Gabriel Fedorko

ITAS, Tajomník, IT Asociácia Slovenska

Tajomník IT Asociácie Slovenska a bývalý manažér spoločnosti Microsoft Slovakia sa venoval rozvoju IT priemyslu na Slovensku od roku 1991.

V začiatkoch profesionálnej kariéry pôsobil v akademickom sektore, v oblasti prognostických štúdií. Od roku 1994 pôsobil v Poštovej banke na rôznych výkonných a manažérskych pozíciách. Mal na starosti prevádzku IT služieb, založenie a rozvoj internetového biznisu banky a na záver pôsobil ako generálny riaditeľ IT divízie banky. V roku 2001 nastúpil do pobočky Microsoftu na Slovensku. V Microsofte zastával rôzne manažérske pozície v oblasti predpredajnej podpory, služieb, podpory vývojárov a obchodu so štátnou a verejnou správou. V roku 2018 začal pôsobiť v spoločnosti DNS Slovensko, v oblasti obchodu so softvérom pre štát a verejnú správu. V roku 2019 bol menovaný za tajomníka IT Asociácie Slovenska (ITAS), najväčšieho slovenského profesijného združenia domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Asociácia v súčasnosti združuje viac ako 100 členských spoločností, ktoré spolu zamestnávajú takmer 30-tisíc ľudí.

Počas svojej kariéry venoval veľa energie v oblasti rozvoja moderného a inovatívneho IT pre zlepšenie biznisu firiem a koncových zákazníkov. Viedol tím, ktorý v roku 1998 realizoval prvý platobný príkaz na Slovensku v prostredí nastupujúceho internetového biznisu. Rozvíjal základy internetového biznisu v oblasti B2C a B2B. V Poštovej banke realizoval projekt mobilného bankovníctva v prostredí mobilného internetu na báze protokolu WAP, ktorý v tej dobe bol štvrtou európskou implementáciou takejto technológie v európskom bankovom sektore. V ďalšom období bol zameraný na rozvoj moderných internetových technológií v zákazníckych riešeniach a rozvoj hybridného Cloudu.