Martin Bezek

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Martin Bezek vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja. Počas štúdia začal pracovať pre regionálnu samosprávu. Po skončení univerzity pokračoval v práci na Odbore stratégie, regionálneho rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja kde počas 6 rokov pracoval na strategických dokumentoch, podieľal sa na príprave Integrovaného regionálneho operačného programu a pripravoval projekty v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a mobility.

Od roku 2017 pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na oddelení programovej kancelárie. Spolu s tímom posúdili viac ako 50 projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a pracujú na systematizácií pravidiel v štátnom IT sektore. Okrem národných projektov spustil tím štátneho IT dopytové výzvy a pripravuje nové pravidlá pre riadenie IT projektov v zmysle nového Zákona o informačných technológiach verejnej správy.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným