Cities of the Future

Smart city, alebo aj inteligentné mesto využíva rôzne typy senzorov elektronického internetu vecí (IoT) na zber údajov od občanov a zariadení, ktoré sa spracúvajú a analyzujú na monitorovanie a riadenie dopravných systémov, elektrární, vodovodných sietí, odpadového hospodárstva, odhaľovania kriminality, informačných systémov, škôl, knižníc či nemocníc.
Sign in to International ITAPA Congress 2020
Koncept inteligentného mesta integruje informačné a komunikačné technológie (IKT) a rôzne fyzické zariadenia pripojené k sieti IoT, aby sa optimalizovala efektívnosť prevádzky a služieb mesta a pripojili sa k občanom. Inteligentná mestská technológia umožňuje úradníkom mesta komunikovať priamo s komunitnou a mestskou infraštruktúrou a monitorovať, čo sa deje v meste a ako sa mesto vyvíja. IKT sa používajú na zvýšenie kvality, výkonnosti a interaktivity mestských služieb, na zníženie nákladov a spotreby zdrojov a na zvýšenie kontaktu medzi občanmi a vládou. Aplikácie Smart City sú vyvinuté na riadenie mestských tokov a umožňujú reakcie v reálnom čase. Inteligentné mesto môže byť preto viac pripravené reagovať na výzvy, ako je situácia s jednoduchým „transakčným“ vzťahom s občanmi. Samotný pojem však ešte stále nie je koncepčne definovaný a preto je otvorený mnohým výkladom.

Veľké technologické, hospodárske a environmentálne zmeny vyvolali záujem o inteligentné mestá, vrátane klimatických zmien, hospodárskej reštrukturalizácie, prechodu na online maloobchod a zábavu, starnutia obyvateľstva, rastu mestského obyvateľstva a tlakov na verejné financie. Európska únia (EÚ) vynakladá trvalé úsilie na vypracovanie stratégie na dosiahnutie „inteligentného“ mestského rastu v metropolitných mestských regiónoch. EÚ vypracovala celý rad programov v rámci európskej digitálnej agendy. V roku 2010 zdôraznila svoje zameranie na posilnenie inovácií a investícií do služieb IKT s cieľom zlepšiť verejné služby a kvalitu života. že celosvetový trh inteligentných mestských služieb bude do roku 2020 predstavovať 400 miliárd USD ročne. Príklady technológií a programov spoločnosti Smart City sa implementovali v Singapure, Dubaj, Milton Keynes, Southampton, Amsterdam, Barcelona, ​ Madrid, Štokholm, Čína a New York.

Cena ITAPA: IT sieň slávy

S podujatiami ITAPA sa spája najprestížnejšie IT ocenenie na Slovensku: Cena ITAPA. Toto ocenenie sa odovzdáva výnimočným projektom už od roku 2002. Za toto obdobie sa do súťaže prihlásilo celkovo 315 projektov z celého Slovenska.

Industry 4.0: Vek pary, elektriny a počítačov nahradil vek digitalizácie

Stojíme na prahu revolúcie, ktorá prinesie zmeny, o ktorých len tušíme. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Prvá priemyselná revolúcia osedlala vodu a paru a tie pomohli zmechanizovať výrobu. Druhá priemy…

Máme priveľa skvelých tém. ITAPA bude preto tento rok trojdňová.

Museli sme to urobiť. Kvôli množstvu nových tém a best practices sme kongres ITAPA tento rok museli rozšíriť na tri dni. Čo vás čaká?

Adrián BelánikDEUS - Executive Director
Adrián Belánik has been the Executive Director of the DataCentre of Electronization of Territorial Self-Government of Slovakia (DEUS) since July 2014. He joined this position after long-term work a…
Modern technologies in municipalities   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
The municipality also provides modern solutions and technologies. You can learn more about how it is ready to deliver modern services in this presentation.
Show more
Matúš DigoANTIK Telecom
He works at the Business Developing Department, where he is responsible for implementing the bikesharing service in the real world. His task is to determine the processes necessary for operation, e…
Practical Results of Shared Transport in Slovakia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Expectations and prejudices in shared transport versus hard numbers from the bikesharing in Slovakia. Win-win model of cooperation with local government, other possibilities of development.
Show more
Branislav ValachResco - Account Manager
Branislav Valach is an experienced sales representative who has been with Resco since 2011. Over the past 8 years, he has been able to follow the gradual evolution of the classic understanding of C…
Smart solution as an aid to efficient self-government   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
The city is essentially a large company. It directly or indirectly administrates everything. The management of the city involves working with a large amount of information that needs to be fully pr…
Show more