Cities of the Future

Smart city, alebo aj inteligentné mesto využíva rôzne typy senzorov elektronického internetu vecí (IoT) na zber údajov od občanov a zariadení, ktoré sa spracúvajú a analyzujú na monitorovanie a riadenie dopravných systémov, elektrární, vodovodných sietí, odpadového hospodárstva, odhaľovania kriminality, informačných systémov, škôl, knižníc či nemocníc.
Sign in to Spring ITAPA 2021
Koncept inteligentného mesta integruje informačné a komunikačné technológie (IKT) a rôzne fyzické zariadenia pripojené k sieti IoT, aby sa optimalizovala efektívnosť prevádzky a služieb mesta a pripojili sa k občanom. Inteligentná mestská technológia umožňuje úradníkom mesta komunikovať priamo s komunitnou a mestskou infraštruktúrou a monitorovať, čo sa deje v meste a ako sa mesto vyvíja. IKT sa používajú na zvýšenie kvality, výkonnosti a interaktivity mestských služieb, na zníženie nákladov a spotreby zdrojov a na zvýšenie kontaktu medzi občanmi a vládou. Aplikácie Smart City sú vyvinuté na riadenie mestských tokov a umožňujú reakcie v reálnom čase. Inteligentné mesto môže byť preto viac pripravené reagovať na výzvy, ako je situácia s jednoduchým „transakčným“ vzťahom s občanmi. Samotný pojem však ešte stále nie je koncepčne definovaný a preto je otvorený mnohým výkladom.

Veľké technologické, hospodárske a environmentálne zmeny vyvolali záujem o inteligentné mestá, vrátane klimatických zmien, hospodárskej reštrukturalizácie, prechodu na online maloobchod a zábavu, starnutia obyvateľstva, rastu mestského obyvateľstva a tlakov na verejné financie. Európska únia (EÚ) vynakladá trvalé úsilie na vypracovanie stratégie na dosiahnutie „inteligentného“ mestského rastu v metropolitných mestských regiónoch. EÚ vypracovala celý rad programov v rámci európskej digitálnej agendy. V roku 2010 zdôraznila svoje zameranie na posilnenie inovácií a investícií do služieb IKT s cieľom zlepšiť verejné služby a kvalitu života. že celosvetový trh inteligentných mestských služieb bude do roku 2020 predstavovať 400 miliárd USD ročne. Príklady technológií a programov spoločnosti Smart City sa implementovali v Singapure, Dubaj, Milton Keynes, Southampton, Amsterdam, Barcelona, ​ Madrid, Štokholm, Čína a New York.

Aká bola ITAPA 2020?

Aký bol Medzinárodný kongres ITAPA 2020? Iný, ako sme si začiatkom roku 2020 plánovali. Podarilo sa nám v náročných podmienkach zorganizovať kvalitné podujatie, ktorého sa mohli ľudia zúčastniť naživo aj online? O spokojnosti účastníkov svedčia a…

Kybernetická ochrana štátu je slabá. Nová vláda na ITAPA povedala, ako to ide zmeniť

Bratislava, 9. december 2020 – Hrozby bezpečnosti sú tu stále, pandémia koronavírusu len zmenila ich tvár. Ak sa chce Slovensko pred útočníkmi chrániť, je potrebné, aby sme o ich plánovaných krokoch vedeli už vopred – a nielen na ne reagovali. Pom…

Bratislavčanom je čo závidieť. Ako prví majú informácie na jednom mieste vďaka top digitálnemu projektu roka

Bratislava, 9. decembra 2020 – Koľko ľudí a v ktorých mestských častiach je infikovaných vírusom COVID-19? Ako zaľudnené je hlavné mesto? Kde všade sa nachádzajú automaty na lístky či cyklotrasy? Ak si myslíte, že tieto otázky spolu vzájomne nesúv…

Sorry, no results found. Please try again.