Program - Jarná ITAPA 2022

07:30
Registrácia, ranná káva
08:30
Otvorenie konferencie Jarná ITAPA 2022
8:30 - 9:10 Budujeme digitálnu Európu
Obsah panelu sa pripravuje a čoskoro bude aktualizovaný.
08:50
Erika Piirmets, e-Estonia
e-Estonia ako inšpirácia pre Slovensko
09:10
plenárka 1
9:10 - 9:35 Príbehy a poučenia z digitalizácie
Inšpiratívne prezentácie o tom, ako by mala vyzerať správna digitalizácia krajiny.

 
09:15
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Prezentácia
09:35
plenárka 2
9:35 - 10:15 Životné situácie 2.0
Osvedčený koncept v novom prevedení? Čo prináša nový dôraz na životné situácie? V čom zlyhalo riešenie životných situácií v minulosti? O koncepte životných situácií hovoríme už jednu dekádu, napriek tomu k optimalizácií ich riešenia dochádza veľmi pomaly. Je tento koncept ešte stále aktuálny, alebo by sme mali viac sústrediť na “problem solving” prístupy?
 
09:30
Michal Ilko, Sociálna poisťovňa
DISKUSIA: Životné situácie 2.0
10:15
Coffee-break
10:45
plenárka 3
10:45 - 11:35 Sme kyberneticky bezpečná krajina?
Nová bezpečnostná situácia vo svete a Európe otvára otázku o pripravenosti Slovenska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zaujímavé prezentácie vás prevedú najaktuálnejšími informáciami o stave našej kybernetickej bezpečnosti.
 
10:45
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Slovensko v ohrození
11:35
plenárka 4
Duel o tom, ako sa Slovensku darí budovať digitálny štát.
11:35 - 12:00 Duel: Úspech vs. zlyhanie
Duel o tom, ako sa Slovensku darí alebo nedarí budovať digitálny štát.

 
12:00
Obed
13:00
Sekcie 13:00
13:00 - 13:40 Nová architektúra a služby digitálneho štátu
Kam smeruje Slovensko SK? Je potrebná radikálna zmena alebo postupné zlepšenia? Podarilo sa v novej architektúre odstrániť rezortizmus? Aké bude postavenie a úlohy vládneho cloudu?


 
13:05
Jozef Benčík, SAS Slovakia
Ján Bučkuliak, Úrad vlády SR
DISKUSIA na tému novej architektúry a služieb digitálneho štátu
13:00 - 13:40 Technológie kybernetickej bezpečnosti
Aké sú najnovšie technologické trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti? Čo sa osvedčilo a čo nie? Prezentácie a diskusia o najefektívnejších technologických nástrojoch, ktoré vedia zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť.
13:05
Tomas Michaeli, VMware
Ján Vaľo, LYNX
DISKUSIA na tému technológií v kybernetickej bezpečnosti
13:40
sekcie 13:40
13:40 - 14:30 Digitalizácia verejnej správy


 
13:40
Viera Uherová, Oracle Slovensko
DISKUSIA na tému digitalizácie verejnej správy
13:40 - 14:30 Útoky na dodávateľské reťazce
Veríme softwarovým dodávateľom, že ich aplikácie sú bezpečné? Sme si istí, že pri najnovšej aktualizácií sa do nášho systému nedostane malvér?  Ako predísť takýmto útokom? 
13:40
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Moderuje
14:30
Coffee-break
15:00
sekcie 15:00
15:00 - 15:40 Efektívny štát a samospráva vďaka technológiám
Aké služby sa spúšťajú? Aké projekty sú vo výhľade? Čím by sa Slovensko malo inšpirovať aby komunikácia medzi občanmi a verejnou správou bola efektívnejšia?
15:00 - 15:40 Digitálne zručnosti
Panel o dôležitosti digitálnych zručností.

 
15:00
Ivana Ilgová, Rádio Slovensko
Moderuje
15:05
Mário Lelovský, Republiková únia zamestnávateľov
DISKUSIA na tému digitálnych zručností
15:40
sekcie 15:40
15:40 - 16:30 Moderné technológie pre udržateľné prostredie
15:45
15:40 - 16:30 Ako vybudovať moderné školy
Panel o význame modernizácie a jej urýchlení a využívaní nových nástrojov pre efektívne učenie so zameraním sa na regionálne školstvo.
15:40
Ivana Ilgová, Rádio Slovensko
Moderuje
15:45
Andrej Bederka, Komisia pre vzdelávanie, výskum a inovácie ITAS
Michaela Hapalová, Štátny pedagogický ústav
DISKUSIA na tému ako vybudovať moderné školy
16:30
Prestávka
17:00
ITAPA OPEN TALK: Bezpečnosť v novom svete
17:00
Pavel Macko, expert na obranu a bezpečnosť
ITAPA OPEN TALK: Bezpečnosť v novom svete
18:30
Čaša vína