Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2019

07:30
Registrácia účastníkov
08:30
8:30 – 9:45 Strategické smerovanie - tlmočené
08:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
08:35
Richard Raši, exminister zdravotníctva
Slávnostné otvorenie kongresu
08:50
Martina Lubyová, Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Príhovor
09:05
Petr Očko, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
Budovanie ekosystému pre rozvoj AI a nových technológií v ČR
09:15
Daniel Bogiatzis Gibbons, Behavioural Insights Team
Kristína Londáková, Behavioural Insights Team
Využitie potenciálu dátovej vedy pre verejný sektor
09:25
Eckhard Hohwieler, Fraunhofer Institute, Berlin
Digitálna transformácia smerom k odvetviu 4.0
09:35
Andrej Aleksiev, ITAS
Ako to vidíme my
09:45
Coffee-Break
10:15
10:15 - 11:45 Globálne trendy digitalizácie - tlmočené

Tento panel predstaví globálne trendy, významným spôsobom ovplyvňujú nielen život v Európe, ale aj na Slovensku. Malá a otvorená ekonomika Slovenska je týmto trendom vystavená. Postupná zmena štruktúry pracovného trhu, automatizácia a miznúce povolania sú výzvou, ktorej čelí celý svet. Zvyšujúci sa význam dát bude vytvárať nové príležitosti, ale aj hrozby. Je Slovensko pripravené na prácu s dátami, o ktorých sa hovorí ako o “rope“ budúcnosti? Rozvoj na Slovensku sa meria tradičným spôsobom cez ekonomické ukazovatele. Existujú efektívnejšie nástroje, ktoré vedia ponúknuť pravdivejší obraz o rozvoji? Spolu s nástupom nových technológií nastupujú aj nové dilemy. Sme pripravení na etické výzvy spojené s postupným zavádzaním umelej inteligencie do bežného fungovania nášho života?

11:45
11:45 - 12:30 Inteligentné zdravotníctvo - tlmočené

Inteligentné zdravotníctvo nie je o očakávanej inteligencii zdravotníckych pracovníkov spojenej s najdlhšou profesíjnou prípravou na povolanie, ale predovšetkým je o neustále pribúdajúcich možnostiach zapojenia inteligentných IKT nástrojov v tejto oblasti. Cieľom je prispieť k úlohe využitia dát na diagnostiku a následnú terapiu pacientov pri efektívnom využití existujúcich IKT nástrojov.

11:45
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
12:10
Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Náklady na pacientov v nemocnici. Chceme vedieť koľko čo stojí
12:20
12:30
Obed
13:30
SEKCIA2
13:30 –15:00 Inteligentné zdravotníctvo - tlmočené

V paneli Vám prinesieme pohľad na stav implementácie eZdravie u nás z pohľadu čísiel ktoré dokáže produkovať (NCZI). Ďalšie, tentokrát dvojité čísla prinesie prezentácia o Dátovej ekonomike v zdravotníctve- kombinácia ekonomických a medicínskych dát. O dátových analýzach v konkrétnych medicínsky relevantných prípadoch sa dozvieme viac z príspevkov zástupcov FIIT STU, SAS Slovakia, Medtronic.

13:30
Allan Böhm, Premedix Academy
Úvodný príhovor moderátora
13:40
Ján Tomášik, NCZI
Ján Mikolaj, Asseco Central Europe
eZdravie v číslach
13:50
14:00
14:10
Jozef Babeľa, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
Robotické operácie pomocou systému da Vinci
14:25
13:30 – 15:00 Cloud vo verejnej správe - tlmočené
Projekt vládneho cloudu a presun procesov do vládneho cloudu.
13:30
Peter Weber, ITAS
Úvodný príhovor moderátora
13:35
13:45
Peter Kucer, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vládny cloud - vládne cloudové služby
13:55
Emanuel Darmanin, Malta Information Technology Agency
Úloha MITA v digitálnej transformácii maltskej verejnej správy
14:05
Peter Kováč, Aliter Technologies
Migrácie do verejného cloudu – Best Practice
14:15
Mikuláš Strelecký, InterWay
Hybridná natívna PaaS platforma
14:25
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Zvýšenie dostupnosti eZdravia
14:35
Andrea Sedláková, Európska komisia
Peter Kucer, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Emanuel Darmanin, Malta Information Technology Agency
Peter Kováč, Aliter Technologies
Mikuláš Strelecký, InterWay
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Diskusia
13:30- 15:00 Digitálna transformácia
13:30
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Úvodný príhovor moderátora
13:40
Matej Michalko, Decent
Michaela Kollárová, ÚPVII
Gabriel Galgóci, Americká obchodná komora na Slovensku, Centrum pre umelú inteligenciu (CUI)
Adrian Vyčítal, IPM Group
Matej Stuška, O2 Slovakia
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Juraj Pavlovič, Tachyum
Róbert Gálik, Atos IT Solutions and Services
Diskusia
13:30 –15:00 Smart Cities - tlmočené
Smart City sa stalo slovným spojením, ktoré používajú politici, odborníci, primátori aj starostovia. Smart má rôzne definície, od tých jednoduchších, kedy si pod smart predstavujeme inteligentné lavičky, až po tie komplexné definície, ktoré Smart City vnímajú ako komplexný ekosystém manažmentu mesta, práce s dátami, využívaním analytických nástrojov a nasadením IoT riešení. Tento panel ponúkne pohľad na úspešné smart projekty, ktoré sa podarilo úspešne uviesť do života.
15:00
Coffee-break
15:20
15:20 – 17:00 Digitálne výzvy Slovenska - tlmočené

V kontexte parlamentných volieb 2020 a gradujúcej prípravy nového programového obdobia dostanú kľúčoví predstavitelia relevantných politických strán príležitosť prezentovať vlastnú predstavu efektívneho budovania digitálneho štátu. Zámerom diskusie Okrúhleho stola nie je len poukázať na rozdielne politické prístupy jednotlivých politických strán, ale aj nájdenie konsenzu, na ktorom sa dá stavať. Účastníkov podujatia bude zaujímať prioritizácia krokov v horizonte najbližších ôsmych rokov a povaha politických zmien parlamentných strán, ktoré majú reálnu šancu podieľať sa na zostavení novej vlády. 

15:20
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodný príhovor moderátorov
15:30
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Príbeh slovenského eGovernmentu
15:40
Michal Truban, predseda strany Progresívne Slovensko
Richard Sulík, SASKA
Alojz Hlina, predseda strany KDH
Marek Antal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
[nazov],
Diskusia politických predstaviteľov (nového volebného obdobia)
17:00
Slávnostné ukončenie prvého dňa kongresu – Čaša vína

Nastavenie súborov cookies