Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy


07:30
Registrácia účastníkov + Welcome coffee
10:50
Inšpirácie pre eGovernment /10:50 - 12:30 miestnosť London/
10:55
William Mccluggage, nezávislý poradca v oblasti technologických a podnikateľských zmien pre štátne rezorty a súkromné spoločnosti
Demystifikácia digitálnych služieb - dôležitosť získania podpory a akceptácie od užívateľov
11:10
Dalibor Král, SEVITECH
Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
Register priestorových informácií
11:48
Miloslav Hečko, Generálna prokuratúra SR
eGovernment - rok prevádzky v prostredí prokuratúry
11:58
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Dva pohľady na informatizáciu
12:23
10:20
Coffee-break
13:30
SEKCIA 3
Efektívna verejná správa /13:30 - 15:15 miestnosť London I+II/
Efektivita nie je len o sume za obstaranie a prevádzku aplikácií a služieb, ale jej veľká časť spočíva v ich využívaní. Ak je niečo komplikované a pre užívateľa nezrozumiteľné, tak to nepoužíva. A ak to používať musí, stojí ho to priveľa času a námahy. V jednom aj druhom prípade je taká služba neefektívna a nie je dobrá. Čo robiť, aby elektronické služby a aplikácie boli pre ľudí zrozumiteľné, ľahké na používanie a obľúbené? 
13:30
Adela Danišková, Ministerstvo vnútra SR
Operačný program Efektívna verejná správa
14:05
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Predpoklady pre zavedenie udržateľných zmien vo fungovaní verejnej správy
14:35
14:45
Filip Bednárik, Essential Data
Justičné štatistiky a podpora rozhodovania
14:55
Ako čo najlepšie využiť nové programové obdobie? /13:30 - 15:15 miestnosť London III/
IT projekty nájdeme vo všetkých operačných programoch programového obdobia EÚ 2014-2020. Najväčšia finančná alokácia, zhruba 1,1 miliardy eur, je určená pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Panel predstaví aktuálny stav implementácie tejto PO7 OPII, kľúčové programové dokumenty, koordinačný mechanizmus s OP Efektívna verejná správa, dôležité väzby na nedávno schválenú NKIVS a ďalšie dôležité informácie - priamo z úst zástupcov
Sprostredkovateľského orgánu pre PO7 OPII na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
13:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo
13:35
Peter Čmiko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štandardný stav PO 7 OPII
13:45
Peter Macho, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zmeny vo finančnom riadení Priorinej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra
13:55
Lenka Capoušková, První certifikační autorita
Július Lintner, DTCA
Nové produkty a služby Certifikačnej Autority I.CA v zmysle pravidiel eIDAS
14:05
Kybernetická bezpečnosť /13:30 - 15:15 miestnosť Berlin/
Ako zabezpečiť aby bola cybersecurity kľúčovou vládnou prioritou: príklady z praxe
Ekonomické aspekty zabezpečenia kybernetického priestoru
 
13:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Úvodné slovo
12:30
OBED / Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatýErb.sk 2016
15:15
Prestávka
15:45
Výročný okrúhly stôl /15:45- 17:00/
17:00
Slávnostné ukončenie kongresu a TOMBOLA
15:25
Európa na rázcestí: Ktorou cestou sa vyberieme? /miestnosť London I+II/
15:25
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Európa na rázcestí: Ktorou cestou sa vyberieme?


Nastavenie súborov cookies