Úvodné slovo moderátora

/ Prednáška
Pomocou pripravenej Digitálnej transformácie sa Slovensko môže stať do roku 2030 jednou z najvyspelejších krajín digitálnych krajín Európy. Alebo aj nie? Má na to Slovensko?
Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri