Registrácia Staňte sa partnerom

Program - ITAPA Health&Care na Jesennej ITAPA

07:30
Registrácia a ranná káva
09:35
Inšpirácie pre zdravotníctvo zo zahraničia
9:05 - 9:50 Inšpirácie pre zdravotníctvo (sála London)
09:05
Martina Antošová, moderátor
Moderuje
09:05
09:20
Ondrej Kuruc, Ministerstvo zdravotníctva SR
IGNITE SESSION: Prečo chceme o EME hovoriť?
09:39
Peter Sýkora, Žilinská univerzita
Dôveryhodná AI v medicíne
09:50
NETWORKING BREAK
10:25
Ako využiť dáta pri tvorbe zdravotníckych politík?
10:05 – 10:20 Ako využiť dáta pri tvorbe zdravotníckych politík?
10:05
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:05
Michal Štofko, Ministerstvo zdravotníctva SR
1on1 rozhovor
11:25
Cybersecurity v zdravotníctve - Ide o život?
10:20 - 11:05 Cybersecurity v zdravotníctve - ide o život (sála London)
10:20
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Moderuje
10:20
Milan Kyselica, IstroSec
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Prevencia. nielen v zdravotníctve
10:25
Andrej Aleksiev, špecialista na digitálnu transformáciu
Už sa nemôžeme vyhovárať. Vieme na čom sme.
12:05
Keď hacker útočí na malú ambulanciu
11:05 - 11:30 Keď hacker útočí na malú ambulanciu (sála London)
Ochrana osobných údajov z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prečo je ochrana osobných údajov o zdraví na Slovensku na nízkej úrovni? Sú malé ambulancie chránené voči riziku? Aké bezpečnostné opatrenia by sa mali prijímať? Ako pomôcť ambulantnému sektoru, aby mohol lepšie chrániť dáta svojich pacientov? Čo robiť v prípade, že príde lekár o zdravotnú dokumentáciu? Čo hrozí pacientovi pri strate alebo pozmenení zdravotnej dokumentácie? Aká má byť rola Úradu na ochranu osobných údajov?
11:05
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:05
Paula Babicová, Dôvera zdravotná poisťovňa
1on1 rozhovor
13:55
sekcie 1
13:20 - 14:10 European Health Data Space: optimalizovanie využívania zdravotných údajov (sála London I+II)
Cieľom EHDS je uľahčiť prístup pacientov k svojim osobným údajom a podporovať výmenu a zdieľanie zdravotných údajov v celej Európskej únii. EHDS sa snaží vytvoriť bezpečné prostredie na výmenu údajov, ktoré rešpektuje ochranu súkromia. Iniciatíva podporuje dostupnosť vysokokvalitných zdravotných údajov pre výskum, tvorbu politík a inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. EHDS zdôrazňuje význam správy údajov, etických zásad a dodržiavania predpisov o ochrane údajov a umožňuje výmenu zdravotných údajov medzi zainteresovanými stranami, ako sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, výskumníci, tvorcovia politík a pacienti. EHDS na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov podporuje využívanie digitálnych technológií ako je umelá inteligencia a analýza údajov na získavanie poznatkov a podporu rozhodovania založeného na dôkazoch. Ako sa Slovensko pripravuje na implementáciu EHDS a aké kroky je potrebné spraviť pre efektívne zapojenie do tejto celoeurópskej iniciatívy? Aké benefity to prinesie pre systém a pacienta? Čo musí spraviť nová vláda?
13:20
Róbert Babeľa, expert v oblasti zdravotníctva
Moderuje
13:20
Róbert Babeľa, expert v oblasti zdravotníctva
Dokážeme odomknúť skrytý potenciál EHDS?
13:30
Mária Brozmanová, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Matej Mišík, Inštitút zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR
Martina Nagyová, NCZI
Ľuboš Urban, NÚSCH
DISKUSIA "European Health Data Space"
14:45
sekcie 2
14:10 - 14:50 Transformácia systému zdravotnej starostlivosti? (sála London I+II)
Slovensko je už rok zapojené v európskom partnerstve, ktoré sa venuje témam zmeny zdravotníckych systémov naprieč Európskou úniou. Výstupy tohto projektu sú kvalitatívne na vysokej úrovni a okrem možností doplnkového financovania na riešenie niektorých problémov v zdravotníctve, projekt projekt prináša aj unikátnu možnosť realizovať pilotné riešenia transformácie celého systému. MZ SR je jedným z partnerov tohto unikátneho partnerstva. Ako vieme z projektu benefitovať ako krajina? Aké môžu a majú byť naše očakávania na najbližšie obdobie? 
14:10
Miroslava Fövényes, moderátor
Moderuje
14:10
Laura Yliruka, Finnish Institute for Health and Welfare
Prezentácia
14:17
Veronika Rybanská, Ministerstvo zdravotníctva SR
Andrea Pavličková, Scottish government
Petra Zappe, VAIA, Úrad vlády SR
DISKUSIA "Transformácia systému zdravotnej starostlivosti?"
14:30
Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc?
14:50 - 15:20 Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc? (sála London I+II)
14:50
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
14:50
Peter Glatz, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Silvia Pekarčíková, Žilinský samosprávny kraj
Jozef Tekáč, Nemocnica Poprad
DISKUSIA "Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc?"
15:45
sekcie 3
15:35 - 16:05 Ako zbohatnúť v zdravotníctve? (sála LONDON I+II)
15:35
Samuel Arbe, moderátor
Moderuje
15:35
Adam Grey, Kaplan Medical Center
1on1 rozhovor
18:00
Čaša vína