Dalibor Šrámek

SAS, Senior Business Solutions
Dalibor Šrámek sa zaoberá rôznymi aspektmi dodania a implementáciou softvéru v podnikovej sfére viac ako 15 rokov. Venuje sa najmä problematike riadenia a správy dát v organizáciách s ohľadom na súčasné trendy ako real-time spracovanie a big dáta. V poslednej dobe sa zameriava na oblasť omnichannelu, interakcie so zákazníkmi a jednotného pohľadu na zákazníka za účelom dosiahnutia optimálnej zákazníckej skúsenosti. Implementácia GDPR je v súčasnosti priesečníkom všetkých týchto tém.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra