fyzikálny ústav SAV
Prezentácia
15:55
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Prezentácia
16:05
16:15
Jozef Vivoda, Slovenský Hydrometeorologický Ústav
Prezentácia
15:30 - 17:00 Vzdelávanie zamestnancov v kybernetickej bezpečnosti sa dá aj modernými metódami
Diskusný panel sa zameria na najmodernejšie nápady, ako ozvláštniť, zlepšiť a hlavne pritiahnuť pozornosť zamestnancov k vzdelávaniu v oblasti informačnej bezpečnosti.
15:30
Marek Zeman, Tatra banka
Úvod moderátora
15:35
Marian Klačo, Volkswagen Slovakia
Diana Legdanová, VSE Holding
Jozef Úroda, Tatra banka
Tomáš Zaťko , Citadelo
DISKUSIA
17:00
Prestávka
18:00
Open Talk 2
18:00 - 19:30 ITAPA OPEN TALK: Ako zo Slovenska urobiť inovačnú veľmoc
Sú na Slovensku nápady, ktoré sú v niečom najlepšie na svete? Sú tu nápady s potenciálom preraziť na globálnom trhu? Máme tu prostredie a inštitúcie, ktoré tomu pomáhajú a ktoré motivujú? Čo sú hlavné prekážky a najmä, čo by sme mali robiť, aby sa Slovensko stalo inovačnou veľmocou? 
18:00
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Diskutujúci
19:30
Čaša vína