Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2009: Art of eServices

17:00
Záverečný kokteil
10:30
Coffe-break
11:00
Sekcia 3
One Step Shop & Go
Bez integrovaných služieb a personalizovaného prístupu už dnes neuspeje žiadna vyspelá krajina. Najnovším úspešným projektom sa môže pochváliť Česko a Slovinsko. Panel predstaví úspešné riešenia a jeho súčasťou bude diskusia o získaných skúsenostiach.
eSlužby pre zdravotníctvo
eHealth nie je výstrelkom bohatých a rozvinutých krajín, ale stáva sa základnou súčasťou zdravotnej starostlivosti všetkých. Cieľom panelu je predstaviť ďalšie úspešné riešenia a projekty, ktoré našli svoje uplatnenie v krajinách na rôznom stupni vývoja.
11:00
Cynthia Chow, Institute of Information Industry, Taiwan
Nelson Wang,
Taiwanský národný eHealth program
11:00
Walter M. Bugnar, Siemens IT Services and Solutions, Rakúsko
Zdravotný bezpečnostný pás s rakúskou eKartou
IT úsporne a efektívne
IT sa dnes stáva významným zdrojom spotreby, ale zároveň má potenciál riešiť mnohé problémy spojené so životným prostredím.
12:30
Obed
14:30
Keynote 8
14:30
Pavol Frič, ITAS
Marek Kalavský, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Sú naše zákony pripravené na eGovernment?
15:00
Coffe-break
15:30
Sekcia 4
Bránia zákony eGovernmentu?
Realizátori elektronických služieb a informačných systémov sa v praxi dostávajú do problémov súvisiacich so súčasným právnym stavom v oblasti správneho práva a procesov vo verejnej správe. Očakávaná realizácia veľkých národných projektov môže byť týmito problémami významne zasiahnutá. Cieľom panelu je výmena praktických skúseností a inicializácia krokov, ktoré sú potrebné na zmenu súčasného stavu.
eSlužby v mestách a regiónoch
Panel predstaví najnovšie aplikácie a projekty v oblasti eSlužieb na centrálnej, regionálnej aj miestnej úrovni.
Najnovšie aplikácie a úspechy Open Source
Aktuálne informácie v nasadzovaní Open Source riešení na úrovni centrálnych, ale aj regionálnych inštitúcií, lessons learned.
Infraštruktúra a horizontálne projekty OPIS
Infraštruktúra a zdieľané služby sú základným stavebným prvkom všetkých elektronických služieb. V rámci panelu budú predstavené ciele významných projektov, realizovaných prostredníctvom výziev, celkový plán vybudovania infraštruktúry pre eGovernment a ukážky konkrétnych aplikácií.
15:30
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Príprava na implementáciu projektov OPIS
15:30
Denisa Saková, Ministerstvo vnútra SR
Prezentácia k agende Ministerstva vnútra SR
15:30
Štefan Tóth, Štatistický úrad SR
Elektronické služby Štatistického úradu SR
15:30
Ján Beňo, Najvyšší kontrolný úrad SR
Prezentácia k agende NKÚ

Nastavenie súborov cookies