ParkDots – budúcnosť mestského parkovania

Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách. K tomu prirátajme aj ľudí dochádzajúcich každodenne za prácou, turistov a návštevníkov. V roku 2011 bolo na Slovensku registrovaných 2 049 791 motorových vozidiel, v roku 2019 už 3 286 249 vozidiel. Všetky tieto faktory sa premietajú do zhoršujúcej sa situácie s parkovaním v mestách. Infraštruktúra a parkovacie zariadenia sú vyťažené na maximum.


Inteligentnému parkovaniu v mestách sa v ParkDots venujeme už viac ako 4 roky.

Rozmach dopravy a narastajúci počet áut spôsobuje mestám v oblasti parkovania značné problémy. Riešením je iba dobre nastavená parkovacia politika, ktorá však musí mať oporu v technológiách, ktoré ju uvedú do praxe. Efektívne fungovanie parkovacej politiky dokáže riešiť všetky naliehavé problémy spôsobené parkovaním, a zároveň je aj najúčinnejším nástrojom regulácie statickej (v určitej miere aj dynamickej) dopravy.

Naše riešenia pre mestský parkovací systém zahŕňajú:

  • výber parkovného a prehľad o vyzbieranom parkovnom cez jednotlivé platobné kanály v reálnom čase,
  • kontrolu parkovania pomocou snímania EČV aplikáciou alebo skenovacím autom,
  • monitorovanie obsadenosti a sledovanie parkovacích politík – senzory osadené vo vozovke, alebo kamerové systémy dokážu efektívne monitorovať krátkodobé, zakázané parkovanie, či státie na vyhradených parkovacích miestach,
  • online aplikačnú podporu pre správu rezidenčného parkovania – od možnosti podania žiadosti o vydanie elektronickej rezidentskej karty online cez ich schvaľovanie a úhrady, až po kontrolu dodržiavania pravidiel.

Platforma ParkDots zahŕňa okrem parkovacej aplikácie pre vodičov aj administratívne rozhrania pre mestá, resp. pre poskytovateľov parkovacích služieb, slúžiace na správu celého systému a prehľad o štatistických údajov o statickej doprave. K našim riešeniam patrí aj integrácia parkovacích systémov tretích strán a parkovacej infraštruktúry (závory, parkovacie automaty).

V krátkosti sa pozrime na naše riešenia, ktoré podrobnejšie predstavíme na jesennej ITAPE.
 

Riešenia pre znevýhodnených občanov  so systémom ParkDots

Parkovacie miesta určené pre ľudí s parkovacím preukazom pre zdravotne ťažko postihnutých slúžia pre spoluobčanov so znevýhodnením. Nie vždy je parkovacie miesto umiestnené vhodne, prípadne je ich málo, ale čoraz častejšie tieto miesta zneužívajú vodiči, ktorí na takéto parkovanie nemajú oprávnenie.

Vroclav – príklad dobrej praxe

V poľskej metropole sme nainštalovali bezmála 200 senzorov obsadenosti parkovacieho miesta. Tieto dáta sa v prostredníctvom IoT siete dostávajú do centrálneho systému a následne používateľom aplikácie. Znevýhodnení vodiči si vďaka aplikácii overia aktuálny stav obsadenosti a pohodlne zaparkujú.  Aplikácia je zároveň prispôsobená aj pre zrakovo postihnutých a slabozrakých vďaka použitiu vysoko kontrastnému módu. Okrem tohto módu sme testovali aj funkciu čítania obsahu na displeji mobilného telefónu nevidiacemu používateľovi. Zrakovo znevýhodnený používateľ dostane všetky informácie a nie je limitovaný v jej využívaní. 
 

Spolupráca s najväčším prevádzkovateľom nabíjacích staníc

Senzory zabezpečujeme aj pre Západoslovenskú energetiku a monitorujeme im obsadenosť parkovacích miest vyhradených pre elektromobily. Vďaka kombinácii dát z platformy ParkDots a dátam z nabíjacích systémov ZSE vieme vyhodnotiť, ktoré miesta sú obsadené, či už na nich neprebieha nabíjanie, alebo sú obsadené neoprávnene. Pomáhame tým zlepšiť efektivitu parkovacích miest pre elektromobily a zlepšovať ich dostupnosť.
 

Záchytné parkoviská

Potreba záchytných parkovísk súvisí so zhoršením dopravnej situácie pri vstupe do hlavného mesta. Naše smart senzory sú súčasťou záchytného parkoviska v Malackách. Vďaka nim môžu vodiči cez aplikáciu sledovať aktuálnu obsadenosť v reálnom čase a systém je zároveň napojený na navigačno-informačné tabule umiestnené na príjazdových komunikáciách.
 

Skenovacie auto – efektívne riešenie kontroly parkovania

Mestá každoročne prichádzajú o značné financie z dôvodu nízkej platobnej disciplíny, prameniacej z nedostatočného výkonu kontroly parkovania. Poddimenzované ľudské kapacity nedokážu pokryť množstvá áut, ktoré sa denne striedajú na parkoviskách a často parkujú neoprávnene. Našim riešením je využitie mobilného systému na rozpoznávanie EČV, ktorý je umiestnený na automobile. Ten počas jazdy s vysokou mierou úspešnosti identifikuje EČV zaparkovaných automobilov. Tieto dáta systém ParkDots vyhodnotí s ohľadom na lokalitu voči databáze rezidentských oprávnení a úhradám parkovného z viacerých platobných kanálov. Priestupky je tak možné identifikovať veľmi rýchlo a efektívne. Z dlhodobého hľadiska sa tak zvyšuje celková disciplína parkovania a rastie tiež skutočný výber parkovného. Takto získané prostriedky je možné opäť reinvestovať do zlepšovania podmienok parkovania. Pre menšie mestá je k dispozícii mobilná aplikácia ParkDots Enforcement, ktorá umožňuje snímanie EČV a kontrolu parkovania priamo v teréne.

Všetky moduly ParkDots môžu fungovať aj samostatne, ale vo vzájomnej kombinácii sa ich úžitková hodnota a prínos pre zefektívnenie mestského parkovania zvyšuje. ParkDots je platforma, vyvinutá slovenskými špecialistami zo spoločnosti PosAm, využívajúca technológie od renomovaných slovenských a zahraničných dodávateľov a zastrešená skupinou Deutsche Telekom.

Na jesennej ITAPE vám predstavíme naše portfólio detailnejšie a určite spolu nájdeme riešenia aj pre vaše projekty.

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným