Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2020


07:30
Registrácia účastníkov/ ranná káva
08:30
Plenárka_7.12.2020
8:30 - 10:15 Inovatívne Slovensko: from Zero to Hero?
Z Bruselu prichádzajú na Slovensko signifikantné zdroje, ktoré budeme môcť využiť v najbližších rokoch. Vo vzťahu k týmto zdrojom Slovensko pripravuje Národný integrovaný reformný plán, ktorý definuje, na aké priority tieto zdroje využijeme. Tiež sa pripravuje nové programové obdobie, ktoré bude financovať značnú časť verejných investícií až do roku 2027. Zároveň nová vláda deklaruje svoju proreformnú orientáciu. Aké reformy čakajú Slovensko? Ako využijeme nové zdroje na transformáciu a reštart slovenskej ekonomiky? Podarí sa nám zo Slovenska vytvoriť inovatívnu, kompetentnú, ale aj inkluzívnu krajinu, ktorá bude inšpiráciou pre zvyšok sveta a Európy? Viac sa dozviete v diskusii Inovatívne Slovensko: from Zero to Hero?
08:30
Samuel Arbe, ITAPA
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Úvod moderátorov panelu (aj o bezpečnosti na ITAPA)
08:40
08:50
09:00
Céline Gauer, Európska komisia
Keynote
09:10
Jana Ježíková, Ministerstvo zdravotníctva SR
Budú nové zdroje z Bruselu liekom pre slovenské zdravotníctvo?
09:20
Marek Antal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sme pripravení na Digitálnu Európu?
09:30
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Čo a ako urobiť, aby sme znovu dobiehali tých najsilnejších?
09:40
Ján Kyselovič, Centrum vedecko-technických informácií SR
Stratégie CVTI SR v podpore inovácií v SR
09:45
Eduard Heger, Demokrati
Ladislav Miko, Zastúpenie EK na Slovensku
Jana Ježíková, Ministerstvo zdravotníctva SR
Ján Oravec, Ministerstvo hospodárstva SR
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Marek Antal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rudolf Urbánek, Microsoft
Diskusia
10:15
Coffee-break
10:45
SEKCIA 1_7.12.20
10:45 - 12:15 Transformácia priemyslu (PARTNER PANELU: BROSE)
Inovácie, digitalizácia, robotizácia, nové technológie - to všetko prináša pokrok v mnohých oblastiach života a ekonomiky. Ako sa Slovensku darí v oblasti rozvoja priemyslu, zavádzania internetu vecí do praxe, rozvoju konceptu Industry 4.0 alebo využívaní big-data analýz sa budeme rozprávať so zaujímavými hosťami z priemyslu, akademickej obce, ale aj štátu..
10:45
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Úvod moderátora panelu
11:00
Ivan Kasanický, SAS Slovakia
Reálne prípady transformácie priemyslu
11:20
Radovan Furmann, CEIT
Technológie budúcnosti už dnes
11:30
Lukáš Demovič, Slovenská akadémia vied
Ako podporujú európske superpočítače inovácie?
11:45
Peter Blaškovitš, SIEA
Lukáš Demovič, Slovenská akadémia vied
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Radovan Furmann, CEIT
Ivan Kasanický, SAS Slovakia
Branislav Valach, Resco
Peter Semančík, Resco
DISKUSIA (súčasťou prezentačných vstupov)
12:05
Juraj Sabol, U.S. Steel Košice
Robert Vandlík, U.S. Steel Košice
Ignite session: Leadership prostredníctvom dát: Prieniky umelej inteligencie s oceľou
10:45 - 12:15 Dátové a inovatívne zdravotníctvo
Dostupnosť kvalitných, verifikovaných a pravidelne updatovaných dát je v oblasti zdravotníctva stále veľký problém. Pritom práve kvalitné dáta sú nevyhnutné na správne rozhodovanie sa v oblasti zavádzania inovácií naprieč zdravotníctvom. ITAPA prináša pohľad na víziu štátu v oblasti práce s dátami, vrátane diskusie o dátových tokov a praktického využitia dát pre efektívnejší manažment zdrojov. 
10:45
Milan Andrejkovič, expert na dáta
Úvod moderátora panelu
11:00
Róbert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR
Dátové analýzy v zdravotníctve: quo vadis?
11:30
Róbert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR
Jozef Benčík, SAS Slovakia
Adam Kozierkiewicz, Európska Investičná Banka, JASPERS
Daren Wilson, Roche Slovensko
DISKUSIA
12:05
Michal Ivantyšyn, ITAPA
Ignite session: AIM COVID-19
10:45 - 12:15 Ako reformovať Slovensko?
Slovensko bude mať v najbližších rokoch prístup k niekoľkým miliardám zdrojov, ktorých účelom bude realizácia kľúčových reforiem v oblastiach, ktoré majú zmierniť ekonomické a sociálne dopady globálnej krízy. Cieľom týchto financií je vytvoriť udržateľnú a odolnejšiu ekonomiku, ktorá bude pripravená na výzvy súvisiace so zelenou a digitálnou tranzíciou.


 
10:45
Samuel Arbe, ITAPA
Úvod moderátora panelu
10:50
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Peter Goliaš, INEKO
Tomáš Valášek, Výbor NR SR pre európske záležitosti
Lívia Vašáková, Úrad vlády SR
DISKUSIA
12:10
Tamás Szőke, Grantexpert
Ignite session: Otvorené stratégie
12:15
Obed
13:15
SEKCIA 2_7.12.20
13:15 - 14:45 Cesta k priemyslu 4.0 - diskusný panel
Diskusný panel zameraný na problematiku priemyslu 4.0. Pozvanými diskutérmi sú zástupcovia akademickej obce, priemyslu, profesijných združení.
13:15
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Úvod moderátora panelu
13:20
Richard Sulík, SASKA
Peter Blaškovitš, SIEA
Lukáš Demovič, Slovenská akadémia vied
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Eva Stejskalová, MICROSTEP
Diskusný panel
14:20
Michal Porubec , Realtime Technologies SK
Ignite session: Inteligentná hmla
14:30
14:40
Slavomír Maťašovský, Tachyum
Ignite session: AI supercomputer
13:15 - 14:45 Nové eurofondy pre Slovensko
Viac ako 80% verejných investícií na Slovenskú je financovaných práve z eurofondov. Rok 2020 je práve rokom, v kotorom prebieha nastavenie toho ako budú vyzerať eurofondy po roku 2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje realizovať sériu verejných konzultácií k tomu ako by mali byť nové eurofondy nastavené tak aby čo najlepšie reflektovali rozvojové potreby Slovenska. Európska komisia predstavila 5 politických cieľov, ktoré chce napĺňať prostredníctvom kohéznej politiky. O tom, ak budú nastavené nové eurofondy, podarí sa Slovensku zvýšiť čerpanie, kedy naozaj začne programové obdobie, čo sa z neho bude financovať sa dozviete práve v tomto paneli.

 
13:15
Tamás Szőke, Grantexpert
Úvod moderátora panelu
13:20
Barbara Jermol Marcinčák, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku
Príprava na ďalšie programovacie obdobie na Slovensku - nie je čas strácať
13:30
Luboš Littera, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Nové programové obdobie
13:40
13:50
Miroslav Mojžiš, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Otvorené riadenie fondov EÚ: partnerstvo a spolupráca od programovania po implementáciu
14:00
Matúš Drotár, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ako zjednodušiť eurofondy?
14:10
Matúš Drotár, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Michal Kaliňák, ZMOS
Luboš Littera, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miroslav Mojžiš, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Rudolf Urbánek, Microsoft
DISKUSIA
13:15 - 14:45 Ako vybudovať modernú a inovatívnu nemocnicu?
Jednou z tém, ktoré rezonujú v slovenskej diskusii o kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti je potreba budovania nových nemocníc a modernizácie exstujúcej siete. Štát aj súkromný sektor realizujú konkrétne kroky k tomu aby na Slovensku nové nemocnice vznikali. Ako majú vyzerať, ako majú fungovať a ako zabezpečiť aby poskytovali nemocnice služby na európskej úrovni?

 
13:15
Peter Musil, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Úvod moderátora panelu
13:20
Vladimír Dvorový, sieť polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia
Digitálna nemocnica na Slovensku už nie je iba snom
13:30
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Nová nemocnica v Martine
13:40
Rastislav Karbas, Prosoft Košice
Je bezpapierová nemocnica iba mýtus?
13:50
Rastislav Karbas, Prosoft Košice
Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe
Efektívna nemocnica
14:00
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Vladimír Dvorový, sieť polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia
Rastislav Karbas, Prosoft Košice
Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe
DISKUSIA
14:45
Coffee-break
15:15
SEKCIA 3_7.12.20
15:15 - 17:00 Vysokorýchlostná konektivita pre rozvoj priemyslu a spoločnosti (PARTNER PANELU: ORANGE SLOVENSKO)
Ako Slovensko využije 5G siete na modernizáciu hospodárstva a prechod ku gigabitovej spoločnosti? Ktoré najväčšie príležitosti 5G prináša? Čo sú najčastejšie dezinformácie a hoaxy o 5G?
15:15
Ľubomír Straka, technologický redaktor
Úvod moderátora panelu
15:20
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR
Ako prichádza 5G na Slovensko
15:30
Rafał Jaczyński, Huawei
V2X. Cesta do budúcnosti?
15:40
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Národný plán širokopásmového prístupu a broadbandové ciele Slovenska
15:50
Peter Čapkovič , Orange Slovensko
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Rafał Jaczyński, Huawei
Ivan Marták, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Peter Šebo, PS:Digital
Diskusný panel
15:15 - 17:00 Verejné obstarávanie: ako nakupovať inovácie (PARTNER PANELU: PEDAL CONSULTING)
Slovensko nebolo schopné obstarať prostriedky končiaceho programového obdobia. Projekty stoja, peniaze sa nečerpajú. A teraz prichádza nové programové obdobie s ďalším balíkom zdrojov. Avšak prichádzajú, najmä, historicky najväčšie zdroje určené pre Fond obnovy. Zatiaľ je debata najmä o tom, na aké priority sa použije Fond obnovy. Ale sme vôbec schopní tieto peniaze obstarať? Neskončí to znovu tak, ako vždy doteraz, že peniaze sa nestihnú vyčerpať a nakoniec prepadnú? Čo robiť, aby sa tak nestalo? Ako sa pripraviť na ďaleko najväčší nápor obstarávaní, aké vôbec kedy Slovensko zažilo?

 
15:15
Pavel Nechala, Attorney
Úvod moderátora panelu
15:50
Michal Číž, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Platforma inovatívnych riešení
16:00
Jana Bieliková, PEDAL Consulting
Michal Číž, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Peter Kulich, moderátor
Jaroslav Lexa, Úrad verejného obstarávania
Tomas Matraia , The AdWisers
Vladimír Oros, Tatratender
DISKUSIA
15:15 - 17:00 Financovanie digitalizácie a inovácií: ako využiť miliardy z Bruselu v zdravotníctve? (PARTNER PANELU: Dôvera zdravotná poisťovňa)
Európska únia mobilizuje zdroje, ktoré majú smerovať okrem iných oblastí aj do zdravotníctva. Odborná diskusia o tom ako pomôcť slovenskému zdravotníctvu, kam smerovať nové zdroje a ako maximalizovať ich efektivitu bude predmetom tejto panelovej diskusie.


 
15:15
Peter Musil, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Úvod moderátora panelu
15:20
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Juraj Bárdy, Alistiq
Martin Fojtik, Dôvera zdravotná poisťovňa
Martin Smatana, analytik
Diskusný panel
17:00
Ukončenie prvého dňa kongresu - čaša vína


Nastavenie súborov cookies