Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2005

08:40
Keynote 1
08:30
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2005 - úvodné príhovory
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 1
Informatizácia spoločnosti a eGovernment
Plnenie úloh programu eEurope 2005; úlohy vyplývajúce z i2010; zhodnotenie úloh z cestovnej mapy po polroku; realizácia AP Minerva v oblasti IS; legislatíva pre eGovernment; zavádzanie on-line služieb v SR
Verejný prístup k informáciám v rámci eGovernmentu
Úloha verejných prístupových miest k internetu (VPMI), očakávania realizátorov; poskytovaný obsah a služby; prevádzka VPMI, odhadované náklady a ich financovanie; problematika opätovného využívania PSI (Public Sector Information) - problémy a skúsenosti
Realita vzdelávania vo verejnej správe
Skúsenosti s využívaním zdrojov ESF na vzdelávanie; realizované projekty; zmysel a efekt vzdelávania vo VS; konkrétne projekty - ECDL, vzdelávanie niektorých cieľových skupín, a pod.
Informačná bezpečnosť vo verejnej správe
Bezpečnosť informačných systémov vo VS; manažment prístupových práv, ochrana pred útokmi, vírusmi; problematika spamu; bezpečnosť komunikácie v IS VS; Identifikácia užívateľov v IS VS
12:15
Obed
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 2
Rozvojové stratégie miest a obcí
Možnosti rozvoja miest a obcí v reálnych podmienkach v SR; využívanie IKT na skvalitnenie práce úradu, v komunikácii a v poskytovaní služieb občanom; účasť samospráv (obcí, miest, VÚC) v medzinárodných projektoch; možnosti získavania finančných zdrojov
Realizácia rezortných stratégií informatizácie
Prezentácia vybraných rezortných stratégií v oblasti eGovernment
15:00
Christian Rupp, Digitales Oesterreich
e-Identifikácia v Rakúsku
15:00
Juraj Hagara, Social Insurance Agency, Bratislava
Realizácia rezortných stratégií informatizácie - zdravotníctvo
Open Source, Open Standards
Možnosti využitia Open Source v IS VS; prínosy a riziká; príklady realizovaných projektov; čo sú Open Standards
Geografické informačné systémy
Zdieľanie a výmena dát; aplikácie a využívanie priestorových dát; mapové služby a aplikácie; geoportál ÚGKK; systém národnej priestorovej infraštruktúry

Nastavenie súborov cookies