Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2022

07:30
Registrácia, ranná káva
08:30
Otvorenie konferencie Jarná ITAPA 2022
8:30 - 9:15 Budujeme digitálnu Európu
08:30
Roman Bomboš,
Moderátor panelu
08:35
Veronika Remišová, Za ľudí
Keynote
09:05
Erika Piirmets, e-Estonia
Veronika Remišová, Za ľudí
DISKUSIA na tému budovania digitálnej Európy
09:15
plenárka životne situ
9:15 - 10:10 Životné situácie 2.0
Osvedčený koncept v novom prevedení? Čo prináša nový dôraz na životné situácie? V čom zlyhalo riešenie životných situácií v minulosti? O koncepte životných situácií hovoríme už jednu dekádu, napriek tomu k optimalizácií ich riešenia dochádza veľmi pomaly. Je tento koncept ešte stále aktuálny, alebo by sme sa mali viac sústrediť na “problem solving” prístupy?
 
09:15
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderátorka panelu
09:20
Pavol Frič, ITAS
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Tomáš Oparty, Ministerstvo vnútra SR
Karol Zimmer, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
DISKUSIA na tému životné situácie 2.0
10:50
plenárka 3
10:10 - 10:55 Sme kyberneticky bezpečná krajina?
Nová bezpečnostná situácia vo svete a Európe otvára otázku o pripravenosti Slovenska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zaujímavé prezentácie vás prevedú najaktuálnejšími informáciami o stave našej kybernetickej bezpečnosti.

 
10:10
Roman Bomboš,
Moderátor panelu
10:15
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Stručná správa o stave kybernetickej bezpečnosti v SR
10:25
Viera Uherová, Oracle Slovensko
Čo by nám navrhol Sokrates?
10:35
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vývoj a iniciatívy v kybernetickej bezpečnosti vo verejnom sektore
10:45
Miroslava Michalíková, za tím kyberbezpečnostnej hry CyberGame
Toto nie je hra, toto je CyberGame
10:55
Coffee-break
09:10
plenárka 1
11:15 - 12:10 Inšpirácie pre digitalizáciu
Inšpiratívne prezentácie o tom, ako by mala vyzerať správna digitalizácia krajiny.
11:15
Roman Bomboš,
Moderátor panelu
11:20
Veronika Gmiterko, Ministerstvo financií SR
Inovatívny prístup k riešeniu personálnych zdrojov v IT
11:30
11:40
Peter Balco, ATOS IT Solution and Services
Riadenie zmien v procese digitálnej transformácie organizácie
11:50
Peter Kopáč, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Od papierových formulárov k proaktívnej elektronickej službe štátu
12:00
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Revízia princípov eGov
09:20
plenárka 3
12:10 - 13:00 Inovatívne regióny a mestá
Aká je vízia moderných regiónov? Ako to dosiahnuť?  


 
12:10
Roman Bomboš,
Moderátor panelu
12:25
Martin Blažek, Microsoft
Radomír Brtáň, ZMOS
Juraj Hošták, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
DISKUSIA na tému inovatívnych regiónov a miest
13:00
Obed
13:30
Sekcie 14:00
14:00 - 14:40 Nová architektúra digitálneho štátu
Kam smeruje Slovensko SK? Je potrebná radikálna zmena alebo postupné zlepšenia? Podarilo sa v novej architektúre odstrániť rezortizmus? Aké bude postavenie a úlohy vládneho cloudu? Máme najdrahšie IT medzi krajinami OECD a EÚ?


 
14:00
Ján Suchal, Slovensko.Digital
Moderátor panelu
14:05
Vladimír Bednár, Ministerstvo financií SR
Jozef Benčík, SAS Slovakia
Ján Bučkuliak, Úrad vlády SR
Peter Kopáč, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Martin Sulík, NASES
DISKUSIA na tému novej architektúry digitálneho štátu
14:00 - 14:40 Trendy v technológiách kybernetickej bezpečnosti
Aké sú najnovšie technologické trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Čo sa osvedčilo a čo nie? Diskusia o najefektívnejších technologických nástrojoch, ktoré vedia zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť.
14:00
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Moderátor panelu
14:05
Juraj Belko , FORTINET
Ondrej Krajč, ESET
Tomas Michaeli, VMware
Tomáš Mydliar, Dell Technologies
Ján Vaľo, LYNX
DISKUSIA na tému trendov v technológiách kybernetickej bezpečnosti
14:10
sekcie 14:40
14:40 - 15:20 Služby digitálneho štátu
Do konca OPII zostáva rok a pol. Štartuje sa plán obnovy. Posledné dva roky sme tu mali pandémiu, ktorá ukázala nedostatky slovenského eGovu, chýbajúce služby, ale ukázala aj príležitosti a priority. Ktoré služby je v pláne spustiť ešte v roku 2022 a 2023? Má štát road-mapu spúšťania digitálnych služieb s pridanou hodnotou pre občana? Uvidíme ju? Je realistická? Alebo ideme naslepo a zaplatíme za nepotrebné služby ako v minulosti. Samosprávy hackujú, čo sa dá. Čo im chýba, aby mohli rýchlo budovať digitálne služby?
14:40
Peter Kulich, moderátor
Moderátor panelu
14:55
Jozef Graňačka, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Martina Mihalkovičová, Hlavné mesto SR Bratislava
Pavol Frič, ITAS
DISKUSIA na tému služieb digitálneho štátu
14:40 - 15:20 Útoky na dodávateľské reťazce
Vzájomná dôvera medzi dodávateľom a odberateľom je základom každého dobrého obchodného vzťahu. V tomto prípade však ide najmä o obchodnú, respektíve ľudskú dôveru. V oblasti kybernetickej bezpečnosti je to ale úplne naopak - aplikácia modelu zero-trust, teda absolútnej nedôvery, pomáha chrániť aktíva organizácie a v dodávateľskom reťazci hrá nezastupiteľnú úlohu. V dnešnej dobe, keď závislosť organizácií na dodávateľských službách neustále rastie, je bezpečnosť dodávateľského reťazca mimoriadne dôležitá.
Účastníci panelu sa preto pokúsia nájsť odpovede na to, akým spôsobom by mala fungovať bezpečnosť dodávateľského reťazca a ponúknu svoj pohľad na túto problematiku.
 
14:40
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Moderátor panelu
14:45
Ondrej Bóna, IT bezpečnostný expert
Marian Kuna, Oracle Slovensko
Štefan Pilár, Bukovinský&Chlipala
DISKUSIA na tému útokov na dodávateľské reťazce
15:20
Coffee-break
15:40
sekcie 15:40
15:40 - 17:00 Priemysel 4.0
Jedným z aspektov megatrendu súčasnosti je tzv. štvrtá priemyselná revolúcia. Európa má priemysel, ktorý je konkurencieschopný. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať dlhodobo, len ak svoj priemysel rýchlo zdigitalizuje a bude naplno využívať svoj výskumný, vývojový a inovačný potenciál. V diskusii sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, či súkromné spoločnosti na Slovensku investujú do výskumu a vývoja dostatočne, či Slovensko môže mať ambíciu byť centrom inovácií aj pre veľké nadnárodné spoločnosti a ako môže prepojenie verejného a súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja fungovať efektívnejšie.
15:40
Miroslava Aleksieva,
Moderátorka panelu
15:45
Jakub Dovčík, Úrad vlády SR
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Anton Jelenčiak, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Tomáš Kakula, Ministerstvo hospodárstva SR
Maroš Čuchta, TAKEDA
DISKUSIA na tému priemysel 4.0
15:40 - 16:20 Digitálne zručnosti
Panel o dôležitosti digitálnych zručností.

 
15:40
Ivana Ilgová, moderátorka
Moderátorka panelu
15:40
Gustáv Budinský, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Petra Fridrichová, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Emil Kršák, Žilinská univerzita v Žiline
Mário Lelovský, ITAS
DISKUSIA na tému digitálnych zručností
16:20
sekcie 16:20
16:20 - 17:00 Priemysel 4.0 (pokračovanie)
16:20
Jakub Dovčík, Úrad vlády SR
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Anton Jelenčiak, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Tomáš Kakula, Ministerstvo hospodárstva SR
Maroš Čuchta, TAKEDA
DISKUSIA na tému priemysel 4.0
16:20 - 17:00 Ako vybudovať moderné školy
Panel o význame modernizácie a jej urýchlení a využívaní nových nástrojov pre efektívne učenie so zameraním sa na regionálne školstvo.
16:20
Ivana Ilgová, moderátorka
Moderátorka panelu
16:20
Miroslava Hapalová, Štátny pedagogický ústav
Jana Kontúrová, Základná škola Bošany
Mário Lelovský, ITAS
DISKUSIA na tému ako vybudovať moderné školy
17:00
Prestávka
17:15
17:15 - 18:00 ITAPA Duel: Úspech vs. zlyhanie
 Duel o tom, ako sa Slovensku darí alebo nedarí budovať digitálny štát.
17:15
Samuel Arbe, ITAPA
Moderátor panelu
17:15
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Duelanti
18:00
18:00 - 19:30 ITAPA OPEN TALK: Bezpečnosť v novom svete
Nový typ konfliktov v novom svete. Prvá vojna, ktorá presiahla fyzické rozmery a preliala sa aj do virtuálneho sveta. Tak asi vojde do dejín katastrofa, ktorá sa deje na Ukrajine. Vojna, ktorá sa odohráva aj na sociálnych sieťach, v diskusiách, ale aj prostredníctvom kybernetických útokov. Vojna, kde získanie a rýchle spracovanie informácií, napríklad z telefónnej siete, môže viesť k efektívnym taktickým útokom. Aké sú teda skúsenosti z vojenského konfliktu v Európe? Ako sa prekreslí bezpečnostná mapa Európy a aký to má dopad na digitálny rozmer vojenského konfliktu? Kto vyhráva v súboji o verejnú mienku? Prečo sa Ukrajina nerozpadla pod náporom dezinformačnej kampane? Prečo nevidíme rozsiahle úspešné kybernetické útoky? Aké nečakané digitálne nástroje sa objavili? Aký dopad má zmenená bezpečnostná situácia na Slovensko?
18:00
Marta Jančkárová, moderátorka
Moderátorka panelu
18:00
Ben Hodges, Center for European Policy Analysis
Keynote
18:10
Pavel Macko, expert na obranu a bezpečnosť
Tomáš Valášek, Výbor NR SR pre európske záležitosti
Juraj Krúpa, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Marcel Peško, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Diskutéri ITAPA OPEN TALK: Bezpečnosť v novom svete
19:30
Čaša vína

Nastavenie súborov cookies