Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY


07:30
Registrácia účastníkov druhého dňa kongresu
08:30
Výzvy slovenského eGovernmentu
08:30
Gabriel Juhás, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Ako dnes vidíme Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy
08:30
Michal Rada, architekt a expert na eGovernment
Pohľad od susedov alebo ako to vidia "na západe”
08:30
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Aktuálne výzvy z pohľadu MF SR
08:30
08:30
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Minidiskusia s Pavlom Bojňanským, MF SR
08:30
Ivan Lužica, Deloitte Slovensko
Verejné obstarávanie v IKT
08:30
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Minidiskusia s Andrejom Holákom, ÚVO
08:30
08:30
08:30
10:30
Coffee-break
11:00
sekcia2
Inovatívne projekty informatizácie
Prezentácie realizovaných projektov napr. z oblasti cloudu, zdravotníctva a rezortu sociálneho vecí.
11:00
Bezák Marcel, Architektonická kancelaria VS
Otvorené architektonické rámce vo verejnej správe
11:00
Mária Hulmanová, MPSVR SR
Stanislav Straka, Softec
Sociálny rezort ako súčasť eGovernmentu
11:00
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
eGovernmentové projekty Kraje Vysočina
11:00
Zuzana Nemčeková, Ministerstvo vnútra SR
Register adries a jeho moznosti
11:00
Adrián Belánik, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Národný projekt DCOM
11:00
Peter Krcho, Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Novorodenec – digitalizované riešenie komunikácie počas transportu novorodencov
11:00
Jaroslava Schmidtová, Newton Technologies
Využití hlasových technologií nejen ve státní správě
11:00
Bezpečnosť v elektronickom svete
11:00
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovensko, s.r.o., SR
Mobilná elektronická identifikácia (MeID)
11:00
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Úvodné slovo
11:00
Richard Kiškováč , Deloitte Slovensko
Informačná bezpečnosť prax a trendy
11:00
Jeremy J.H. Shen, Ministry of the Interior, Taiwan
Ako aplikácie s aktivovanou PKI menia služby štátu - príklad z MOICA
11:00
Cloud vo verejnej správe
11:00
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Stratégia cloudu
11:00
Chia-lin Hsu, National Tsing Hua University, Taiwan, ROC
Prehľad cloudovej stratégie na Taiwane
11:00
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Využitie cloudových služieb v dátových centrách štátu
11:00
Dejan Cvetkovic, Microsoft CEE
Dôveryhodný cloud
12:30
Obed/ ZLATÝ ERB 2014
13:30
sekcia 3
Nové programové obdobie
Nové programové obdobie definuje ciele a nástroje do roku 2020. Premietli sa naše súčasné skúsenosti do východísk nového obdobia?
Mantinely start-up biznisu na SR
Spustiť start-up je in. Ktoré majú šancu uspieť a zarobiť? Ako nájsť investora? Ktorý produkt dokáže osloviť globálny trh?
Open Data
Čo potrebujeme na to, aby sa dáta na Slovensku naozaj otvorili? Prezentácia dobrých skúseností, ale aj výziev, ktoré Slovensko ešte čakajú.
13:30
Ján Gondoľ, Ministerstvo vnútra SR
Otvorené vládnutie: "open" aktivity v SR
13:30
Aldis Vilums, Public Sector Center of Excellence, Latvia
Big a Open Data slúžiace občanom
13:30
Ján Suchal, Slovensko.Digital
Realita verejných dát na Slovensku
13:30
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Geoinformatika a jej výzvy
13:30
Miroslav Pikus, nezávislý konzultant
OpenStack
13:30
Juraj Šitina, NASES
Open data v projekte eDOV
14:30
Mini Coffee-break
14:45
Výročný okrúhly stôl „Informatizácia v akcii“. Diskusia vrcholných predstaviteľov exekutívy k úspechom a problémom slovenského eGovernmentu.
16:00
Slávnostné ukončenie kongresu/TOMBOLA
10:05
Rakúske riešenia a best practices


Nastavenie súborov cookies