• English
SVK
ENG

Repa Radoslav

Ministerstvo zahraničných vecí a EÚ záležitostí SR
Radoslav Repa

Radoslav Repa začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec Úradu vlády Slovenskej republiky, kde neskôr pracoval ako riaditeľ oddelenia pre elektronické a sieťové služby, zameraný predovšetkým na správu siete hlavnej vládnej siete "Govnet" a Centrálny digitálny portál verejnej správy poskytujúci elektronické služby občanom a podnikom, na ktorého uvedení do používania v roku ľééž spolupúracoval. Potom pôsobil na ministerstve zahraničných vecí ako konzultant pre rozvoj firemných informačných systémov a manažér štrukturálnych fondov IKT. Od začiatku roka 2009 pracuje v stálych zastúpeniach v Bruseli ako digitálny a kybernetický atašé, obhajuje národné záujmy a rokuje so zástupcami EÚ a ostatnými členskými štátmi o dohodnutých postojoch k stratégii a legislatíve. Počas slovenského predsedníctva v Rade predsedal dvom pracovným skupinám, jednej na telekomunikáciách a informačnej spoločnosti a druhej o kybernetických otázkach. Takisto sa mu podarilo prijať silný mandát pre novovytvorenú počítačovú skupinu Rady zameranú na všetky horizontálne perspektívy vrátane právnych predpisov. Okrem iného sa pán Radoslav Repa môže podeliť o svoje skúsenosti v politikách priemyselného vlastníctva a štátnej pomoci. V súčasnosti sa zameriava na konečné spracovanie iniciatív digitálnej jednotnej trhovej stratégie.


Prednášky spíkra
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Úvodné slovo moderátorov
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Digitálna transformácia Slovenska
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Diskusia
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - DISKUSIA: Okrúhly stôl
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Úvodné slovo chairmana
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Diskusia
Kongres ITAPA 2007: Living Online
Prednáška - Elektronické služby Ústredného portálu VS
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)