Registrácia Staňte sa partnerom

Program - Jesenná ITAPA 2023


07:30
Registrácia a ranná káva
08:50
Nové výzvy v kybernetickej bezpečnosti
8:30 - 9:05 Nové výzvy v kybernetickej bezpečnosti (sála London)
08:30
Mario Minarovský, moderátor
Moderuje
08:30
Milan Kyselica, IstroSec
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Pravda alebo mýtus?
08:42
Csaba Krasznay, Ludovika University of Public Service
Úloha súkromných SOC v národnej kyberobrane
08:49
Marek Zeman, Asociácia kybernetickej bezpečnosti
Strategický pohľad na bezpečnosť (celoživotné vzdelávanie)
08:56
Vladimír Rohel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie
Kľúčové výzvy pre kybernetiku a ako ich riešime
09:35
Inšpirácie pre zdravotníctvo zo zahraničia
9:05 - 9:50 Inšpirácie pre zdravotníctvo (sála London)
09:05
Martina Antošová, moderátor
Moderuje
09:05
09:20
Ondrej Kuruc, Ministerstvo zdravotníctva SR
IGNITE SESSION: Prečo chceme o EME hovoriť?
09:39
Peter Sýkora, Žilinská univerzita
Dôveryhodná AI v medicíne
09:50
NETWORKING BREAK
10:25
Ako využiť dáta pri tvorbe zdravotníckych politík?
10:05 – 10:20 Ako využiť dáta pri tvorbe zdravotníckych politík?
10:05
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:05
Michal Štofko, Ministerstvo zdravotníctva SR
1on1 rozhovor
11:25
Cybersecurity v zdravotníctve - Ide o život?
10:20 - 11:05 Cybersecurity v zdravotníctve - ide o život (sála London)
10:20
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Moderuje
10:20
Milan Kyselica, IstroSec
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Prevencia. nielen v zdravotníctve
10:25
Andrej Aleksiev, špecialista na digitálnu transformáciu
Už sa nemôžeme vyhovárať. Vieme na čom sme.
12:05
Keď hacker útočí na malú ambulanciu
11:05 - 11:30 Keď hacker útočí na malú ambulanciu (sála London)
Ochrana osobných údajov z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prečo je ochrana osobných údajov o zdraví na Slovensku na nízkej úrovni? Sú malé ambulancie chránené voči riziku? Aké bezpečnostné opatrenia by sa mali prijímať? Ako pomôcť ambulantnému sektoru, aby mohol lepšie chrániť dáta svojich pacientov? Čo robiť v prípade, že príde lekár o zdravotnú dokumentáciu? Čo hrozí pacientovi pri strate alebo pozmenení zdravotnej dokumentácie? Aká má byť rola Úradu na ochranu osobných údajov?
11:05
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:05
Paula Babicová, Dôvera zdravotná poisťovňa
1on1 rozhovor
12:25
Riešenia pre kybernetickú bezpečnosť
11:30 - 12:20 Riešenia pre kybernetickú bezpečnosť (sála London)
11:30
Mario Minarovský, moderátor
Moderuje
11:30
Milan Kyselica, IstroSec
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Štít proti aktuálnym hrozbám - výber je iba na Vás
11:42
Dušan Kaštan, ESET
Silver Bullets v Cybersecurity
11:49
Juraj Rumanovský, Fortinet
FortiDeceptor
12:08
Mariusz Michalewicz, Quest
Martin Kloock, Quest
Ako sa vám spí, keď Active Directory hrozby nespia? Ako pomáha Quest
12:20
Obed (12:00 - 13:00)
13:55
sekcie 1
13:20 - 14:10 European Health Data Space: optimalizovanie využívania zdravotných údajov (sála London I+II)
Cieľom EHDS je uľahčiť prístup pacientov k svojim osobným údajom a podporovať výmenu a zdieľanie zdravotných údajov v celej Európskej únii. EHDS sa snaží vytvoriť bezpečné prostredie na výmenu údajov, ktoré rešpektuje ochranu súkromia. Iniciatíva podporuje dostupnosť vysokokvalitných zdravotných údajov pre výskum, tvorbu politík a inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. EHDS zdôrazňuje význam správy údajov, etických zásad a dodržiavania predpisov o ochrane údajov a umožňuje výmenu zdravotných údajov medzi zainteresovanými stranami, ako sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, výskumníci, tvorcovia politík a pacienti. EHDS na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov podporuje využívanie digitálnych technológií ako je umelá inteligencia a analýza údajov na získavanie poznatkov a podporu rozhodovania založeného na dôkazoch. Ako sa Slovensko pripravuje na implementáciu EHDS a aké kroky je potrebné spraviť pre efektívne zapojenie do tejto celoeurópskej iniciatívy? Aké benefity to prinesie pre systém a pacienta? Čo musí spraviť nová vláda?
13:20
Róbert Babeľa, expert v oblasti zdravotníctva
Moderuje
13:20
Róbert Babeľa, expert v oblasti zdravotníctva
Dokážeme odomknúť skrytý potenciál EHDS?
13:30
Mária Brozmanová, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Matej Mišík, Inštitút zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR
Martina Nagyová, NCZI
Ľuboš Urban, NÚSCH
DISKUSIA "European Health Data Space"
13:20 - 14:20 Riešenia pre bezpečné dáta nielen v cloude (sála London III)
Ak stojíte v autobuse a držíte sa madla, nikdy neviete, čo si prinesiete domov na rukách. Rovnako to je aj s dátami, ktoré dostávame. Ľudia sú všade a naše dáta tiež, sme zvyknutí ich chrániť, aby naše organizácie neopúšťali, ale čo sa s nimi, resp. v nich dostáva k nám, tak to je už iný príbeh...
13:20
Mario Minarovský, moderátor
Moderuje
13:20
Michal Jarski, Forcepoint
Data First SASE by Forcepoint
13:34
Petr Chmelík, Sonpo
Bezpečná výmena súborov
13:41
Ondrej Bóna, IT bezpečnostný expert
Juraj Rumanovský, FORTINET
Igor Urban, expert
Roman Varga, DÔVERA zdravotná poisťovňa
DISKUSIA "Riešenia pre bezpečné dáta nielen v cloude"
14:45
sekcie 2
14:10 - 14:50 Transformácia systému zdravotnej starostlivosti? (sála London I+II)
Slovensko je už rok zapojené v európskom partnerstve, ktoré sa venuje témam zmeny zdravotníckych systémov naprieč Európskou úniou. Výstupy tohto projektu sú kvalitatívne na vysokej úrovni a okrem možností doplnkového financovania na riešenie niektorých problémov v zdravotníctve, projekt projekt prináša aj unikátnu možnosť realizovať pilotné riešenia transformácie celého systému. MZ SR je jedným z partnerov tohto unikátneho partnerstva. Ako vieme z projektu benefitovať ako krajina? Aké môžu a majú byť naše očakávania na najbližšie obdobie? 
14:10
Miroslava Fövényes, moderátor
Moderuje
14:10
Laura Yliruka, Finnish Institute for Health and Welfare
Prezentácia
14:17
Veronika Rybanská, Ministerstvo zdravotníctva SR
Andrea Pavličková, Scottish government
Petra Zappe, VAIA, Úrad vlády SR
DISKUSIA "Transformácia systému zdravotnej starostlivosti?"
14:20 - 15:10 Nové pravidlá, nové výzvy (sála London III)
Dopad regulácií, novelizácia zákona o kybernetickej bezpečnosti.
14:20
Ivan Makatura, moderátor
Moderuje
14:20
Ondřej Hubálek, GREYCORTEX
NIS2 z pohledu nástroje GREYCORTEX Mendel
14:27
Roman Varga, DÔVERA zdravotná poisťovňa
Ako zvýšiť kybernetickú odolnosť pomocou riadenia prístupu?
14:41
Tomáš Hettych, KCCKB - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
IGNITE SESSION: Ako zmenil audit vnímanie kybernetickej bezpečnosti?
14:46
René Baran, Národný bezpečnostný úrad
Peter Lukáč, Národné centrum zdravotníckych informácií
DISKUSIA "Dopady európskych regulácií na Slovensko"
14:30
Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc?
14:50 - 15:20 Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc? (sála London I+II)
14:50
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
14:50
Peter Glatz, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Silvia Pekarčíková, Žilinský samosprávny kraj
Jozef Tekáč, Nemocnica Poprad
DISKUSIA "Ako sú na tom menšie projekty rekonštrukcie nemocníc?"
15:20
NETWORKING BREAK (NB pre cyber 15:10 - 15:25)
15:45
sekcie 3
15:35 - 16:05 Ako zbohatnúť v zdravotníctve? (sála LONDON I+II)
15:35
Samuel Arbe, moderátor
Moderuje
15:35
Adam Grey, Kaplan Medical Center
1on1 rozhovor
15:25 - 16:15 Pomôžu nám AI s ochranou pred novými hrozbami? (sála London III)
NDR (Network Detection and Response) je technológia, ktorá analyzuje sieťovú prevádzku na prítomnosť hrozieb. XDR (Extended Detection and Response) je rozšírená verzia NDR, ktorá zahŕňa aj dáta z ostatných zdrojov, ako sú koncové zariadenia, cloudové aplikácie a e-maily. EDR (Endpoint Detection and Response) je technológia, ktorá analyzuje dáta z koncových zariadení, ako sú počítače a servery, na prítomnosť hrozieb. Predstavujú tieto skratky dôležitý krok vpred v oblasti ochrany pred kyberútokmi? Diskutujme s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť.
15:25
Mario Minarovský, moderátor
Moderuje
15:25
Milan Kyselica, IstroSec
Mario Minarovský, CREDIBILIS
AI na Vašej strane, Vaša bezpečnostná bariéra v digitálnom svete
15:30
Dušan Kaštan, ESET
Martin Kloock, Quest
Peter Lechman, Sentinel One
Filip Marvan, odborník na kybernetickú bezpečnosť
DISKUSIA "Pomôžu nám AI s ochranou pred novými hrozbami?"
16:25
Budeme mať dostatok odborníkov na kybernetickú bezpečnosť?
16:15 - 17:00 Budeme mať dostatok odborníkov na kybernetickú bezpečnosť? (sála London III)
16:15
Ivan Makatura, moderátor
Moderuje
16:15
Martin Gymerský, Sektorová rada pre Informačné technológie a telekomunikácie
Ivan Kotuliak, FIIT STU
Tomáš Loveček, UNIZA, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Miroslav Michalko, Technická univerzita v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM
DISKUSIA "Budeme mať dostatok odborníkov na kybernetickú bezpečnosť?"
16:50
Prestávka
17:15
ITAPA OPEN TALK
17:00 - 18:00 ITAPA OPEN TALK: Ako kybernetické útoky ohrozujú demokraciu? (sála London I+II)
17:00
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátor
Moderuje
17:00
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Ako je ransomware naozaj nebezpečný?
17:07
Michael Chertoff, former US Secretary of Homeland security
Keynote
18:00
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies