Sekcia : 10:30 - 12:15 ASOCIOVANÉ PODUJATIE: Smart Cities Workshop

13.11.2018, 17:15 - 19:15

Podujatie sa koná 13. novembra v Crowne Plaza Hotel, Bratislava. Cieľom workshopu je výmena skúseností predstaviteľov samospráv, miest a expertov z krajín V4 s implementáciou Smart City konceptov a princípov do regionálnych stratégií.

Budeme diskutovať transformáciu verejných služieb na príkladoch best practices z krajín V4. Diskutované témy budú strategický rámec Smart Cities, Smart Governance a hospodárenie transformovaných verejných služieb, ISO štandard v správe verejných služieb a knowledge government.Názov Sekcia
Důvody přeshraniční a Středoevropské spolupráce
Slovenský rámec Smart City
Knowledge Government pro eGovernment a Smart Cities
Smart City for Smart Citizen
Smart mestá a dediny v Maďarsku
Smart Debrecen
RASC Metodický rámec pro Smart City – představení, použití standardnů služeb ve Smart City