Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2020

07:30
Registrácia účastníkov/ ranná káva
08:30
Plenárka_11.11.2020
8:30 - 10:00 Kybernetická bezpečnosť
10:00
Cofee-break
10:30
SEKCIA 1_11.11.2020
10:30 - 12:00 Legislatíva v kybernetickej bezpečnosti
Kde sa práve v legislatíve nachádzame? Je regulácia v tejto oblasti dôležitá? Je to staticky stav alebo sa tiež vyvíja?
10:30 - 12:00 Kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe

Ako je na tom štátna správa a samospráva naozaj? Je kybernetická bezpečnosť prioritou? Obstarávame projekty tak, aby v nich už bolo myslené na bezpečnosť? A ako sme na tom s odborníkmi na bezpečnosť?

10:30 - 12:00 Detekcia incidentov

Existujú vraj dva typy organizácií: tie, ktoré zažili bezpečnostný incident a tie, ktoré o tom nevedia. Ako správne robiť detekciu, od konkrétnych nástrojov, cez ľudí, až po procesy, nám prídu povedať ľudia, ktorí nasadzovali dohľad v bankách, nemocniciach a kritických štátnych systémoch.

12:00
Obed
13:00
SEKCIA 2_11.11.2020
13:00 - 15:30 Audit

Ako hodnotiť úroveň kybernetickej bezpečnosti? Rozdiely medzi auditom, testovaním a certifikáciou... Aké sú možné objekty posudzovania a kľúčové indikátory rizika v kybernetickej bezpečnosti?

13:00 - 15:30 5G siete z pohľadu bezpečnosti

Siete 5G sú nová výzva, vo vyvíjajúcom sa geopolitickom prostredí budovanie sietí novej generácie 5G v sebe obsahuje nové výzvy. Ako takéto siete navrhnúť a obstarať tak, aby sa minimalizovali riziká?

13:00 - 15:30 Incident handling

Aké sú najčastejšie typy bezpečnostných incidentov? Príďte sa od popredných odborníkov dozvedieť, ako sa riadi riešenie bezpečnostných incidentov. Ako typ incidentu vplýva na spôsob riešenia. Odborníci sa v debate podelia o svoje skúsenosti a doteraz nepublikované príhody z riešenia zaujímavých incidentov.

15:30
Obed
16:00
Cybertapa Talk
16:00 - 17:00 Cybertapa Talk
Diskusia kľúčových predstaviteľov cybersecurity.
17:00
Ukončenie tretieho dňa kongresu – Čaša vína