Cena ITAPA 2020

Ocenenie pre projekty, ktoré majú ambíciu zmeniť svet.

Alebo aspoň Slovensko!

Už 19 rokov ocenenie pre najlepšie projekty digitalizácie. V roku 2019 sa stal víťazom tejto súťaže projekt eZdravie - jeden zo základných pilierov moderného zdravotníctva na Slovensku.
 

Prihláste aj svoj projekt!


v jednej z dvoch kategórií:

1

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti

Projekty, ktoré menia spoločnosť. Projekty, ktoré využívajú informačné technológie, aby riešili vybraný spoločenský problém. Takýmto problémom môže byť napríklad potreba eliminácie byrokracie, zlepšenia zdravia obyvateľov, skvalitnenia životného prostredia, či riešenia odpadov v obci. Môže ísť o projekt so záberom na problém na národnej úrovni, ale aj o projekt, ktorý zlepšil život ľuďom len v jednej malej obci. To, čo sa hodnotí ako najdôležitejšie, je, nakoľko projekt zlepšil život ľuďom.

2

Najinovatívnejší IT projekt

Projekty, ktoré majú odvahu. Projekty, ktoré inovatívne využívajú informačné technológie, aby zmenili výrobu, spracovanie ekonomických údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, spôsob vzdelávania a podobne. Dôležitá je myšlienka, inovatívnosť, kreativita a prípadne netradičné využitie nových IT technológii ako napríklad umelá inteligencia.

Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí porota tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Projekty, ktoré postúpia do užšej nominácie, získajú možnosť prezentácie na Kongrese ITAPA 2020 s možnosťou získania Ceny publika.

DEADLINE na prihlasovanie projektov: 01. 11. 2020

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU

Víťazi súťaže Cena ITAPA budú tento rok vyhlásení počas Medzinárodného kongresu ITAPA 2020 dňa 8. decembra 2020.

Porota

Milan Ftáčnik

Docent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti a Rady pre smart riešenia a inovácie.

Milan Ištván

Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu venuje podpore informatizácie spoločnosti.

Michal Ivantyšyn

Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ ITAPA má za sebou dlhoročné pôsobenie v štátnej správe, kde spolupracoval na revízii národnej stratégie eGovernmentu a riadení OP informačná spoločnosť.

Rastislav Janota

Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti v súkromnej sfére, ako aj v štátnej správe na Slovensku a v zahraničí.

Lucia Kondáš

Svoju profesionálnu kariéru venovala zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov.

Dana Kršáková

Vyštudovaná žurnalistka, bývalá hovorkyňa SPP a výkonná riaditeľka ITAPA sa už viac ako 18 rokov sa venuje informačným technológiám a ich trendom.

Ondrej Macko

Predmetom záujmu IT novinára sú inteligentné mestá, využitie technológií v bežnom živote a umelá inteligencia.

Emil Fitoš

Prezident IT Asociácie Slovenska stál pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov.

Igor Wzoš

Vyštudovaný sociológ a nadšenec pre smart energy. Prvý zástupca primátora mesta Poprad, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec VÚC Prešov.

Branislav Rovan

Zakladajúci členom Katedry informatiky (1974) navrhol prvý komplexný študijný program v informatike v Československu.

Ľudovít Molnár

Profesor Molnár od roku 1962 pôsobil na rôznych pedagogických a akademických postoch na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity.

Zdeno Rýdl

Zdeno Rýdl je dlhoročne tvárou tlačovej agentúry SITA, v ktorej pracuje na pozícii riaditeľa obchodu.

Samuel Arbe

ITAPA
Samuel Arbe pôsobí ako konzultant pre Svetovú banku a spolupracovník konferencie ITAPA. Na Slovensku rozbiehal a 6 rokov riadil operačný program Efektívna verejná správa, ktorý dodnes prispieva k vyššej kvalite verejného sektora a verejných služieb.