Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

09:00
Keynote 5
09:30
Keynote 6
10:30
Coffe-break
11:00
Sekcia 3
eHealth
Využitie IKT v zdravotníctve znamená jeho radikálnu premenu nielen v oblasti prevádzky a administratívy, ale najmä v kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bohaté medzinárodné skúsenosti môžu byť inšpiráciou pre Slovensko, ktoré sa na túto cestu ešte len vydáva. Niekoľko úspešných európskych krajín bude na paneli prezentovať svoje výsledky a o skúsenosti sa podelia reprezentanti kľúčových projektov eHealth.
Informatizácia samospráv
Panelisti budú prezentovať projekty rôznych eGovernment samosprávnych iniciatív a skúsenosti s rozvojom ľudských zdrojov v samospráve.
11:00
Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
Vzdelávanie ľudských zdrojov v samospráve
11:00
Juraj Tóth,
Mobil Parking
Atraktívny obsah eGovernment služieb
Vytvorenie technologického a formálneho prostredia je základom pre eGovernment služby, avšak bez kvalitného a užitočného obsahu stráca ich existencia význam. Zmysel eGovernmentu je v obsahu, náplni jednotlivých služieb. Užívateľ hodnotí eGovernment práve cez ponuku služieb, ich bohatosť, prínos, zrozumiteľnosť, kvalitu. Panel je venovaný podstate akejkoľvek informatizácie - t.j. vytvoreniu atraktívnych a prínosných služieb pre všetkých užívateľov.
11:00
Marián Grotkovský,
Roman Beneš,
Ústredný portál verejnej správy - nové pohľady
11:00
Pavol Antalík,
Peter Marman, CNC, a. s.
Digitálny informačný systém Ministerstva kultúry
13:00
Obed
14:00
Sekcia 4
eEducation
Vo svete, kde Internet, Web 2.0, sociálne siete a všadeprítomné počítače ovplyvňujú každý deň, je kľúčom k úspechu vzdelávania adaptácia na nové podmienky. Schopnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám a spôsobom komunikácie, ktoré vládnu dnes a pritom nezanedbať a nepodceniť jeho obsah tak, aby bol nadčasový a univerzálne platný, hraničí s vlastnosťami prorokov a géniov. O tom, že sú a že je potrebné ich hľadať a podporovať, ale aj o mnohoročných skúsenostiach z informatizácie školstva vás presvedčia renomovaní prednášatelia.
Informačné systémy a portály
Prednášajúci predstavia najnovšie uskutočnené projekty informačných systémov a portálov, ktoré zlepšujú prístup občanov k rôznym typom informácií a služieb.
Štandardizácia ako kľúč k úspešnej informatizácii
Štandard nie je len technologická definícia, je to najmä snaha o zjednotenie, zjednodušenie a uľahčenie prakticky čohokoľvek. Snaha o spoločný štandardizovaný prístup priniesla systémy, s ktorými sa dnes stretávame od potravín až po rakety. Čiarové kódy, identifikácia služieb a produktov, partnerov vo vzájomných vzťahoch, dokumentov a spôsobu ich poskytovania a výmeny, panel prinesie veľmi praktické a atraktívne informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tomto svete. Odhalia taktiež pravidlá úspešnej a bezpečnej elektronickej komunikácie a napomôžu všetkým, ktorí sú zodpovední za rozvoj rezortných KRIS-ov.
14:00
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Jana Mlynarčíková,
Ako na KRIS? Metodika a odporúčania ku tvorbe koncepcií rozvoja informačných systémov
14:00
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
Vladimír Střálka,
Elektronická komunikácia občan/podnikateľ
14:00
15:30
Záverečný kokteil

Nastavenie súborov cookies