Staňte sa partnerom

SITEL

SITEL s.r.o. predstavuje silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre poskytovania služieb Datacentra a prenájmov optických trás. V zahraničí pôsobí prostredníctvom partnerských spoločností v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine.

Informácie o partnerovi

Svoje aktivity SITEL s.r.o. priebežne rozvíja vo viacerých oblastiach – prenájom optických trás, budovanie dátových sietí, satelitná a bezdrôtová komunikácia, obchodné aktivity s výrobkami, využívanými v oblasti telekomunikačnej výstavby. Pre svojich partnerov zabezpečuje celý reťazec telekomunikačnej výstavby od projekcie, cez samotnú výstavbu a inštaláciu až po záručný a zmluvný servis.
 

Spoločnosť prevádzkuje najväčšie neutrálne dátové centrum SITELPOP kategórie Tier III. Technologická plocha presahuje výmeru 1100 m2.

SITELPOP zároveň predstavuje významný stredoeurópsky telekomunikačný uzol, služby ktorého využívajú desiatky zahraničných a domácich operátorov. SITELPOP v Bratislave je dátové centrum s nezávislou možnosťou výberu poskytovateľa telekomunikačných služieb, v tomto jedinom telekomunikačnom uzle sú prepojené chrbticové siete všetkých národných a viac ako tri desiatky zahraničných operátorov. Samozrejmosťou je možnosť inštalácie vysokokapacitných stojanov, ekologické úsilie o maximálnu energetickú účelnosť a všetka potrebná inštalačná a servisná podpora. Výsledkom je zmluvná dostupnosť služby až do úrovne 99,999%.

Vysokú kvalitu a profesionalitu práce spoločnosti potvrdzuje skutočnosť, že SITEL s.r.o. je partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov.

 

Vysokú kvalitu a profesionalitu našich služieb okrem iného potvrdzujú aj certifikáty podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

 

SITEL s.r.o. sa významne zapojil do budovania globálnej informačnej diaľnice SITELNET. V súčasnosti prenajímame a prevádzkujeme tisíce kilometrov vlastných optických diaľkových i metropolitných trás, ktoré sú prostredníctvom prenájmu nenasvietených optických vlákien dostupné všetkým záujemcom-telekomunikačným operátorom, ISP, štátnym orgánom či súkromným spoločnostiam z rôznych segmentov hospodárstva. Ktorýkoľvek partner SITELNET má vďaka SITELPOP k dispozícií prakticky neobmedzené možnosti domácej a zahraničnej konektivity.

SITEL s.r.o. je spoločnosť, na ktorú sa partner môže spoľahnúť za každých okolností.

Kontakt:
 

FLM / HOTLINE: (nonstop 24h)

+421 2 6381 5009
 

OBCHOD / PONUKY:

+421 2 6381 4662
 

Napíšte nám e-mail

flm@sitel.sk

telehousing@sitel.sk