Registrácia Staňte sa partnerom

Program - ITAPA CARE 2024: Budúcnosť sociálnych služieb

09:00
Registrácia a welcome drink
10:00
Sekcia 1
10:00 - 10:40 Harmonizácia úsilia: výzvy a riešenia v dlhodobej starostlivosti
Aké sú aktuálne spoločné výzvy a riešenia v dlhodobej starostlivosti z pohľadu WHO? Je súčasná slovenská legislatíva nástrojom podpory poskytovateľov sociálnych a zdravotníckych služieb v dlhodobej starostlivosti? Aká je budúcnosť ich financovania? Ako sa zdravotné poisťovne stavajú k hospitalizáciám pacientov, ktorí nie sú indikovaní pre akútnu zdravotnú starostlivosť?
10:00
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
10:00
Jozef Šuvada, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Globálne zdravie v dlhodobej starostlivosti - spoločné výzvy, spoločné riešenia
10:07
Anna Ghannamová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Jozef Šuvada, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
Mária Machajdíková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusia "Harmonizácia úsilia: Výzvy a riešenia v dlhodobej starostlivosti"
10:40
Sekcia 3
10:40 - 11:40 Zdravie a ľudská dôstojnosť: revolúcia v manažmente bezvládnych osôb
Kto sú kľúčoví hráči siete poskytovateľov dlhodobej starostlivosti? ADOS - prečo stagnuje a kedy bude dostupná, komplexná a preventívna pre všetkých, ktorí ju potrebujú?
Aké sú možnosti efektivizácie cesty pacienta v rámci zachovania kontinuity starostlivosti?
10:40
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
11:01
Zuzana Fabianová, Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov v SR
Alena Mochnáčová, ZSS Slnečný dom, n.o.
Jaroslav Straka, ADOS RC & T Detva
Diskusia "Zdravie a ľudská dôstojnosť: revolúcia v manažmente bezvládnych osôb"
11:40
Sekcia 4
11:40 - 12:10 Navigácia výziev a stratégií pre personálnu stabilitu v sociálnych a zdravotníckych službách
Aká je perspektíva stabilizácie personálu v dlhodobej starostlivosti? Stratégia alebo hasenie personálnej krízy, aké sú plány jednotlivých ministerstiev pre udržateľnú motiváciu? Kto bude zodpovedný za implementáciu týchto stratégií?
11:40
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
11:40
Monika Jankechová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Danica Lehocká, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusia "Navigácia výziev a stratégií pre personálnu stabilitu v sociálnych a zdravotníckych službách"
12:10
sekcia 4.1 - 1on1
12:10 - 12:30 Sociálne dávky ako pomoc, nie ako záťaž v období starostlivosti
1on1 rozhovor s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Elektronizácia zdravotných výkonov je riešenie, ktoré je prospešné nielen pre Sociálnu poisťovňu, ale aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aká je elektronizácia a digitalizácia služieb sociálnej poisťovne v praxi? Ako sa zjednodušila dostupnosť sociálnych dávok, aby občan nemusel žiadať o tieto dávky a boli mu automaticky pridelené? Aké proaktívne služby  plánuje Sociálna poisťovňa v prospech občana? Ako sa využívajú a dajú využiť registre údajov, ktoré štát má k dispozícii v prospech pacienta? Aká je komunikácia a súčasná situácia medzi Sociálnou poisťovňou, štátom a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?
12:10
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
12:10
Michal Tariška, Sociálna poisťovňa
1on1 rozhovor
12:10
OBED
13:00
Sekcia 4.1
13:30 - 14:00 Dostupné dáta v dlhodobej starostlivosti pre riadenie a strategické rozhodnutia
Je možné vybudovať integrovanú starostlivosť bez integrovaných dát? Aké dáta už zbierame a aké ešte potrebujeme? Aké by mali byť kompetencie kompetentných orgánov? Akými príkladmi dobrej praxe sa vieme inšpirovať v dátovej analytike a predikcii?
13:30
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
13:30
Marek Lendacký, Sociálna poisťovňa
Ildikó Polačeková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Diskusia "Dostupné dáta v dlhodobej starostlivosti pre riadenie a strategické rozhodnutia"
13:40
Sekcia 5
14:00 - 14:55 Profesionálna opatrovateľská služba v teréne
Trpí terénna služba nízkou kvalitou? Aký je potenciál informačných technológií v zabezpečení terénnej starostlivosti? Sú poskytovatelia opatrovateľskej služby otvorení zmene a inováciám? Ako vyzerá spolupráca ADOS a opatrovateľskej služby v praxi?
14:00
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
14:00
Mária Turisová, Agentúra integrovanej starostlivosti pri Slanej
Integrovaná opatrovateľská služba v mikroregióne - pohľad z praxe na prínosy a výzvy
14:15
František Drozd, Familiaris
Dana Grafiková, Komora opatrovateliek Slovenska
Marián Habovčík, Obec Lenka
Mária Chorváthová, Združenie miest a obcí Slovenska
Diskusia "Profesionálna opatrovateľská služba v teréne"
14:00
Sekcia 6
14:55 - 15:15 Budúcnosť neformálneho opatrovania z európskej perspektívy
Aká je dlhodobá starostlivosť a situácia neformálnych opatrovateľov v Európe? Prehľad významu a budúcnosti neformálnej starostlivosti. Akým výzvam čelia neformálni opatrovatelia a aké sú možné riešenia týchto problémov? Prenikajú technologické novinky aj do tejto oblasti?
14:55
Samuel Arbe, moderátor
Moderuje
15:00
Sekcia 7
15:15 - 15:45 Coffee-Break
00:00
Sekcia 8
15:45 - 16:45 Neformálne opatrovanie a podporné služby v podmienkach SR
Aké je postavenie neformálnych opatrovateľov na Slovensku? Aké zmeny potrebujeme v tejto oblasti zaviesť? Aké služby a technológie nám uľahčia starostlivosť v domácom prostredí?
15:45
Eva Sládková, moderátor
Moderuje
15:55
Ladislav Kollár, Santea - Personal services
Komplexné podporné služby 24/7 s využitím technológií
16:00
Marián Habovčík, Obec Lenka
Ladislav Kollár, Santea - Personal services
Martin Trnovec, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Iveta Ždilová, Komora opatrovateliek Slovenska
Diskusia "Neformálne opatrovanie a podporné služby v podmienkach SR"
16:15
Sekcia 10
16:45 - 17:25 Workshop I
16:45
Eva Fedušová, Portál Malina
Alena Mochnáčová, Portál Malina
Matúš Vecel, Portál Malina
Workshop I
16:20
sekcia 11
17:25 - 18:05 Workshop II
17:25
Zuzana Fabianová, Ošetrovateľské centrum a ZSS Slnečný dom
Marianna Kličová, ZSS Slnečný dom
Workshop II

Nastavenie súborov cookies