Program - Kongres ITAPA 2007: Living Online

12.11.2007
11:30
Ladislav Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
11:30
Marián Velšic,
Občania online
11:30
Peter Augustín, DXC Technology
Erik Minarovič,
Integračná platforma v systéme riadenia verejných financií
11:30
Radoslav Katuščák, poradca v oblasti digitálne médiá
Dlhodobé uchovanie digitálneho obsahu
15:30
15:30
Ivan Vecco Portella,
Julio Risotto López,
Rodné listy technológiou PDMark v Peru
15:30
Karel De Vriendt, Európska komisia, Informatics Directorate-general
IDABC, European Interoperability Framework
15:30
Pavol Kukura,
Marián Velšic,
Martyn Suker,
Diskusný panel
15:30
15:30
Peter Tuhársky,
Štefan Voskár,
Open Source technológie na MsÚ v Banskej Bystrici
15:30
Igor Šenkarčin, driving.digital
Riešenia Ardaco pre eGovernment
13.11.2007
11:30
11:30
Dita Sirotová,
Sme euro ready
11:30
Františka Hrubá,
Jaroslav Mačkay,
Epidemiologický informačný systém
15:30
Viktor Nižňanský,
Benchmarking miest
15:30
15:30
Miroslav Drobný, eSlovensko
Elektronické služby samospráv SR