Program - CyberTAPA


12.11.2019
08:30
Matej Šalmík, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Table-Top cvičenie „Podozrivý mail je len začiatok“
11:30
Tomáš Vobruba, Check Point
Best security - THINK LIKE A HACKER!
13:30
Roman Čupka, Flowmon
Michal Krátky, Flowmon
The Hacker's Fingerprints
14:30
Ján Kotrady, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
Úvod do malware analýzy
13.11.2019
00:00
Milan Pikula, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Zraniteľnosti v softvéri - útok a obrana
08:30
Pavol Draxler, Binary Confidence
Ochrana kritického klienta pod útokom
13:30
Milan Pikula, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Zraniteľnosti v softvéri - útok a obrana