Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2023


07:30
Registrácia a ranná káva
08:30
Štvrtý útok pre Slovensko
8:30 - 8:50 Štvrtý útok pre Slovensko, sála Ballroom I+II
Je mesiac od vymenovania vlády odborníkov, aké priority sa vláde podarilo stanoviť?
08:30
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
08:35
Ľudovít Ódor, predseda vlády SR
Príhovor predsedu vlády SR
08:50
Panel pripravujeme
8:50 - 9:10 1on1 s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, sála Ballroom I+II
Aké sú priority nového šéfa ministerstva investícií? Čo sú ciele ministerstva do vymenovania novej vlády a čo ešte môžu stihnúť?
 
08:50
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
08:52
Peter Balík, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1on1 s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
08:50
plenarka 2
9:10 - 9:40 Inovácie na národnej úrovni, sála Ballroom I+II
Čo má ťahať tému inovácií na národnej úrovni? Ako máme budovať ekonomiku, ktorá je postavená na inováciách? Ako sa financujú inovácie a inovatívne firmy vo Francúzsku a je tento model prenositeľný na Slovensko? Ako v Česku  prispela k inovovaniu pandémia COVIDu-19 a ako vojna na Ukrajine?
09:10
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
09:13
Peter Švec, Ministerstvo hospodárstva SR
1on1: Podpora inovácií zo strany Ministerstva hospodárstva SR
09:20
Gilles Le Cocguen, Bpifrance, EuroQuity
Efektívna podpora firiem a inovácií vo Francúzsku
09:30
Václav Velčovský, Ministerstvo školstva mládeže a športu ČR
EŠIF ako nástroj systémovej premeny a vývoja
09:20
Inovačné huby a ekosystémy
9:40 - 11:00 Návod ako inovovať, sála Ballroom I+II
Najziskovejšia akademická firma v Čechách, nový inovačný akcelerátor NATO, ktorý sa rozbieha na Slovensku, aktivity v oblasti vesmírnych inovácií. To všetko sú inšpiratívne príbehy a príležitosti, o ktorých sa dozviete v prezentáciách inšpiratívnych spíkrov, ktorí reprezentujú inovačné huby a ekosystémy. V nasledujúcej diskusii budú odborníci diskutovať na tému “Návod ako inovovať”.
09:40
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
10:00
Michaela Kollárová, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane – DIANA
10:14
Nora Haxhidautiová, REDHAT
Ján Kyselovič, Centrum vedecko-technických informácií SR
Otomar Sláma, Univerzita Karlova v Prahe
Pavol Šajgalík, Slovenská akadémia vied
DISKUSIA „Návod ako inovovať“
11:00
Coffee-break
10:30
Má Slovensko dobrú stratégiu pre inovácie?
11:30 - 12:05 Má Slovensko dobrú stratégiu pre inovácie?, sála Ballroom I+II
Slovensko implementuje reformy aj investície v rámci Plánu obnovy. Plán krajiny je investovať do výskumu a inovácií s cieľom transformovať svoj priemysel, zrýchliť ekonomický rast, namiesto stagnácie začať opäť konvergovať, stať sa príťažlivou destináciou pre vysokokvalifikovaný talent a firmy tvoriace vysokú pridanú hodnotu. Podarí sa novú stratégiu pretaviť do reality a aký vplyv budú mať nadchádzajúce voľby na jej implementáciu?
11:30
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
11:30
Michaela Kršková, Úrad vlády SR
Juraj Miškov, SlovakiaTech
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie v SR
DISKUSIA "Máme dobrú stratégiu pre inovácie?"
12:05
Príbeh Slovensko.sk
12:05 - 12:15 Príbeh Slovensko.sk, sála Ballroom I+II
Ako sa mení ústredný portál verejnej správy a kedy sa z neho stane moderný portál pre občana a podnikateľa? Realizácia projektu „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy”, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra, ako začiatok obsahovej, funkčnej a technologickej revitalizácie Ústredného portálu verejnej správy.
12:05
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
12:35
Príležitosti a ohrozenia, ktoré prináša umelá inteligencia
12:15 - 12:30 Príležitosti a ohrozenia, ktoré prináša umelá inteligencia, sála Ballroom I+II
12:15
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
12:20
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
1on1 s Máriou Bielikovou
12:03
Demokracia v digitálnej transformácii
12:30 - 12:40 Demokracia v digitálnej transformácii, sála Ballroom I+II
12:30
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
12:32
Martina Le Gall Maláková, Industry Innovation Cluster Slovakia
10 princípov pre môj život v demokracii
12:40
Obed
13:40
sekcia 4
13:40 - 14:40 Podpora firiem a inovácií (tlmočené), sála Ballroom I
Existujú efektívne nástroje na podporu firiem? Sú príklady v Európe, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre Slovensko? Máme dobre nastavený vnútorný ekosystém a organizáciu podpory firiem zo strany štátu? Ako funguje Bpifrance?

PARTNEROM PANELU JE
SIHlogo_SZRBGroup_farbaCMYK
13:40
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
13:45
Johannes Hunschofsky, EIT Manufacturing East
Tvoríme inovácie vo výrobe
14:00
Artur Bobovnický, SIEA
Jaroslav Bukovina, Úrad vlády SR
Peter Dittrich, Slovak Investment Holding
Oliver Majdúch, IT advokát
DISKUSIA "Podpora firiem a inovácií
13:40 - 14:40 Slovensko otvára cestu k vede, sála Ballroom II
Otvorená veda je strategickou prioritou Európskej komisie a predstavuje kľúčový komponent pri zvyšovaní viditeľnosti výskumu. Diskusia predstaví spôsoby otvoreného sprístupňovania výsledkov vedy a výskumu a podporu, ktorú dnes majú vedci na Slovensku k dispozícii.
 
13:40
Simona Simanová, moderátorka
13:40
Jan Jindra, Karlova univerzita
Aktuálne trendy a výzvy v správe dát
13:50
Michal Fedák, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jan Jindra, Karlova univerzita
Ján Kyselovič, Centrum vedecko-technických informácií SR
Jozef Masarik, Univerzita Komenského v Bratislave
Otomar Sláma, Univerzita Karlova v Prahe
Václav Velčovský, Ministerstvo školstva mládeže a športu ČR
DISKUSIA "Slovensko otvára cestu k vede"
13:40 - 14:40 Inovácie na portáli Slovensko.sk, sála Connections
NASES si uvedomuje obrovský technologický a investičný dlh voči Ústrednému portálu verejnej správy. V rokoch 2021 a 2022 boli naštartované úvodné inovačné iniciatívy, ktoré prinesú nový vzhľad a obsah na portáli, pripravujú sa ďalšie inovácie, financované z POO, zamerané na revitalizáciu aj zvyšku portálu. Nové riešenie prináša zmenu prostredia informačného webu slovensko.sk, zjednodušenie orientácie a navigácie pre občana v spleti elektronických služieb a informácií verejnej správy a nové formulárové riešenie. Predstavíme nový koncept podania a nový prístup k návrhu a integrácie formulárov.

Panel je organizovaný v spolupráci s NASES.
13:40
Matúš Jaco, moderátor
13:40
Lenka Mitáková, NASES
Andrea Ubrežiová, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Inovácie SLOVENSKO.SK
13:47
Peter Harvaník, NASES
Pavel Karel, NASES
Lenka Mitáková, NASES
Martin Sulík, NASES
Štefan Szilva, NASES
DISKUSIA "Inovácie na portáli Slovensko.sk"
14:30
sekcie 5
14:40 - 15:30 Vodíková ekonomika (tlmočené), sála Ballroom I
Postupné dosahovanie klimatickej neutrality v súlade s Parížskou dohodou, programami Fit for 55a REpower UE predpokladá prechod na využívanie bezemisného alebo nízkoemisného vodíka. Vodík sa, v strednodobom horizonte, stane efektívnym nosičom energie, ktorý sa bude používať v presne definovaných oblastiach. Cieľom bude vytvoriť podmienky na to, aby bolo možné zabezpečiť dostatok vodíka pre priemysel, energetiku a mobilitu. Tento trend je podporovaný štruktúrami EU, ako aj v rámci Slovenskej republiky. Strategickým rozhodnutím bolo vzatie Národnej vodíkovej stratégie na vedomie Vládou Slovenskej republiky v roku 2021, ktorej súčasťou je vypracovanie Akčného plánu pre plnenie cieľov definovaných v stratégii v krátkodobom horizonte do roku 2026. Pri zavádzaní vodíkových technológii je preto v odborných, ako aj politických štruktúrach často diskutovaná otázka ich ekonomickej prosperity v kontexte s podmienkami pre udržateľný rozvoj spoločnosti.
14:40
Martin Jesný, moderátor
14:45
Tomáš Brestovič, Centrum výskumu vodíkových technológii v Košiciach
Robert Jambrich, Slovenské elektrárne
Juraj Sinay, poradca ministra hospodárstva pre vodíkové technológie
Ján Weiterschütz, Národná vodíková asociácia SR
DISKUSIA "Vodíková ekonomika"
14:40 - 15:30 Úspešné ženy v slovenských startupoch, sála Ballroom II
Čo by sme mali spraviť, ak by sme chceli zo Slovenska vytvoriť krajinu, kde môžu inšpiratívny podnikatelia jednoducho podnikať, vytvárať startupy a získavať kapitál? Vedia start-upy prispieť k zásadnej transformácii slovenskej ekonomiky? Máme na Slovensku dostatok podnikateľských nápadov aj dostatok kapitálu? Ako vieme podporiť slovenskú startupovú komunitu a aká je rola štátu? O tomto a mnohom inom, budeme hovoriť s úspešnými ženami slovenskej startupovej scény.
14:40
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
14:45
Andrea Basilová, Sensoneo
Eva Kováčová, Glycanostics
Michaela Šišková, DNA ERA
DISKUSIA "Úspešné ženy v slovenských startupoch"
15:30
Prestávka
15:50
ITAPA OPEN TALK 2
15:40 – 16:40 ITAPA OPEN TALK: 30 rokov Slovenska, sála Ballroom I
Kam sme sa ako krajina a spoločnosť posunuli za posledných 30 rokov a ktorým smerom sa máme vydať? ITAPA OPEN TALK zhodnotí vývoj Slovenska za posledných 30 rokov jeho samostatnej existencie. Kam sme sa ako krajina od 1993 posunuli geopoliticky a ekonomicky? Akým spôsobom sa vyvíja naša spoločnosť a čo pre nás znamená európska a transatlantická integrácia? Aké poučenia nám prinieslo 30 rokov samostatnej existencie a aké poučenia si z nej máme a musíme zobrať?

Vstup na ITAPA OPEN TALK JE BEZPLATNÝ. Je potrebné sa na neho registrovať cez tento registračný formulár 

Dôležité!!! Ak už ste registrovaný ako účastník konferencie, alebo ste speaker, nie je potrebné sa na OPEN TALK samostatne registrovať.

 
15:40
Michal Havran ml., moderátor
15:40
Ingrid Brocková, diplomatka
Elena Kohútiková, ekonómka a finančníčka
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie v SR
Michal Vašečka, sociológ
Hostia ITAPA OPEN TALK
16:40
Čaša vína


Nastavenie súborov cookies