Program - Kongres ITAPA 2002

10:45
Sekcia 5
Informatizácia regionálnej verejnej správy
10:45
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Informačné technológie pre regióny
10:45
György Nagyházi, Information society projects and Public administrational programs
Hungarian Telecottage Story and Perspective
Využitie informačných technológií vo vzdelávaní vo verejnej správe
10:45
10:45
Gabriela Kristová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Využitie multimédií vo vzdelávaní
10:45
Mikuláš Huba, Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
Dištančné vzdelávanie – nástroj alebo cieľ?
10:45
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
Sieťový akademický program – model e-learningu vhodný pre slovenské školy (Public private partnership)
10:45
Martina Koepplová, IBM Learning Services
e-Learning v podnikovom vzdelávaní dospelých
15:00
Sekcia 6
Vzdelávanie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií, budovanie ľudských zdrojov
15:00
Greg Lane, Deloitte Consulting
The Knowledge Centre Directorate (KCD)
15:00
Zdena Vasilová, Úrad pre štátnu službu
Stratégia úradu pre štátnu službu v oblasti vzdelávania
15:00
Magdaléna Třebická, Středočeská asociace podnikatelek a manžerek
Informační společnost – co nabízí ECDL?
Geografické informačné systémy na Slovensku
09:00
Okrúhly stôl
10:30
Coffe-break
12:30
Obed
14:00
Keynote 4
14:45
Coffe-break
17:00
Záverečný kokteil