Michal Hrbatý

Predstaviteľ Európskej komisie

Michal Hrbatý je súčasťou právneho tímu na oddelení  'eGovernment & Trust' generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie (CONNECT) Európskej komisie, ktoré má na starosti digitálnu transformáciu verejnej správy a implementáciu eIDAS nariadenia. Okrem iného sa venuje preskúmaniu uplatňovania a príprave hodnotenia nariadenia a možnostiam využitia nástrojov eID a autentifikácie v Know-Your-Customer (KYC) procesoch vo finančných inštitúciách. V minulosti pôsobil ako právny a policy expert a zastával rôzne pozície vo verejnom a privátnom sektore, podieľal na príprave a implementácii EÚ stratégie  'Digitálna agenda pre Európu', venoval sa ochrane osobných údajov a autorských práv, telekomunikačnému a mediálnemu právu a ochrane hospodárskej súťaže.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020