• English
SVK
ENG

Možnosti a riziká pri obstarávaní inovácií a unikátnych SW diel

23.05.2017, 13:15 /

Zákon o verejnom obstarávaní definuje relatívne široké spektrum postupov obstarávania tovarov a služieb. Napriek tomu, obstarávatelia si  volia najčastejšie verejnú súťaž, resp. užšiu súťaž, a to aj pri obstarávaní zákazkových (na mieru vyvinutých) SW diel, kde by sa viac hodili iné, menej používané formy, ako súťaž návrhov a súťažný dialóg. Z doterajšej praxe sa vykryštalizovali typické problémy a riziká pri obstarávaní takýchto SW diel. Porovnaním vybraných postupov verejného obstarávania sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, ktorý z postupov má najlepšie predpoklady na eliminovanie rizík obstarávania SW diel a ako pristúpiť k obstarávaniu unikátneho SW diela tak, aby dielo bolo dodané v požadovanej kvalite, s vysokou mierou zodpovednosti najlepšie pripraveného dodávateľa, a to najkratšom možnom čase.

Záznam z vystúpenia

Prednášajúci:
Marek Benedik


Vybrané prednášky


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases