Milan Andrejkovič

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Milan Andrejkovič z novovzniknutej dátovej kancelárie ÚPPVII sa venuje dátam z rôznych pohľadov (referenčné údaje, moje údaje, otvorené údaje), pričom dôraz kladie aj na ich používanie. Pomáha nastaviť rámce financovania projektov zameraných na manažment údajov verejnej správy, spolutvorí legislatívu v oblasti dát a ako hlavný dátový kurátor SR pre otvorené údaje verejnej správy komunikuje a usmerňuje dátových kurátorov na Slovensku.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020