Program - Jarná ITAPA 2022

07:30
Registrácia účastníkov, ranná káva
08:30
Skvelý nový svet?
8:30 - 10:00 Skvelý nový svet?
Vitajte v novom svete. Vo svete chaosu. Čoraz rýchlejšieho chaosu. Globálna zmena klímy sa nám už začína zdať príjemne pomalá. Ale pandémia a vojna na Ukrajine urýchlili rúcanie všetkého, čo sa nám zdalo samozrejmé. Vstúpili sme do novej éry, nového sveta, ktorý môže byť manipulatívny, nepriateľský. Ale chaos je rebrík. Chaos je aj príležitosť. Ohrozenie dodávok plynu môže viesť ku koncu doby dominancie fosílnych palív a k obnoviteľným zdrojom v ekonomike. Pandémia viedla k prudkému nárastu práce z domu. Konflikty môžu viesť k novým inováciám. Kríza v energetike prináša nový impulz pre  transformáciu priemyslu. Čo urobiť, aby nový svet bol naozaj skvelý? Ako môže Slovensko uspieť v novom modernom svete? Má schopnosť vyprodukovať vyššiu pridanú hodnotu prostredníctvom využívania inovatívnych nástrojov? Ako vybudovať priemysel 4.0? Ako naštartovať znalostnú ekonomiku?
08:30
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Megatrendy nového sveta
09:00
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Radoslav Danilák, Tachyum
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
DISKUSIA myšlienkových lídrov
10:00
Coffee-break
10:30
plenarka 2
10:30 - 12:30 Generácia budúcnosti - ako nám pomôže výskum a inovácie?
Slovensko dobehli globálne výzvy. Nepomohlo si ich nevšímať ani sa venovať zástupnému folklóru. Sú tu a zrazu je celá krajina konfrontovaná s výzvami ako nikdy predtým. To, čo však máme je invencia a energia niečo meniť. Ako teda môžu výskum a inovácie pomôcť krajine vyrovnať sa s novým typom problémov?
10:35
Ľudovít Paulis, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Význam výskumu a inovácií za hranicami akademického prostredia
10:45
Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach
Pavol Šajgalík, Slovenská akadémia vied
DISKUSIA na tému generácia budúcnosti
12:30
Obed
13:30
sekcie 13:30
13:00 - 14:15 Európske peniaze. Dajú sa vôbec efektívne manažovať?
Bude financovanie jednoduché, predvídateľné a efektívne? Čo sa zmení oproti minulosti? Kedy uvidíme prvé výzvy? Čo spôsobujú neefektívne vynaložené financie – aké majú dopady na ekonomiku? V čom bude plán obnovy iný a jednoduchší?
 
13:30 - 14:15 Revolúcia v obrane – ktoré technológie sú kľúčové?
Vojna na Ukrajine ukázala, čo je v konflikte naozaj dôležité v 21. storočí. Nie hrubá sila, ale informácie a presnosť. Nie tankové zväzy, ale satelitné snímky a drony. Nie pancier, ale digitálne inovácie. Čo teda technologicky vyplýva z vojny na Ukrajine? Aké koncepty sa ukázali ako zastarané? Čo je naopak naozaj efektívne? Akú rolu zohráva kybernetická bezpečnosť? Aká je hodnota dát a informácií v novodobých konfliktoch? Sme vďaka dátam schopní spracovať obrovské množstvá snímok, odpočuť kľúčové rozhovory a zabezpečiť precíznu geolokáciu?
14:15
sekcie 14:15
14:15 - 15:00 Priemysel 4.0
14:15 - 15:00 Budovanie moderných ozbrojených síl
Akým spôsobom ideme modernizovať slovenské ozbrojené sily? Disponuje Slovensko spôsobilosťami na obranu aj v digitálnom prostredí? Akým spôsobom sa vieme brániť hybridným útokom? Môžu byť ozbrojené sily ešte efektívnejšie vďaka smart riešeniam a inteligentným technológiám?
15:00
Coffee-break
15:30
ITAPA OPEN TALK
16:15
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Udržateľné životné prostredie v novom svete
17:00
Čaša vína