eGovernment

Ktoré krajiny dominujú prieskumom v oblasti informatizácie spoločnosti, aký je súčasný stav eGovernmentu na Slovensku, čo sú jeho výzvy a aké sú vízie Slovenska do budúcnosti?
Sign in to Spring ITAPA 2021

Informatizácia spoločnosti sa stáva prioritnou témou vládnych inštitúcií ako vo svete, tak aj na Slovensku. Práve digitálna transformácia vlády je kľúčovým determinantom úspechu trhovej ekonomiky a výrazne sa podieľa na pomoci pri odstraňovaní existujúcich digitálnych prekážok, znižovaní administratívnej záťaže a zlepšovaní kvality interakcie občanov s úradmi.

Vypovedá o tom aj Index rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI) OSN, ktorý porovnal údaje nie len o online službách, schopnosti vlád poskytovať digitálne služby, telekomunikačnej infraštruktúre, ale napríklad aj o ľudskom kapitále, teda o zručnosti využívať prístup k digitálnym možnostiam. Kým vrcholným priečkam rebríčka hodnotiaceho 193 členských krajín OSN štandardne dominovali krajiny ako Dánsko, Austrália, Kórejská republika, Veľká Británia, Singapur, Japonsko a Švédsko , Slovensko zaznamenalo výrazný úspech keď sa umiestnilo na 49. mieste, čím si polepšilo o 18 priečok oproti roku 2016.

Objektívnosť výsledkov hodnotenia úspešnosti Slovenskej republiky v oblasti digitalizácie potvrdzuje aj Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI, v ktorom sa naša krajina umiestnila na 20. mieste z 28. krajín EÚ, pričom má jej pozícia aj naďalej stúpajúcu tendenciu. Index okrem iného zohľadnil  zavedenie širokopásmovej infraštruktúry a jej kvalitu, využívanie internetových služieb občanmi ako je napríklad spotreba online video obsahu, videohovorov, online nakupovanie a bankovníctvo, a posvietil si aj na integráciu digitálnych technológií podnikmi, výskum a vývoj informačných a komunikačných technológií (IKT) či digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov EÚ.

Je zrejmé, že Slovensko má „našliapnuté“ na sľubnú budúcnosť v oblasti eGovernmentu a digitalizácie spoločnosti, avšak má ešte pred sebou mnoho výziev, o ktorých sa pravidelne diskutuje na ITAPA podujatiach. Tejto problematike sa v európskom kontexte venoval Helmut Fallmann, ktorý vyzdvihol interoperabilitu, otvorenú štátnu správu a cloud computing ako základ pre dynamiku inovácií, či Rudolf Rössel, ktorý zdôraznil význam Internetových znalostí používateľov a použiteľnosti elektronických služieb pre zvýšenie efektivity a využívania elektronických služieb verejnej správy. Spíkri ako Juraj Bárdy a Pavol Frič priblížili účastníkom podujatí ITAPA problematiku eGovernmentu so slovenskej perspektívy a predstavili možné prínosy umelej inteligencie pre verejný sektor.

Otázka digitalizácie spoločnosti však nie je ani zďaleka zodpovedaná a naďalej zostáva jednou zo zásadných tém  ITAPA podujatí. Výnimkou nebude ani tento ročník Medzinárodného kongresu 2019.

Aká bola ITAPA 2020?

Aký bol Medzinárodný kongres ITAPA 2020? Iný, ako sme si začiatkom roku 2020 plánovali. Podarilo sa nám v náročných podmienkach zorganizovať kvalitné podujatie, ktorého sa mohli ľudia zúčastniť naživo aj online? O spokojnosti účastníkov svedčia a…

Kybernetická ochrana štátu je slabá. Nová vláda na ITAPA povedala, ako to ide zmeniť

Bratislava, 9. december 2020 – Hrozby bezpečnosti sú tu stále, pandémia koronavírusu len zmenila ich tvár. Ak sa chce Slovensko pred útočníkmi chrániť, je potrebné, aby sme o ich plánovaných krokoch vedeli už vopred – a nielen na ne reagovali. Pom…

Bratislavčanom je čo závidieť. Ako prví majú informácie na jednom mieste vďaka top digitálnemu projektu roka

Bratislava, 9. decembra 2020 – Koľko ľudí a v ktorých mestských častiach je infikovaných vírusom COVID-19? Ako zaľudnené je hlavné mesto? Kde všade sa nachádzajú automaty na lístky či cyklotrasy? Ak si myslíte, že tieto otázky spolu vzájomne nesúv…

Sorry, no results found. Please try again.