• English
SVK
ENG

Jarná ITAPA 2018
Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Miesto:Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Začiatok:22.05.2018
Koniec:22.05.2018
 • Program
07:30
Registrácia účastníkov
08:30
Slávnostné otvorenie
08:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátora
08:35
Richard Raši, Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Otvárací príhovor
08:40
Ladislav Miko, Zastúpenie EK na Slovensku
Otvárací príhovor
09:10
Strategické trendy v digitalizácií spoločnosti
09:10
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátora
09:12
Tomasz Zdzikot , štátny tajomník Ministerstvo Obrany, Poľsko (pozvaný)
Prednáška
09:27
09:42
Jeremy Millard, Danish Technological Institute
Social innovation
09:57
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prednáška
10:30
Coffee-break
11:00
SEKCIA 1
Nová generácia projektov
Prichádza nová generácia projektov elektronizácie verejnej správy. Cieľom panelu je popísať prečo tieto projekty vznikli, aký je celkový obraz architektúry do ktorej zapadajú. A tiež to,  aké sú spoločné výzvy, ktoré vplývajú na ich úspech. A to od verejného obstarávania, cez dostupné ľudské zdroje, až po financovanie prevádzky.   
11:00
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvod moderátorov
11:05
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prednáška
11:12
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Prednáška
11:19
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Prednáška
11:26
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Pavol Frič, DITEC
Peter Kažík, Ministerstvo zdravotníctva SR
Diskusia
Smart Regions & Smart Cities
Prichádza lavína smart riešení pre regióny a mestá. Riešení, ktoré môžu prakticky hneď začať zlepšovať každodenný život ľudí v mestách. Čo je však skutočne smart riešenie? Aké sú najlepšie príklady? A najmä, ako môže štát pomôcť regiónom a mestám, aby sa smart riešenia čo najrýchlejšie rozšírili?
11:00
Milan Ftáčnik, Predseda, Slovenská informatická spoločnosť
Igor Wzoš, mesto Poprad
Úvod moderátorov
11:05
Michal Kaliňák, ZMOS
Prednáška
11:12
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Smart city v kontexte európskych fondov
11:19
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Možnosti financovania projektov Smart Cities v štátnom rozpočte
11:26
Pavel Nácovský, EPMA
Smart Cities v Českej republike
11:33
Elena Szolgayová, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Koncept Smart City a Smart Region v IRB
11:40
Zuzana Nehajová, EY (pozvaná)
Smartifikácia projektov a ich financovanie
11:47
Michal Kaliňák, ZMOS
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Pavel Nácovský, EPMA
Elena Szolgayová, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Diskusia
12:30
Obed
13:30
SEKCIA 2
Efektívna verejná správa
13:30
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvod moderátorov
13:35
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Prednáška
13:45
Alena Sabelová, Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície
Ako strategicky plánoať na úrovni štátu?
13:50
13:55
Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov
13:30
Ivan Makatúra, bezpečnostný konzultant
Marek Čanecký, ITAPA
Úvod moderátorov
13:35
Ivan Makatúra, bezpečnostný konzultant
Manažment bezpečnostných rizík vo verejnej správe
13:40
Rastislav Janota, Národný bezpečnostný úrad
Zákon o informačnej bezpečnosti a jeho dopad
13:50
Roman Pačka, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Zajišťování kybernetické bezpečnosti v podmínkách veřejné správy: případ České republiky
13:57
Ľubomír Šimášek, Sociálna poisťovňa Slovenskej Republiky
Smernica GDPR v Sociálnej poisťovni
14:17
15:00
Coffee-break
15:15
Okrúhly stôl - rok 2020
15:15
Martina Slabejová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rastislav Janota, Národný bezpečnostný úrad
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR
Alena Sabelová, Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ftáčnik, Predseda, Slovenská informatická spoločnosť
DISKUSIA: Okrúhly stôl
16:15
Recepcia
Program na stiahnutie


Bronzoví partneri
 • logo_ALAM_horizontalne_large
 • allexis
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • ibmpos_black-1 [Converted]
 • icz
 • Palo Alto Networks
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou