eGovernment

Ktoré krajiny dominujú prieskumom v oblasti informatizácie spoločnosti, aký je súčasný stav eGovernmentu na Slovensku, čo sú jeho výzvy a aké sú vízie Slovenska do budúcnosti?
Sign in to International ITAPA Congress 2020

Informatizácia spoločnosti sa stáva prioritnou témou vládnych inštitúcií ako vo svete, tak aj na Slovensku. Práve digitálna transformácia vlády je kľúčovým determinantom úspechu trhovej ekonomiky a výrazne sa podieľa na pomoci pri odstraňovaní existujúcich digitálnych prekážok, znižovaní administratívnej záťaže a zlepšovaní kvality interakcie občanov s úradmi.

Vypovedá o tom aj Index rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI) OSN, ktorý porovnal údaje nie len o online službách, schopnosti vlád poskytovať digitálne služby, telekomunikačnej infraštruktúre, ale napríklad aj o ľudskom kapitále, teda o zručnosti využívať prístup k digitálnym možnostiam. Kým vrcholným priečkam rebríčka hodnotiaceho 193 členských krajín OSN štandardne dominovali krajiny ako Dánsko, Austrália, Kórejská republika, Veľká Británia, Singapur, Japonsko a Švédsko , Slovensko zaznamenalo výrazný úspech keď sa umiestnilo na 49. mieste, čím si polepšilo o 18 priečok oproti roku 2016.

Objektívnosť výsledkov hodnotenia úspešnosti Slovenskej republiky v oblasti digitalizácie potvrdzuje aj Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI, v ktorom sa naša krajina umiestnila na 20. mieste z 28. krajín EÚ, pričom má jej pozícia aj naďalej stúpajúcu tendenciu. Index okrem iného zohľadnil  zavedenie širokopásmovej infraštruktúry a jej kvalitu, využívanie internetových služieb občanmi ako je napríklad spotreba online video obsahu, videohovorov, online nakupovanie a bankovníctvo, a posvietil si aj na integráciu digitálnych technológií podnikmi, výskum a vývoj informačných a komunikačných technológií (IKT) či digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov EÚ.

Je zrejmé, že Slovensko má „našliapnuté“ na sľubnú budúcnosť v oblasti eGovernmentu a digitalizácie spoločnosti, avšak má ešte pred sebou mnoho výziev, o ktorých sa pravidelne diskutuje na ITAPA podujatiach. Tejto problematike sa v európskom kontexte venoval Helmut Fallmann, ktorý vyzdvihol interoperabilitu, otvorenú štátnu správu a cloud computing ako základ pre dynamiku inovácií, či Rudolf Rössel, ktorý zdôraznil význam Internetových znalostí používateľov a použiteľnosti elektronických služieb pre zvýšenie efektivity a využívania elektronických služieb verejnej správy. Spíkri ako Juraj Bárdy a Pavol Frič priblížili účastníkom podujatí ITAPA problematiku eGovernmentu so slovenskej perspektívy a predstavili možné prínosy umelej inteligencie pre verejný sektor.

Otázka digitalizácie spoločnosti však nie je ani zďaleka zodpovedaná a naďalej zostáva jednou zo zásadných tém  ITAPA podujatí. Výnimkou nebude ani tento ročník Medzinárodného kongresu 2019.

Cena ITAPA: IT sieň slávy

S podujatiami ITAPA sa spája najprestížnejšie IT ocenenie na Slovensku: Cena ITAPA. Toto ocenenie sa odovzdáva výnimočným projektom už od roku 2002. Za toto obdobie sa do súťaže prihlásilo celkovo 315 projektov z celého Slovenska.

Industry 4.0: Vek pary, elektriny a počítačov nahradil vek digitalizácie

Stojíme na prahu revolúcie, ktorá prinesie zmeny, o ktorých len tušíme. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Prvá priemyselná revolúcia osedlala vodu a paru a tie pomohli zmechanizovať výrobu. Druhá priemy…

Máme priveľa skvelých tém. ITAPA bude preto tento rok trojdňová.

Museli sme to urobiť. Kvôli množstvu nových tém a best practices sme kongres ITAPA tento rok museli rozšíriť na tri dni. Čo vás čaká?

Vladimír OrosTatra Tender - Managing Director
Vladimír Oros is managing director of Tatra Tender which provides consulting services in the field of public procurement. He has been dealing with public procurement for more than twenty years. He …
Discussion   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Show more
Peter KucerOffice of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization
Dr. Ing. Peter Kucer, MBA is the Head of Government Cloud at UPVII since March 1st, 2019 and his responsibilities include coordination of cloud service offerings and their usage for government clou…
Government cloud - government cloud services   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Government cloud is cloud computing according to the standards of public administration information systems, operating in the form of a hybrid cloud, which is formed by government cloud services. T…
Show more
Ján HargašSlovensko.Digital - founder
He studied international business at University of Economics in Bratislava. He worked in Capgemini consulting company, for last 5 years mainly in projects outside of Slovakia, including two year co…
Úvodný príhovor moderátora   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Show more