• English
SVK
ENG

Prehľad prednášok Medzinárodného kongresu ITAPA 2016: Make IT Easy

Nižšie uvádzame zoznam prezentácií, ktoré sú k dispozícii vo formáte .pdf.
Prezentácie sú autorským dielom spíkrov Medzinárodného kongresu ITAPA 2016.


1. DEŇ KONGRESU /14. november 2016/

Slávnostné otvorenie Kongresu ITAPA 2016​

Otvárací príhovor
     Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
     video záznam


Príhovor
     Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
     video záznam

Open Source, cesta k transparentnosti a dôvere v elektronické hlasovanie
      Anja Wyden Guelpa, kancelárka kantónu Ženeva
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Data4Policy
      Vladimír Šucha, Európska komisia
      prezentácia na stiahnutievideo záznamDigital Universe - New Horizons 

Platformy pod kontrolou
      Radim Polčák, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Inteligentné mesto pre 21. storočie
      Filip Snášel, Fujitsu
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Kybernetická bezpečnost ve veřejné správě - nutné zlo nebo příležitost
      Tomáš Hlavsa, ATOS IT Solutions and Services
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

IT Bezpečnosť v Novom Digitálnom Svete
      Ondřej Šťáhlavský, FORTINET
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Ako zaujať virtuálnou realitou?
      Zdenko Sudek, MADNESS Advertising
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Ochrana před ransomware díky IT bezpečnosti nové generace
      Michal Hebeda, SOPHOS
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Elektronické verejné obstarávanie ako kľúčový moment modernizácie slovenskej verejnej správy
      Joaquim Nunes de Almeida, “Public procurement”/”Single Market for Public Administrations”
      video záznam

Obstarávať IT projekty len cez najnižšiu cenu? Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
      Zita Táborská, Úrad pre verejné obstarávanie SR
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Umenia kvanta
      Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Využitie potenciálu kvantových technológií – Iniciatíva kvantová vlajková loď
      Gustav Kalbe, Generálne riaditeľstvo komunikačných sietí, obsahu a technológií
      prezentácia na stiahnutievideo záznamDátová revolúcia v medicíne ​

Úvodné slovo
       Michal Ivantyšyn, ITAPA
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Revolúcia personalizovanej medicíny: Ako sa diagnostika a liečba ochorení čoskoro navždy zmenia
       Pieter Cullis, Life Sciences Institut, Univerzita v Britskej Kolumbii, Kanada
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Appky, náramkové počítače a veľké dáta: ako technológie menia spôsob nášho života a to, ako sa o seba staráme
       Anna McNab, Niagara University
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Prínos a možnosti využitia dát v oblasti rakovinových ochorení a zriedkavých ochorení
       Ciáran Nicholl, JRC's Directorate for Health, Consumers and Reference Materials, EK
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Digitalizované zdravotníctvo – ekonomicky, efektívne, empaticky
       Lukáš Hatala, Hewlett Packard Enterprise​
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Prístup k zdravotníckym dátam
       Juraj Bárdy, expert na elektronické zdravotníctvo
       prezentácia na stiahnutievideo záznamElektronické verejné obstarávanie

Úvodné slovo
       Joaquim Nunes de Almeida, “Public procurement”/”Single Market for Public Administrations”
       video záznam

Kľúčové podmienky pre rozvoj a implementáciu národných stratégií elektronického verejného obstarávania
        Paolo Magina, OECD
        prezentácia na stiahnutievideo záznam

Elektronizácia verejného obstarávania v podmienkach UVO
        Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
        video záznam

Elektronizácia procesov verejného obstarávania
        Tatiana Behrová, Ministerstvo vnútra SR
        prezentácia na stiahnutievideo záznam
  


eHealth

Aktuálny stav eHealthu na Slovensku
       Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Prichádza eHealth. Ako zvládnuť rollout ?
       Oskar Kadlec, ATOS
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

O ktorých riešeniach v eHealth sa málo hovorí?
       Roman Hlubina, ICZ Slovakia
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Technológie a inovatívne koncepty v oblasti telemedicíny a virtuálnej zdravotnej starostlivosti
       Fedor Lehocki, Národné telemedicínske centrum
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Ako technológia zjednoduší a zefektívni diagnostiku a komunikáciu pacienta s lekárom
       Jakub Voskár, QBSW
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

“Track & Trace” liekov na humánne použitie
       Tomáš Rovňák, Allexis
       prezentácia na stiahnutievideo záznam
  
Očakávania zdravotnej poisťovne od eHealth
       Martin Kundrát, Všeobecná zdravotná poisťovňa
       prezentácia na stiahnutievideo záznamTechnologické výzvy eGovernmentu​

Budúcnosť elektronických dokladov na Slovensku – koncept MultiPass?    
       Martin Mihálik , Hewlett Packard Enterprise
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Ako dokáže architektúra podporiť digitálnu transformáciu VS SR
       Lucia Pittnerová Fábryová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Platformové služby vládneho cloudu
       Richard Hollý, konzultant pre vládny cloud SR
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Ako hybridný cloud pomáha v praxi poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby
       Jana Venclíková, Státní pokladna, Centrum sdílených služeb
       Václav Koudele, Microsoft
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Důvěryhodnost služeb eGovernmentu
       Miroslav Širl, CNZ
       prezentácia na stiahnutievideo záznam

Problematika dlhodobého overovania platnosti elektronických dokumentov
      Kateřina Jarošová , První certifikační autorita
      Pavol Frič, DITEC
      prezentácia na stiahnutievideo záznam


Geografické informačné systémy
 
On-line geodata
      Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
      prezentácia na stiahnutie
 
Použitie geodát v Nórsku
      Sabrina Grimsrud, Kartverket, Nórsko
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Diskusný stôl
      Peter Hudec, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
      Ľuboš Halvoň, Národné lesnícke centrum
      Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
      Juraj Vališ, Univerzita Komenského v Bratislave
      
video záznam


2. DEŇ KONGRESU /15. november 2016/

eGovernment - aktuálne trend​

Riadenie informatizácie    
      Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Už platí eIDAS (jednotný digitálny priestor pre bezpečné transakcie) – tak čo ďalej?    
      Pavol Frič, DITEC
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Centrálna správa referenčných údajov (CSRÚ) - praktické uplatnenie princípu "Jeden krát a dosť"    
      Branislav Bayer, Hewlett-Packard Enterprise
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Podniková architektúra (EA) v holandskej verejnej správe v praxi
      Roderick Schreuder, BiZZdesign
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Interoperabilita eGovernment služieb
      Peter Kišša, InterWay
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Cloud – vybrané aspekty a súvislosti
      Vladimír Šulek, Aliter Technologies
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Nové stratégie prebiehajúceho boja proti počítačovej kriminalite pre zvýšenie dôvery a bezpečnosti v dnešnom svete cloudových služieb a mobility    
      Peter Fifka, Microsoft Digital Crimes Unit
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Aktuálne výzvy a riziká v procese informatizácie slovenskej spoločnosti    
      Emil Fitoš, Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Koncept „Moje dáta“    
      Dagmar Bošanská, expertka na inovácie vo verejnej správe, Alistiq
      prezentácia na stiahnutievideo záznam


eGovernment - aktuálne trend​
 
Demystifikácia digitálnych služieb - dôležitosť získania podpory a akceptácie od užívateľov    
      William McCluggage, nezávislý poradca v oblasti technologických a podnikateľských
      zmien pre štátne rezorty a súkromné spoločnosti
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Register priestorových informácií    
      Dalibor Král, SEVITECH
      Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Elektronický súdny manažment v agende elektronického platobného rozkazu – skúsenosti z projektu v Českej republike
      Jiří Laciga, CCA Group
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Technologické trendy, hrozby a následné reakcie –pohľad ENISA
      Steve Purser, ENISA
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
eGovernment - rok prevádzky v prostredí prokuratúry
      Miloslav Hečko, Generálna prokuratúra SR
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Dva pohľady na informatizáciu

      Ján Hargaš, Slovensko.Digital
      
video záznam


Efektívna verejná správa​
 
Operačný program Efektívna verejná správa
      Adela Danišková, Ministerstvo vnútra SR
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Predstavenie projektu Optimalizácia procesov verejnej správy a súvisiacich aktivít
      Matúš Šesták, Ministerstvo vnútra SR
      prezentácia na stiahnutievideo záznam
 
Predpoklady pre zavedenie udržateľných zmien vo fungovaní verejnej správy
      Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
      video záznam
 
Prax enterprise architektúry vo verejnej správe ČR
      Pavel Hrabě, Bizzdesign
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

UX (user experience) pre občanov
      Michal Vaňo, SOFTEC


Ako čo najlepšie využiť nové programové obdobie?​

Úvodné slovo    
      Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu

Štandardný stav PO 7 OPII
      Peter Čmiko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Zmeny vo finančnom riadení Priorinej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra
      Peter Macho, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Nové produkty a služby Certifikačnej Autority I.CA v zmysle pravidiel eIDAS
      Lenka Capoušková, První certifikační autorita
      Július Lintner, DTCA


Kybernetická bezpečnosť

Úvodné slovo
      Rastislav Janota, Národný bezpečnostný úrad
      video záznam

Bezpečnosť kritickej infraštruktúry bez kompromisov!    
      Peter Kočík, Fortinet

Alfa a omega v Kybernetickej bezpecnosti    
      Marian Duda, ATOS
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

ESET Deslock+ ako súčasť ochrany dát pomocou šifrovania
      Ondrej Krajč, ESET

Najvyšší stupeň ochrany osobných údajov s Fujitsu
      Martin Černý, Fujitsu

Právo na vymazanie/zabudnutie – DoS budúcnosti?
      Jozef Chebeň, EMM

FortiSIEM, nový komponent Fortinet Security Fabric
      Zsolt Géczi, Fortinet
      prezentácia na stiahnutievideo záznam

Diskusný stôl
      video záznam

Európa na rázcestí: Ktorou cestou sa vyberieme? 

Európa na rázcestí: Ktorou cestou sa vyberieme?    
      Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
      video záznam

Výročný okrúhly stôl​
Pozvaní hostia: Zdenko Böhmer (Hewlett Packard Enterprise), Emil Fitoš (ATOS), Pavol Frič (DITEC), Ľubor Illek (Slovensko.Digital), Rastislav Janota (Národný bezpečnostný úrad SR), Mário Lelovský (ITAS), Milan Muška (ZMOS), Denisa Saková (Ministerstvo vnútra SR)
      video záznam

 
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou
UPVSR_logo   logo OPII_ESIF  logo_nases