Registrácia Staňte sa partnerom

Program - Jesenná ITAPA 2023


07:30
Registrácia a ranná káva
08:30
1
8:30 - 9:00 Priority Ministerstva zdravotníctva (sála London I+II)
Aké sú priority nového vedenia rezortu? Na čo kladie dôraz programové vyhlásenie vlády a ktoré výzvy považuje nová ministerka za najurgentnejšie? Viac sa dozviete v rozhovore 1on1 s ministerkou Zuzanou Dolinkovou.
08:30
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
08:30
Zuzana Dolinková, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky
1on1 s ministerkou zdravotníctva
08:50
Michal Ivantyšyn, HealthHub
Ako zachrániť slovenské zdravotníctvo
8:30 - 8:40 Zelené technológie a ich význam (sála London III)
08:30
Eva Frantová, ekonomická redaktorka
Moderuje
08:30
08:50
2
9:00 - 9:30 Význam zdravej populácie pre Slovensko (sála London I+II)
Aký je význam zdravého obyvateľstva? Aké výhody prináša lepšia dostupnosť inovácií v zdravotníctve? Aká je dôležitosť prioritizácie investícií do zdravotníctva a zlepšenia situácie pre pacientov s rakovinou? Ako môže prevencia a inovatívna starostlivosť o pacientov s rakovinou zlepšiť ich výsledky? Čo sa môže Slovensko naučiť od iných krajín strednej a východnej Európy? Aké sú kľúčové prvky inovatívneho systému starostlivosti? Na príklade ochorenia rakoviny pľúc si ukážeme, ako zdravotnícke systémy zvládajú narastajúci počet pacientov s rakovinou. Bude sa diskutovať o prevencii, skríningu, rýchlejšom čase na určenie diagnózy, odporúčaní a liečbe, zlepšenom riadení a multidisciplinárnom prístupe tímov v onkologických centrách, dostupnosti inovatívnych liekov atď.
09:00
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
09:00
Christoph Zielinski, Stredoeurópske onkologické centrum vo Viedni
1on1 s Christophom Zielinskim
8:40 - 9:10 Priority Ministerstva životného prostredia SR (sála London III)
08:40
Eva Frantová, moderátor
Moderuje
08:40
Tomáš Taraba, Ministerstvo životného prostredia
1on1
09:00
3
9:30 - 10:15 Vízia pre slovenské zdravotníctvo na najbližšie 4 roky (sála London I+II)
09:30
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
09:30
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa
Peter Lukáč, NCZI
Peter Sabaka, Univerzita Komenského v Bratislave
DISKUSIA: "Vízia pre slovenské zdravotníctvo na najbližšie 4 roky"
9:10 - 10:00 Cesta k inteligentnému pôdohospodárstvu (sála London III)
Vladimír Vnuk, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SK (pozvaný)
09:10
Radovan Potočár, moderátor
Moderuje
09:25
Erich Manzer, Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.
Inteligentné poľnohospodárstvo na Slovensku - príklad z Rakúska
09:32
Pavol Findura, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Erich Manzer, Huawei Technologies (Slovak)
Martin Polovka, Výskumný ústav potravinársky
DISKUSIA "Cesta k inteligentnému pôdohospodárstvu"
10:15
NETWORKING BREAK/ / 10:00 - 10:30 BREAK pre ITAPA GREEN
09:20
4
10:30 - 11:00 Je inovatívna liečba investícia alebo náklad? (sála London I+II)
Hoci je skleróza multiplex nevyliečiteľné ochorenie, dneska ho dokážeme už pomerne efektívne manažovať. Skorá iniciácia chorobu modifikujúcej liečby môže výrazne zlepšiť prognózu pacienta, čo vedie k zachovaniu kvality života. Skorou a efektívnou liečbou sklerózy multiplex sa nielen zlepšuje starostlivosť o pacientov, ale aj šetria náklady v zdravotníctve. Táto diskusia sa bude zaoberať významom včasného použitia vysokoúčinných liekov v liečbe a jeho vplyvom na dlhodobú ekonomickú udržateľnosť zdravotnej starostlivosti.
10:30
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:30
Róbert Babeľa, expert v oblasti zdravotníctva
Darina Slezáková, Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, Univerzitná nemocnica Bratislava
DISKUSIA "Je inovatívna liečba investícia alebo náklad?"
10:30 - 11:20 Environmentálne priateľské digitálne technológie (sála London III)
Energeticky úsporné technológie a hardvér, ktorý je environmentálne ohľaduplný. Ako štát môže využívať udržateľnejšie a modernejšie technológie? Predstavuje cloud energeticky efektívnejšie riešenie? Aké iné technologické riešenia sú dostupné?
10:30
Juraj Kadáš, moderátor
Moderuje
10:30
Ľubomír Labanc, IBM
Jiří Votruba, IBM Česká republika
IT riešenia pre trvalú udržateľnosť
10:40
Stanislav Chlepko, NEXINEO
Ľubomír Labanc, IBM
Ján Mihálik, expert
Miloš Šajbidor, Smarthead
DISKUSIA "Environmentálne priateľské digitálne technológie"
09:50
5
11:00 - 11:20 Budovanie ekosystému digitálneho zdravia: perspektíva Spojeného kráľovstva (sála London I+II)
11:00
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:00
Madhukar Bose, Digital Health Science & Technology (S&T) Directorate UK
Budovanie prvotriedneho ekosystému digitálneho zdravia: perspektíva Spojeného kráľovstva
11:20 – 12:25 Technológie pre adaptáciu na klimatické zmeny (sála London III)

Vyššia kvalita životného prostredia za pomoci moderných technológií? Aké sú dostupné technológie pre mestá? Ako senzory vedia ovplyvniť kvalitu životného prostredia? Aké príležitosti prináša cirkulárna ekonomika a ako (ne)využívame jej potenciál?

Partnerom panelu je spoločnosť MIM.

11:20
Eva Frantová, ekonomická redaktorka
Moderuje
11:30
11:37
Milan Koreň, Technická univerzita Zvolen
Trojrozmerný digitálny les
11:51
prof. Maroš Finka, STU
Milan Koreň, Technická univerzita Zvolen
Matej Šiškovič, MIM
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky
DISKUSIA "Riešenia pre udržateľnú budúcnosť a adaptáciu na klimatické zmeny a efektívny odpadový manažment"
10:10
5G pre digitálne zdravotníctvo
11:20 - 11:50 Robotizácia a automatizácia operačných sál (sála London I+II)
11:20
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:20
11:27
Marcel Teplica, Olympus pre Slovensko a Bulharsko
Inovačné technológie Olympusu
11:41
František Duchoň, Národné centrum robotiky
Robotizácia a automatizácia operačných sál
10:10
Zdravá spoločnosť 2.0
11:50 - 12:10 Zdravá spoločnosť 2.0 (sála London I+II)
Aké výsledky a príležitosti priniesla výzva Zdravá spoločnosť 2.0 Národného projektu inovujme.sk? Čo prinášajú dva inšpiratívne projekty, ktoré túto pomoc využili?
11:50
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:50
Tomáš Varadínek, SIEA
Inovácie v zdravotníctve
11:55
11:00
Robotika v zdravotníctve
12:10 - 12:45 Robotika v zdravotníctve (sála London I)
Komentovaný LIVE STREAM z operácií vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a v Univerzitnej nemocnici v Martine. Uvidíte ukážku robotických technológií v praxi. Aké trendy sú vo využívaní robotických riešení v medicíne? Čo z toho využívame na Slovensku a aké príležitosti to prináša pre naše zdravotníctvo a pacientov?
12:10
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
12:10
12:45
Obed (12:00 - 13:30)
12:10
6
13:20 - 14:25 Ako budovať digitálne nemocnice (sála London I+II)
Partnerom tohto panelu je spoločnosť InMed.

13:20
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
13:20
Peter Brezina, Siemens Healthineers Slovensko
Digitálne inovácie v zdravotníctve
13:27
Simona Sadloňová, Siemens Healthineers
syngo Virtual Cockpit – Remote Scanning
13:34
Diana Gerbocová, Vzdelávacie centrum KRTKO a jeho kamaráti o.z
HandCubeKeys - inovácie ako "kľúč" k inklúzii
13:49
Pavel Koňarik, Univerzitná nemocnica Martin
Prvý nemocničný AI lab
14:04
Ivan Kocan, Univerzitná nemocnica Martin
Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Martin Zavadil, Nemocnica Motol
DISKUSIA "Ako budovať digitálne nemocnice"
13:15 – 14:10 Energetická efektívnosť a úspory energií (sála London III)
Inovatívne riešenia zamerané na energetické úspory v priemyselnej  výrobe, logistike a doprave. Ako vieme vďaka technológiám optimalizovať výrobu, spotrebu elektrickej energie. Ako vieme vďaka moderným technológiám hospodáriť s energiou. Ako sa zvyšujú nároky na energetickú efektívnosť budov vo verejnom aj súkromnom sektore? A ako potrebujeme upraviť regulačné prostredie?

 
14:30
ITAPA OPEN TALKy
14:25 - 15:25 ITAPA OPEN TALK: Kedy sa dožijeme 200 rokov? (sála London I+II)
Ako predĺžiť vek dožitia a zároveň zvýšiť vek dožitia v zdraví. Kedy nám nové technológie umožnia dožiť sa 200 rokov a ktoré to budú?
14:25
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
14:25
Peter Celec, Lekárska fakulta UK
Dominika Fričová, Žijem vedu
Peter Lednický, Penta Hospitals International
Martin Smatana, analytik
Tomáš Szemes, Geneton
Andrej Thurzo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského
ITAPA OPEN TALK: Kedy sa dožijeme 200 rokov?
14:10 - 15:10 ITAPA OPEN TALK: Technológie a zdroje pre zelenú budúcnosť (sála London III)
Ako vidíte rozpor medzi prorokmi katastrofických scenárov na jednej strane a techno-optimistami na druhej? Je možný ekonomický rast, ktorý je udržateľný? Na čo sa treba zamerať, na obmedzovanie klimatických zmien, alebo a adaptáciu na ne? Akú rolu môže zohrávať Slovensko? Máme šancu prísť s environmentálne zameranými technológiami, ktoré môžu byť našou špecializáciou? Ak áno, čo nás brzdí?
14:10
Eva Frantová, Moderátor
Moderuje
14:10
Emil Fitoš, SCDI
Oto Halás, Asociácia geotermálnej energie na Slovensku
Ján Karaba, SAPI
Michal Kiča, enviromentálny expert
Norbert Kurilla, Poradca Prezidentky SR
ITAPA OPEN TALK: Technológie a zdroje pre zelenú budúcnosť
15:10
Záver Jesennej ITAPA 2023


Nastavenie súborov cookies