Staňte sa partnerom

Program - Konferencia ITAPA 2012

08:30
Registrácia účastníkov konferencie
09:00
Úvodné príhovory
09:00
Cher-jean Lee,
Peter Pellegrini, HLAS - SD
Úvodné príhovory
09:30
Stratégie rozvoja eGovernmentu vo svete
09:15
Cynthia Chow, Institute of Information Industry, Taiwan
e-Government global trends and vision until 2020 - experience in Taiwan
09:15
Margarida Abecasis, Directorate-General for Informatics, European Commission
Interoperability – a key enabler for successful user and business centric eGovernment services
09:15
Peter Linhardt, Výskumné centrum STU
Od eGovernmentu k mGovernmentu
10:40
eGoverment na Slovensku v horizonte dvoch míľnikov - rok 2015 a 2020
eGoverment na Slovensku v horizonte dvoch míľnikov - rok 2015 a 2020
Okrúhly stôl založený na strategických príspevkoch pozvaných hostí.
10:40
Norbert Molnár, NASES
Plán konsolidácie OPIS-u
10:40
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Stav projektov OPIS k aprílu 2012
10:40
Martin Kubala,
G-cloud verejnej spravy
10:40
Ivan Ištvánffy, NASES
Nové východiská pre broadband
10:40
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Budúcnosť eGovernmentu
10:15
Coffee-break
12:40
Obed

Nastavenie súborov cookies