Program - Kongres ITAPA 2004

08:30
Keynote 5
08:30
Herbert Rastbichler, Technology and Solutions Group, International Sales Europe, HP
eGovernment framework
09:15
Keynote 6
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 3
Ako financovať informatizáciu?
Financovanie projektov informatizácie štátnej správy s cieľom maximalizácie benefitu.
Ako zabezpečiť verejné on-line služby?
Aké sú výhody elektronickej komunikácie? Čo všetko je potrebné pripraviť aby elektronická komunikácia bola skutočne úspešná?
10:15
Marko Hren, Ministerstvo pre informačnú spoločnosť, Slovinsko
eGovernment on-line služby v Slovinsku
10:15
Helmut DRÜKE , Capgemini, Nemecká spolková republika
MEDIA@Komm-Transfer: program podpory eGovernmentu na úrovni miest a obcí v Nemecku
Prezentácie projektov a riešení III.
Showroom je priestor pre individuálnu prezentáciu konkrétnych projektov, riešení, produktov, technologických noviniek, resp. iných zaujímavých aktivít, ktoré súvisia s informatizáciou verejnej správy. Showroom prebieha formou štyroch prezentácií v jednom bloku (trvajúcom 2 hodiny) - jednotlivé prezentácie sa striedajú v 30-minútových intervaloch. Tlmočenie z/do slovenského a anglického jazyka nie je zabezpečované zo strany organizátora ITAPA.
Workshop III.: Webmasterské dopoludnie - portály
Čo má mať portál verejnej správy a čo komerčný; čo majú spoločné, čo ich odlišuje.
10:15
Richard Fides, Ministerstvo spravodlivosti SR
Realita prevádzky úspešného portálu štátnej správy
10:15
10:15
Ivan Hanzlík, EEA communication solutions Praha, ČR
B2E portál - srdce organizácie
10:15
Erika Gurinová, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Štrukturálne fondy pre Slovensko - informovanosť a publicita
12:15
Obed
13:15
Keynote 7
14:00
Keynote 8
14:00
Mark Slavický, PosAm, s.r.o., Slovenská republika
Procesné riadenie - procesné myslenie
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 4
Modernizácia miest a obcí
Vybrané rozvojové projekty; prezentovanie aktivít na úrovni miest a obcí - názorné príklady.
Aplikácia eGovernment projektov Centrálnej štátnej správy na Slovensku
Aké rôzne možnosti ponúka informatizácia? Čo spája úspešné projekty?
15:00
Martin Pado, Ministerstvo vnútra SR
Stratégia informatizácie rezortu vnútra
15:00
Zsolt Lukáč,
Dušan Hudec, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
ITMS - elektronický monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond
15:00
Miloslav Hečko, Generálna prokuratúra SR
Prokuratúra a eJustice v slovenskej praxi
Prezentácie projektov a riešení IV.
Showroom je priestor pre individuálnu prezentáciu konkrétnych projektov, riešení, produktov, technologických noviniek, resp. iných zaujímavých aktivít, ktoré súvisia s informatizáciou verejnej správy. Showroom prebieha formou štyroch prezentácií v jednom bloku (trvajúcom 2 hodiny) - jednotlivé prezentácie sa striedajú v 30-minútových intervaloch. Tlmočenie z/do slovenského a anglického jazyka nie je zabezpečované zo strany organizátora ITAPA.
Workshop IV.: Vzdelávanie pracovníkov verejnej správy
Odborné vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií pre pracovníkov verejnej správy.
15:00
Karel Květoň, Ostravská univerzita - Centrum informačných technológií, ČR
Některé trendy ve vývoji e-learningu a jejich předpokládané dopady na vzdělávání pracovníků veřejné správy
15:00
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
Odborné vzdelávanie v oblasti IKT pre štátnu sféruTraining in ICT for state sector
15:00
Václav Pravda, Hewlett-Packard, Česká republika
Regionálne vzdelávacie centrá - efektívny e-Learning
15:00
Ivan Hanzlík, EEA communication solutions Praha, ČR
eLearning - nástroj na rýchle, cielené a merateľné šírenie informácií
17:00
Coffe-break
17:15
Okrúhly stôl: eEurope 2005 - výzvy
18:45
Záverečný kokteil