Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy


07:30
Registrácia účastníkov + Welcome coffee
08:30
Slávnostné otvorenie Kongresu ITAPA 2016 /8:30 - 10:00 miestnosť London/
08:35
Peter Pellegrini, HLAS - SD
Otvárací príhovor
08:55
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Príhovor
09:05
Peter Pellegrini, HLAS - SD
Tomáš Drucker, Ministerstvo zdravotnáctva SR
Denisa Saková, Ministerstvo vnútra SR
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Diskusia o eGov na Slovensku
09:30
Anja Wyden Guelpa, kancelárka kantónu Ženeva
Open Source, cesta k transparentnosti a dôvere v elektronické hlasovanie
09:45
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie v SR
Data4Policy
10:00
Coffee-break
12:30
OBED
10:20
Digital Universe - New Horizons /10:20 - 12:30 miestnosť London/
10:25
Radim Polčák, Masarykova Univerzita
Platformy pod kontrolou
10:40
Filip Snášel, Fujitsu
Inteligentné mesto pre 21. storočie
10:50
11:10
Ondřej Šťáhlavský, Fortinet
IT Bezpečnosť v Novom Digitálnom Svete
11:20
Zdenko Sudek, MADNESS Advertising
Ako zaujať virtuálnou realitou?
11:45
11:55
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Umenia kvanta
12:10
Gustav Kalbe, DG Connect C „Digitálna excelentnosť a vedecká infraštruktúra“
Využitie potenciálu kvantových technológií – Iniciatíva kvantová vlajková loď
15:10
Coffee-break
15:25
SEKCIA 2
eHealth /15:25 – 16:55 miestnosť London I+II/
Zdravotníctvom nehýbu len veľké výzvy budúcej medicíny, o ktorých pojednáva panel k personalizovanej medicíne, ale aj súčasné každodenné praktické problémy, ktoré sa dajú efektívne zvládať a riešiť vďaka využívaniu IKT. Zlepšovanie diagnostiky, terapie, manažmentu pacienta, komunikácie a ďalších každodenných potrieb lekárov a pacientov sú stále aktuálne témy.

V paneli Vám prinesieme pohľad na stav implementácie eHealthu u nás z pohľadu profesionálov v oblasti, ako aj konkrétne praktické príklady čiastkových projektov a riešení, ktoré sú inšpiráciou aj pre ostatných. V diskusii rozoberieme pohľad na eHealth od prijímateľov "výhod"- poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ale aj tých hlavných- pacientov.
 
15:25
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Aktuálny stav eHealthu na Slovensku
15:50
16:20
16:25
Martin Kundrát, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Očakávania zdravotnej poisťovne od eHealth
16:28
Technologické výzvy eGovernmentu /15:25 – 16:55 miestnosť London III/
„Nič nie je zastaralejšie, než včerajšie správy“, hovorí známy slogan. Tak trochu to začína platiť aj o technológiách. Nič nie je zastaralejšie, než pohľad do vlastnej serverovne. Objem komunikácie v roku 2020 vraj dosiahne 2 zetabajty. Nárast dát, informačných a komunikačných tokov vo verejnej správe je nielen nevypočitateľný, ale aj nestály. Ako sa budeme cítiť po návšteve vládnych dátových centier zajtra a o rok? Požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť sú jasné, no minimálne tak dôležité sú aj požiadavky na hospodárnosť a efektívnosť. Vypočujme si prednášky, ktoré sa pokúsia odpovedať na otázku, akým smerom sa ďalej uberať.
15:35
Lucia Pittnerová Fábryová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ako dokáže architektúra podporiť digitálnu transformáciu VS SR
15:45
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Platformové služby vládneho cloudu
16:00
Jana Venclíková, Státní pokladna, Centrum sdílených služeb
Václav Koudele, Microsoft
Ako hybridný cloud pomáha v praxi poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby
16:15
16:25
Kateřina Jarošová , První certifikační autorita
Pavol Frič, ITAS
Problematika dlhodobého overovania platnosti elektronických dokumentov
Geografické informačné systémy /15:25 – 16:55 miestnosť Berlin/
Premýšľali ste už niekedy, do akej miery ovplyvňujú priestorové informácie Váš každodenný život a biznis? Ako vniesť užitočné priestorové informácie do bežného osobného i pracovného života?
Sú s tým spojené problémy a riziká? Prečo je tomu tak? Chýbajú údaje, technológie, znalosti, alebo je problém niekde úplne inde?
Pozývame Vás na spoločnú otvorenú diskusiu k aktuálnym výzvam ktorým čelia používatelia, správcovia a tvorcovia priestorových informácií.

 
15:25
Marek Čanecký, ITAPA
Úvod
15:27
Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
On-line geodata
15:37
Sabrina Grimsrud, Kartverket, Nórsko
Použitie geodát v Nórsku
13:30
SEKCIA 1
Dátová revolúcia v medicíne /13:30 - 15:10 miestnosť London I+II/
Medicína za posledné roky urobila vďaka technológiám obrovský skok. Premietol sa do rýchlosti zásahu, ktorým zachraňujeme životy skôr, ako keykoľvek predtým. Premietol sa do kvality informácií, vďaka ktorej odstraňujeme chybovosť a posilňujeme prevenciu pred závažnými chorobami lepšie, ako kedykoľvek predtým. Premietol sa do kvality medicínskych prístrojov, laboratórií a zariadení, ktorými odhaľujeme a aj odstraňujeme choroby a ich príčiny v takej miere, ako nikdy predtým. No stále sme nemali odpovede na otázky, prečo na jedného človeka liečba účinkuje a na druhého nie. Prečo sa choroba u niekoho prejaví tak a u iného inak. Napriek fantastickej diagnostike a prevádzke zdravotníckych zariadení boli lekári často bezradní, keď dovtedy spoľahlivá liečba neúčinkovala, alebo keď napriek množstvu informácii nevedeli stanoviť skutočnú príčinu choroby. Možno príde riešenie práve teraz, keď schopnosť spracovávať obrovské množstvá dát otvára dvere do úplne inej kvality vyhodnocovania – vytvárania úsudku o príčinách chorôb v konkrétnych prípadoch a v spôsobe ich liečby. Vďaka špičkovým spíkrom nahliadneme do budúcnosti medicíny.
13:30
Michal Ivantyšyn, ITAPA
Úvodné slovo
13:35
Pieter Cullis, Life Sciences Institut, Univerzita v Britskej Kolumbii, Kanada
Revolúcia personalizovanej medicíny: Ako sa diagnostika a liečba ochorení čoskoro navždy zmenia
14:25
Ciáran Nicholl, JRC's Directorate for Health, Consumers and Reference Materials, EK
Prínos a možnosti využitia dát v oblasti rakovinových ochorení a zriedkavých ochorení
14:45
Juraj Bárdy, Alistiq
Prístup k zdravotníckym dátam
Elektronické verejné obstarávanie /13:30 - 15:00 miestnosť Berlin/
Verejné obstarávanie v celej EÚ prechádza hlbokou transformáciou, osobitne odkedy v apríli tohto roku vstúpili do platnosti nové smernice o verejnom obstarávaní. Jedna z najzásadnejších reforiem verejnej správy zahŕňa okrem iného aj povinný prechod na elektronické verejné obstarávanie. Tento panel Vám ponúkne príležitosť oboznámiť sa s dopadmi týchto zmien na Slovensko a ako sa môžeme poučiť zo skúseností iných krajín. Srdečne Vás pozývame prísť diskutovať s expertmi z Európskej komisie, OECD, ako aj zo Slovenska a Českej republiky.
13:30
Joaquim Nunes de Almeida, Európska komisia
Úvodné slovo
13:43
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Elektronizácia verejného obstarávania v podmienkach UVO
13:53
Tatiana Behrová, Ministerstvo vnútra SR
Elektronizácia procesov verejného obstarávania
13:58
Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronické verejné obstarávanie v Českej republike
14:03
16:55
Ukončenie prvého dňa kongresu


Nastavenie súborov cookies