Staňte sa partnerom

DVO

Na začiatku nášho podnikania bola služba dodaná na mieru, presne podľa požiadaviek zákazníka. A toto nás sprevádza po celý čas pri riešení každodenných úloh. Môžeme tu jednoducho napísať, čo robíme, radi by sme Vám však sprostredkovali „náš príbeh“.

Informácie o partnerovi

A prečo vlastne vzniklo D.V.O.? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Aby sme odpovedali firmám a kompetentným zástupcom na ich bežné otázky v oblasti IT a vyriešili ich denne sa opakujúce problémy. So skúsenosťami, ktoré máme z predchádzajúcich projektov, kde sme narazili na takmer identické opakujúce sa problémy sme si povedali, poďme to robiť inak. Sústredili sme sa najmä na malé a stredné spoločnosti s dôrazom na spokojnosť zákazníka a začali sme poskytovať štandardné riešenia, nie predávať produkty. Aj keď stále existuje množstvo dodávateľov služieb, ktorí za štandardné považujú všeličo. Dodávať riešenia bez samotných produktov naozaj nejde a preto sme stavili na hráčov, akými sú napríklad Microsoft, Dell, Sophos a Juniper.

 
A čo vlastne skratka D.V.O. znamená? Názov vznikol pri dobrom pive s rovnakým zanietením, ako sme sa pustili do podnikania. Znamená „Dáta v oblakoch“. Aké prozaické pre poskytovateľa cloudových služieb. My však ako oblak neberieme iba „štandardný cloud“, ale pod oblakmi chápeme rôzne časti zákazníckej infraštruktúry. A niekedy je skutočne veľmi zamračené a chvíľu trvá, kým je oblakov pomenej resp. tak akurát a môže vyjsť slnko. Snažíme sa vždy navrhnúť zákazníkovi IT infraštruktúru tak, aby to malo zmysel. Niekedy sú to lokálne zdroje, niekedy cloud, ale v drvivej väčšine oboje.
 
Ako sme sa postupne etablovali na slovenskom trhu, uvedomili sme si, že nám chýba niečo unikátne, v čom by sme sa ešte viac odlíšili od konkurencie. Bol to „nejaký“ produkt. Začali sme hľadať a ako to v začiatkoch podnikania býva, niekoľkokrát sme sa popálili. Na druhej strane, vždy nás to niečo nové naučilo. Objavili sa produkty SIGNI a krátko na to SOFiE. Dva veľmi zaujímavé české softvérové produkty. My hovoríme regionálne. Spustili sme spoluprácu so spoločnosťami Digital Factory (SIGNI) a Sonpo (SOFiE) a pustili sa do sveta digitalizácie a digitálnej transformácie. Slová, ktoré sú aktuálne rovnakými zaklínadlami, akými boli pred pár rokmi „cloud“, či „home office“. Dnes sú cloudové riešenia bežnou súčasťou spoločností a práca z domu je viac vítaná, než privilégium. Digitalizácia a digitálne transformácie sú pokračovaním a logickým vyústením tohto trendu.
 
V rámci digitalizácie je však nutné riešiť odpovede na otázky typu: „Kde mám vytlačiť dokument, keď som doma?“, prípadne: „To musím teraz dokument vytlačiť, podpísať a naskenovať?“. A zrazu je tá magická pečiatka vo firme, nefunguje skener, minul sa papier a milión rôznych dôvodov. O šetrení finančných zdrojov a našej planéty ani nejdeme ďalej polemizovať. Všetko navyše veľmi jednoduché, prehľadné a intuitívne. SIGNI rieši všetky tieto spomínané problémy a ešte oveľa viac. Napríklad dvojfaktorové overenie totožnosti cez SMS, archivácia dokumentov, zhoda s európskou legislatívou a prepracované API, ktoré aktuálne komunikuje na množstvo rôznych zákazníckych systémov.
 
Ďalej vychádzajú na svetlo úplne nové otázky: „Mám poslať dokument emailom?“ alebo „Keď ho mám u seba na počítači, ako sa k nemu dostane zákazník?“ alebo „Môžem poslať číslo Občianskeho preukazu emailom?“. Tu existuje množstvo odporúčaní, ktoré zvyčajne nebývajú veľmi komfortné. Rada v štýle: „Zaheslujte súbor, pošlite ho emailom, heslo pošlite cez SMS, ale heslo musí obsahovať 20 znakov a čísla, špeciálne znaky a iné“. Používanie SMS alebo iných komunikátorov znamená veľakrát manuálne prepisovanie hesiel na jednej aj druhej strane a má veľmi veľa požiadaviek na infraštruktúru a nie vždy je to možné. Produkt SOFiE rieši zabezpečenú výmenu ľubovoľne veľkých súborov a typov bez nutnosti inštalovania nejakého klienta. Integrované šifrovanie, životnosť dokumentov, prepracované API a pokročilé antivírové skenovanie so SandBoxom robia tento systém ešte zaujímavejším.
 
Ak ste dočítali článok až sem, pozývame Vás na dobrú šálku kávy, kde sa s Vami radi na tému digitalizácie a digitálnej transformácie porozprávame. V skratke: „Príďte si dať dobrú šálku kávy a DIGITALIZUJTE“.
A krátke príslovie: „Kto nepoužíva cloud, nech zhasne svetlo!“