• English
SVK
ENG

Konferencia ITAPA 2011
Bratislava

Miesto:Bratislava
Začiatok:25.05.2011
Koniec:25.05.2011
09:00
Otvorenie Konferencie ITAPA 2011
09:05
Broadmap Slovensko 2015
09:05
Roland Sill, Úrad vlády SR
Broadmap Slovensko 2015
09:20
Nové výzvy budovania eGovernmentu
09:20
Miloš Molnár, ideata Europe
Nové výzvy budovania eGovernmentu
09:35
Pohľad IT komunity na informatizáciu spoločnosti
09:35
Vladimír Ivantyšyn, Ministerstvo spravodlivosti SR
Pohľad IT komunity na informatizáciu spoločnosti
11:30
Obed
12:25
Celoslovenská konferencia OPIS
12:40
Aktuálny stav implementácie OPIS
12:40
Erna Dohnáliková, Úrad vlády SR
Aktuálny stav implementácie OPIS
12:55
Akčný plán implementácie prioritnej osi 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb OPIS
13:10
Implementácia národných projektov Ministerstva vnútra SR v rámci OPIS
13:10
13:30
Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS
13:30
Slavomír Božoň, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS
13:50
Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva
13:50
Peter Kažík, Ministerstvo zdravotníctva SR
Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva
14:10
Prestávka, občerstvenie
14:40
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14:40
Daniel Szaráz, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10:00
Okrúhly stôl
15:40
Okrúhly stôl
15:00
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
15:20
Prioritná os 3 OPIS - širokopásmový internet
15:20
Branislav Máčaj, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Prioritná os 3 OPIS - širokopásmový internet
09:50
Cloud služby súčasťou budovania eGovernmentu
09:50
Václav Mach, Microsoft Slovakia
Cloud služby súčasťou budovania eGovernmentu
10:00
Okrúhly stôl


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)