• English
SVK
ENG

Cena ITAPA 2017: ukážte všetkým tú pravú tvár digitalizácie (deadline: 10.10.2017)

Cena ITAPA 2017: ukážte všetkým tú pravú tvár digitalizácie (deadline: 10.10.2017) Pripravili ste za posledný rok projekt v oblasti digitalizácie spoločnosti, ktorý je inšpiratívny pre celé Slovensko? Je vaše riešenie inovatívne s významným spoločenským dopadom, pričom by si zaslúžilo väčšiu viditeľnosť a ocenenie? V poradí už 16. ročník prestížnej súťaže Cena ITAPA je pre vás priam stvorený.


Do súťaže Cena ITAPA 2017 sa môžu prihlásiť všetky veľké i malé digitalizačné projekty, ktoré sa zameriavajú na občana, ale aj projekty, ktoré s využitím IT podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle.

Digitalizácia a IT procesy dnes už nezastupiteľne zasahujú do všetkých oblastí života a nároky na ne významne narastajú. Elektronické služby musia byť kvalitné a bezpečné, musia zabezpečiť transparetnosť verejnej správy, zjednodušiť komunikáciu s občanom, musia byť atraktívne a použiteľné pre každého.

Cena ITAPA nezaostáva za týmto trendom a reflektuje vývoj digitalizácie prostredníctvom nového prístupu k hodnoteniu kvality projektov. Súťažiaci budú môcť ešte lepšie predstaviť prínosy ich riešení a široká verejnosť lepšie pochopiť úžitok a možnosti, ktoré tieto projekty prinášajú.

Do tohtoročnej Ceny ITAPA sa môžu prihlasovať všetky projekty implementované a uvedené do prevádzky v Slovenskej republike, ktoré za posledných 12 mesiacov preukázali svoj význam pre používateľov. Počet prihlásených projektov od jedného navrhovateľa nie je obmedzený. Rovnaký projekt ale nie je možné prihlásiť opakovane.
 
Vítame všetky digitalizačné projekty prinášajúce skvalitnenie verejnej správy, projekty inovujúce zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, vedu a výskum, aplikácie a riešenia v ochrane kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ale aj projekty riešiace vybraný celospoločenský problém, projekty mimovládnych organizácií, či súkromnej sféry, ktoré zlepšujú život občana, komunity, či celej spoločnosti, resp. projekty, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú konkurencieschopnosť, a to aj komerčných subjektov.
 
POZOR!! Tradičné kategórie Nové služby pre občana​ a Nové služby pre spoločnosť​ sa zlúčili do jednej kategórie - Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti.

Hodnotiť sa bude nielen cieľ projektu a jeho technická realizácia, ale aj dopad na cieľovú skupinu, inovatívnosť, či spôsob komunikácie smerom k užívateľom. Dvojkolové hodnotenie bude zabezpečené porotou ITAPA tvorenou osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry a ďalšími profesionálmi a špecialistami v rôznych súvisiacich oblastiach.
 
Okrem troch najlepších projektov, ITAPA v spolupráci s RTVS udelí aj špeciálnu Cenu Rádia Slovensko. Tú získa projekt, ktorý poslucháči Rádia Slovensko označia za najprínosnejší a čo najviac uľahčujúci prístup občana k službám. 

Uzávierka súťaže je stanovená na 10. októbra 2017. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže sa uskutoční počas Galavečera ITAPA 2017 (14. 11. 2017) v hoteli Sheraton, Bratislava.

Odborným garantom 16. ročníka súťaže Cena ITAPA je Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pravidlá súťaže Cena ITAPA
 

 
Pre konkrétnejšiu predstavu o súťaži Cena ITAPA ponúkame prehľad projektov z predchádzajúcich ročníkov.
 

 
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases