Program - Konferencia ITAPA 2011

25.05.2011
09:05
Roland Sill, Úrad vlády SR
Broadmap Slovensko 2015
09:20
Miloš Molnár, ideata Europe
Nové výzvy budovania eGovernmentu
09:35
Vladimír Ivantyšyn, Ministerstvo spravodlivosti SR
Pohľad IT komunity na informatizáciu spoločnosti
09:50
Václav Mach, Microsoft Slovakia
Cloud služby súčasťou budovania eGovernmentu
12:30
Roland Sill, Úrad vlády SR
Príhovor
13:10
13:30
Slavomír Božoň, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS
13:50
Peter Kažík, Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva
14:40
Daniel Szaráz, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15:20
Branislav Máčaj, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Prioritná os 3 OPIS - širokopásmový internet