Milan Andrejkovič

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Milan Andrejkovič z novovzniknutej dátovej kancelárie ÚPPVII sa venuje dátam z rôznych pohľadov (referenčné údaje, moje údaje, otvorené údaje), pričom dôraz kladie aj na ich používanie. Pomáha nastaviť rámce financovania projektov zameraných na manažment údajov verejnej správy, spolutvorí legislatívu v oblasti dát a ako hlavný dátový kurátor SR pre otvorené údaje verejnej správy komunikuje a usmerňuje dátových kurátorov na Slovensku.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019
  • Dátová kancelária   |   Jarná ITAPA 2019

    Len štát, ktorý dokonale pozná svoje dáta a vie ich efektívne riadiť, môže v súčasnosti zjednodušiť život svojich občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2019 úspešne rozbehol Dátovú kanceláriu, ktorá chce napomôcť Slovensku byť v špičke krajín, ktoré svoje fungovanie založili na presných, aktuálnych a dôveryhodných dátach.  V bloku si predstavíme existenciu Dátovej kancelárie a v nasledujúcich diskusiách sa porozprávame o 3 vybraných zaujímavých témach, ktorým sa Dátová kancelária venuje. Na záver predstavíme identitu Dátovej kancelárie ako nového vládneho start-upu.

    Videozáznam