Michal Čiž

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, General State Advisor

Michal Číž je zodpovedný za agendu digitálneho jednotného trhu a najmä za inovatívne technológie vrátane umelej inteligencie a blockchain. Michal pracoval pre organizáciu GLOBSEC, ako vedúci think-tank v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti v strednej Európe, kde bol vedúcim oddelenia strategických fór a dohliadal na podstatné podujatí organizácie GLOBSEC. Súčasne bol projektovým manažérom GLOBSEC Bratislava Forum, najprestížnejšej zahranično-politickej a bezpečnostnej konferencie v strednej a východnej Európe. Michal bol členom organizácie GLOBSEC od roku 2010 a bol zodpovedný za rad projektov, vrátane Fóra expertov na Varšavskom summite, ktoré sa konalo v rámci Varšavského summitu NATO. Na Univerzite Mateja Bela na Slovensku získal magisterský titul v odbore mrdzinárodných vzťahov a ukončil semester na Katolíckej univerzite v Leuvene so zameraním na európske štúdiá.