• English
SVK
ENG

O Cene ITAPA

cena-itapa-4s

Už od začiatku existencie ITAPA, mali jej tvorcovia na pamäti skutočnosť, že nielen účastníci a spíkri sú dôležitým prvkom pre úspešné podujatie. Inšpiráciou pre tvorbu programu sú preto popri informáciách z verejne dostupných zdrojov aj zaujímavosti týkajúce sa aktuálne riešených projektov.

A tak bola spolu s Medzinárodným kongresom ITAPA založená aj jedinečná súťaž o najlepšie projekty, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie a digitalizácie verejnej správy pod názvom „Cena ITAPA“.

Cieľ súťaže:
 • vyjadriť uznanie kvalitným, inovatívnym a zaujímavým projektom a ich riešiteľom, ktorí pomohli zjednodušiť, zefektívniť a spriehľadniť procesy vo verejnej správe
 • oceniť výsledok vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených
 • umožniť výmenu získaných skúseností
Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí komisia zložená zo slovenských a českých odborníkov venujúcich sa oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGov na Slovensku, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Cena ITAPA je vyhlasovaná v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a pozostáva z dvoch samostatných kategórií:
 
Kategória "Nové služby pre občana"

Prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) môže štát a verejná správa prinášať jednotlivcom, najmä svojim občanom, úplne novú kvalitu poskytovania služieb v rôznych oblastiach. Týka sa to tak administratívnych a úradných výkonov, ako aj oblastí vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, dopravy, športu, kultúry a turistického ruch a pod. Týka sa to aj služieb pre podnikateľov, finančných a daňových úkonov, prístupu k informáciám a potrebným dátam a pod. Medzi takéto zlepšenia patrí sprístupňovanie dát a služieb v elektronickej podobe, zavádzanie proaktívneho prístupu, notifikácií, zjednodušenie procesu, odbúranie administratívy, zvyšovanie bezpečnosti a kvality života človeka, jeho zdravia, vzdelávania, aktívneho využívania voľného času, napĺňania sociálnych potrieb a pod. Všetky projekty, ktorých cieľom je jednotlivec – človek, majú priestor v tejto kategórii.

Kategória "Nové služby pre spoločnosť"

Zavádzanie IKT sa často realizuje s cieľom zabezpečiť systémové zmeny v rámci vnútorných procesov, zamerané na ich zefektívnenie a modernizáciu, na zlepšenie vzájomnej komunikácie a výmeny dát, odstraňovanie prekážok pri skvalitňovaní rozhodovacích procesov, zvyšovaní transparentnosti a poskytovania služieb a pod. Medzi tieto projekty patria aj technologické inovácie, keď využitie novej generácie IKT pozdvihne dovtedajšie poskytovanie služieb a prevádzku procesov na novú, vyššiu úroveň. Zmyslom tejto kategórie je vysloviť uznanie pre projekty, ktorých cieľom sú vyššie uvedené zmeny a zlepšenia.

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná aj poslucháčska súťaž Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v rámci ktorej môžu poslucháči Rádia Slovensko povedať, ktoré z prihlásených služieb vidia ako užitočné a zmysluplné pre ľudí.

Víťazi súťaže Cena ITAPA sú už tradične vyhlasovaní na prestížnom večernom podujatí - Galavečer ITAPA, ktorý sa koná počas prvého dňa Medzinárodného kongresu.

Pripomeňte si víťazov a prehľad prihlásených projektov jednotlivých ročníkov Ceny ITAPA.
 
Bronzoví partneri
 • allexis
 • asep_final-xeroxred
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • qbsw
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • zivesk
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • 00_ENERGIE_PORTAL_lezate
Technická realizácia
S podporou