Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2006

16:00
Sekcia 2
Moderné regióny
Ekonomický úspech regiónu a zlepšenie kvality života prostredníctvom podpory a využívania IKT, ako úspešne a ľahko manažovať svoj región, návrh stratégie informatizácie na regionálnej úrovni. Skúsenosti slovenských a českých regiónov. Panel „Moderné regióny“ je prvý z dvoch panelov, zameraných špeciálne na problematiku rozvoja samospráv. Na príklade kraja Vysočina, jednotky v ČR, budete mať možnosť vidieť strategický dopad informačných technológií v regióne na jeho hospodársky rozvoj a dozvedieť sa o možnostiach, ktoré prinášajú inovačné projekty, ako aj získavania zdrojov na ne. Zástupcovia Zlínskeho kraja sa podelia o najnovšie skúsenosti z procesu informatizácie krajov v ČR. Panel dotvorí prednáška o prínosoch a dopadoch budovania metropolitných sietí a prezentácia jednotnej koncepcie SAP pre rozvoj miest a obcí.
Dátová odysea: z registra na portál a k občanovi
Konsolidácia registrov nie vždy znamená sprístupnenie ich služieb občanovi. Komplikované vzťahy a technické prekážky majú na svedomí slabú úroveň e-služieb nad pomerne dobrou dátovou základňou. V moderovanom paneli budú splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, manažéri informatizácie na ÚOŠS a IKT experti diskutovať o tom, ako skrátiť cestu od dát po e-služby pre občana.
16:00
Jelena Hudcovská,
Miroslav Kukučka,
Zuzana Nedeljaková, Ministerstvo spravodlivosti SR
Ľubor Štefík, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusný panel
Interoperabilita
Riešenie vzájomnej komunikácie informačných systémov môže byť hračkou, ak sa pojem interoperabilita stane bežnou súčasťou nášho slovníka. Odkryť nástrahy, ukázať úspešné príklady a informovať o európskom postoji k tejto otázke prídu medzinárodní experti.
16:00
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Interoperabilita na Slovensku
Voľby a informačné technológie
Informačné systémy na pozadí volieb,aktuálne skúsenosti z parlamentných volieb v ČR a SR, zabezpečenie rýchlych a správnych výsledkov, plány na prechod k elektronickým voľbám,implementácia elektronického hlasovania a existujúce skúsenosti zo sveta.
11:30
Sekcia 1
Pohľad na budúcnosť
Diskusia o smerovaní Európy, Slovenska, ale aj svetovej ekonomiky v 3 oblastiach: - Inovácie a konkurencieschopnosť ekonomiky - Elektronické služby, eGovernment a jeho účinok na ekonomiku štátu - Digitálna gramotnosť a ľudské zdroje.
11:30
11:30
Ivan Štefanec, SME Europe
Pohľad na budúcnosť
11:30
Miroslav Kukučka,
Seppo Kurkinen,
Diskusný panel
eGovernment projekty I
Najnovšie eGovernment trendy predstavené prostredníctvom úspešných projektov a riešení na Slovensku a v zahraničí.
Informačná bezpečnosť a elektronická komunikácia
Diskusia k otázkam informačnej bezpečnosti, ochrany dát a identity managementu, skúsenosti z elektronickej komunikácie s občanmi.
Úspešná propagácia na internete = otvorené dvere pre prosperitu
Prínosy a výhody kvalitnej propagácie úradu, regiónu, mesta a obce, úspešná marketingová stratégia a využívanie internetu, manažment a poskytovanie informácií cez www stránky, riešenie zodpovednosti za publikované údaje. Hosťami panelu sú výnimoční odborníci, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti so všetkými, ktorých cieľom je úspešná propagácia svojho úradu, mesta, či kraja a čo najefektívnejšie využitie www stránok pre komunikačnú podporu. V paneli pani Ivona Fraňová, prezidentka Asociácie informačných centier Slovenska predstaví zásady a princípy vytvorenia kvalitnej marketingovej stratégie a spôsob začlenenia www stránok do nej. Pozvanie na panel prijal David Špinar, popredný medzinárodný odborník v oblasti prístupnosti a použiteľnosti www stránok a verejnosti v Čechách a na Slovensku známy autor „Pravidiel tvorby dobrého webu“ – dokumentu, ktorý sa stal súčasťou oficiálnych štandardov tvorby www stránok vo verejnej správe. Peter Bíro (Ministerstvo doprevy, pôšt a telekomunikácií SR) oboznámi účastníkov s aktuálnymi informáciami o štandardizácii www stránok v SR. Úplnosť panelu zabezpečí konkrétny príklad jedného z najúspešnejších portálov verejnej správy – Enviroportálu. Jeho manažéri sa s Vami podelia o skúsenosti ako zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu, dynamický a pútavý obsah ako aj celkový manažment www stránok a portálov.
14:45
Keynote 4
14:45
Alexander Petrovič Marčenko,
Projekt Sociálna karta Moskovčana
14:00
Keynote 3
15:30
Coffe-break
13:00
Obed
11:00
Coffe-break
09:00
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2006 - úvodné príhovory

Nastavenie súborov cookies