Sekcia : 13:30 – 15:00 V4 Cyber Security

14.11.2018, 13:30 - 15:00

V paneli sa bude diskutovať, akým spôsobom bola smernica adoptovaná v krajinách V4, či už z hľadiska vybudovania národných štruktúr, cezhraničnej spolupráce alebo národného dohľadu nad kritickými sektormi.) na:

V paneli zaznejú prezentácie a bude diskutovať na tému, akým spôsobom sa smernica NIS zavádza do praxe v krajinách V4, či už z hľadiska vybudovania národných štruktúr, cezhraničnej spolupráce alebo národného dohľadu nad kritickými sektormi.Názov Sekcia
Úvodné slovo chairmanov
Cybersecurity Academy
Přístup a zkušenosti České republiky s přípravou strategických table-top cvičení
Hoox, bezpečná mobilná komunikácia
Fortinet Security Fabric s AI
Na viditeľnosti v počítačovej sieti záleží
Digitálna iniciatíva Trojmorie
Diskusia