Michal Číž

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , vedúci Oddelenia digitálnych inovácií

Michal Číž je zodpovedný za agendu procesu digitálnej transformácie, inovatívnych technológií a digitálnych inovácií. V rámci tejto agendy, koordinoval prípravu Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 a nadväzujúceho Akčného plánu digitálnej transformácie na roky 2019-2022. Zároveň vedie činnosť pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska, ktorá zodpovedá za plnenie opatrení a aktivít v digitálnej oblasti. Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje rokovaní pracovných skupín na pôde medzinárodných organizácií, a to najmä Európskej únii a OECD. Michal pracoval pre organizáciu GLOBSEC, kde bol vedúcim oddelenia strategických fór a manažoval vlajkové podujatia organizácie. Súčasne bol projektovým manažérom GLOBSEC Bratislava Forum, najprestížnejšej zahranično-politickej a bezpečnostnej konferencie v strednej a východnej Európe. Michal bol členom organizácie GLOBSEC od roku 2010 a bol zodpovedný za rad projektov, vrátane prípravy expertného fóra, ktoré sa konalo v rámci Varšavského summitu NATO v roku 2016. Na Univerzite Mateja Bela získal magisterský titul v odbore medzinárodných vzťahov a absolvoval semester na Katolíckej univerzite v Leuvene so zameraním na európske štúdie.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným