Program - ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

 • Štvrtok, 27. január 2022
 • 14:00 - 15:30 DISKUSIA: Moderné technológie pre mestá a obce

  Predbežné témy diskusie:

  • Aké sú hlavné oblasti kde môžu nové technológie pomôcť mestu?  
  • Aký je stav nasadzovania technológií v slovenských mestách a obciach?
  • Aké sú príklady dobrej praxe u nás, aj v zahraničí – napr. v CZ?
  • Aké sú hlavné úzke miesta? 
  • V akom stave je implementácia výzvy MIRRI určená pre mestá a obce?
  • V akom stave je obstarávanie a aké má úskalia?
  • Prečo sa stále kladie dôraz na cenu a nie na kvalitu za cenu? Aký by mal byť správny pomer?

  Webinár začne stručnou prezentáciou prieskumu názorov vybraných miest a obcí. 

  Diskusia pozvaných hostí:
  Michal Bróska, Chief Product Officer, PosAm
  Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok
  Juraj Hošták, riaditeľ Odboru inovácií a Smart Agendy, MIRRI
  Petr Kvaš, námestník primátora mesta Pardubice
  Juraj Tkáč, zástupca Únie profesionálov verejného obstarávania

  Moderátor:
  Marta Jančkárová, redaktorka RTVS

  VIDEOZÁZNAM